Praktisk prøve/praksiskrav

I praktisk prøve skal kandidatene vise at de mestrer salg, rådgivning og God skikk i praksis. Kandidaten må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne gå opp til praktisk prøve. I AFR pg Personforsikring gjennomføres den praktiske prøven som et fysisk rollespill. I Skadeforsikring velger bedriftene om de vil gjennomføre praktisk prøve som rollespill eller som elektronisk simulering. I Kreditt skjer testing av kandidatens praktiske kredittkompetanse gjennom vurdering av vedkommendes egne kredittsaker.

Fysisk rollespill: Selskapene som velger rollespill oppnevner sensorer som skal være kvalifisert til å vurdere kandidatenes prestasjon etter felles sensorskjema. FinAut tilbyr sensorkurs, sensornettverk og sensorkalibreringer med sikte på at kandidater skal bedømmes på en enhetlig måte. Rollespillet gjennomføres med to sensorer, der den ene spiller kunden og den andre observerer, vurderer kandidaten og bedømme

Simulert praktisk prøve (Skadeforsikring): Medlemsbedriftene har anledning til å gjennomføre praktisk prøve via et simuleringsprogram. Simuleringen leveres av eksterne opplæringsleverandører, men FinAut sikrer at kandidater som gjennomfører simuleringsprogrammet bedømmes etter samme prinsipper og på samme nivå som ved rollespill. 

Les mer om de praktiske prøvene og se alle MÅ-krav under Rammeverk for Praktisk prøve.

Praksiskrav (Kreditt): I Kreditt skjer testing av kandidatens praktiske kredittkompetanse gjennom vurdering av vedkommendes egne kredittsaker.