Praktisk prøve

I praktisk prøve skal kandidatene vise at de mestrer salg, rådgivning og God skikk i praksis. Kandidaten må ha bestått kunnskapsprøvene innen ordningen og eksamen i Etikk for å kunne gå opp til praktisk prøve.

Det er ulike former for gjennomføring av praktisk prøve. I Sparing og investering (AFR), Personforsikring og Skadeforsikring gjennomføres den praktiske prøven som et fysisk rollespill, rollespill per Skype/Teams eller per telefon. I Skadeforsikring og Personforsikring velger bedriftene om de vil gjennomføre praktisk prøve som rollespill eller som elektronisk simulering. I Kreditt skjer testing av kandidatens praktiske kredittkompetanse gjennom vurdering av vedkommendes egne kredittsaker.

Fysisk rollespill: Selskapene som velger rollespill oppnevner sensorer som skal være kvalifisert til å vurdere kandidatenes prestasjon etter felles sensorskjema. FinAut tilbyr sensorkurs, sensornettverk og sensorkalibreringer med sikte på at kandidater skal bedømmes på en enhetlig måte. Rollespillet gjennomføres med to sensorer, der den ene spiller kunden og den andre observerer, vurderer kandidaten og bedømmer.

Simulert praktisk prøve: Medlemsbedriftene har anledning til å gjennomføre praktisk prøve via et simuleringsprogram i enkelte ordninger. Simuleringen leveres av eksterne opplæringsleverandører, men FinAut sikrer at kandidater som gjennomfører simuleringsprogrammet bedømmes etter samme prinsipper og på samme nivå som ved rollespill.

Vurdering av kandidatens egne saker: Et visst antall saker plukkes ut og sakene evalueres av sensoren som er utnevnt av bedriften og etter felles sensorskjema. Prøven gjennomføres som et fysisk møte, nettmøte eller telefonmøte mellom sensor og kandidat.

 

Les mer om de praktiske prøvene og se alle MÅ-krav under Rammeverk for praktisk prøve, som du finner på Min side i portalen.