Boliglånsdirektivet sier at frem til 21.03.2019 kan yrkeserfaring være god nok dokumentasjon på kompetanse.

For tidligere internt «godkjente» kredittrådgivere (dvs. at kandidatene bedriver kredittvurdering i bedriften og oppfyller kravet til 6 måneders yrkesrelevant praksis), er det tilstrekkelig at kunnskapsprøven er bestått innen 21.03.2019. Disse får fritak for praksiskravet og Samtalen. De bør meldes inn i ordningen slik at de kommer inn i et løp med jevnlig oppdatering av kompetansen. 

Følgende gjelder:

  • Kandidater som per 21.03.2019 praktiserer som kredittrådgivere, har minst 6 måneders praksis (fra 21.09.2018) og har bestått kunnskapsprøven før 21.03.2019, blir autoriserte (Husk at noen vil trenge flere forsøk og det er 14 dagers karantene ved ikke bestått).
  • Kandidatene må meldes inn i portalen av bedriften som "internt godkjent" (dvs. at de faktisk allerede har praksis på plass gjennom 6 måneder og er internt godkjent slik at de faktisk gjør kredittvurderinger etter de fullmakter eller praksis bedriften har på dette området). Man kan ikke meldes inn som "internt godkjent" etter 21.03.2019
  • Ansatte som starter uten relevant yrkeserfaring etter 21.09.2018, vil ikke kunne bli "internt godkjente" innen fristen.
  • Etter 21.03.2019 er overgangsperioden over, og alle fire krav må oppfylles for å få autorisasjon. Ordinære fritaksordninger for kandidater som allerede har AFR eller GOS, gjelder fortsatt.*

For å registrere en kandidat som internt "godkjent", må bedriftsansvarlig trykke på knappen "Sett fritak for praksis" på kandidatens profilside. 

* Gjennomført kunnskapsprøve i AFR gir fritak for emneområdene personlig økonomi, makroøkonomi og tverrgående emner. Gjennomført kunnskapsprøve i GOS gir fritak for tverrgående emner. Gjennomført Samtalen gir fritak for denne.