Nyhetsbrev april 2016

 - Våre autorisasjonsordninger har ingen eksistensberettigelse, hvis vi ikke følger med i timen og tilpasser oss den utviklingen som skjer i markedet og i medlemsbedriftene. Et FinAut som kommer løpende etter vil raskt miste sin autoritet og gjennomslagskraft, sier FinAuts styreleder Marit Sagen Åstvedt årsrapporten for 2015.
 
I rapporten kan du lese om FinAuts justerte strategiarbeid, fokusområdene i 2015, ordningene i tall, og mye mer.
 

Finansiell rådgiver fratatt autorisasjon

Styret i Finansnæringens autorisasjonsordninger besluttet 1. mars 2016 å frata en finansiell rådgiver sin autorisasjon for grove og gjentatte brudd på sentrale atferdsnormer og på relevante interne regler i Bedriften.


Det er nå oppnevnt to ressurspersoner til å dekke fagområdet kreditt i AFR fagråd. Hils på Anne Grete Nesset og Rolf Mæhle, som begge er fagansvarlige for kreditt privatmarked. 
 
 

Complianceseminar 

Flere enn 40 deltakere fra banker, forsikringsselskaper og rådgivningselskaper deltok på FinAuts complianceseminar i april.
 

Deltar på digitaliseringskonferanse

Finans Norge og Teknisk Ukeblad inviterer for tredje gang til digitaliseringskonferanse. Blant foredragsholderne er FinAut.
 


Og vinneren er...

Vi inviterte leserne våre til å sende inn sine dilemmaer, og det har vært en glede å gå gjennom bidragene. Alle de innsendte dilemmaene setter fingeren på utfordringer som rådgivere/selgere i norsk finansnæring vil kjenne seg igjen i. Det var derfor ikke enkelt å kåre en vinner.

Juryen besto av medlemmer i fagrådet for tverrgående emner, og det er tre ting juryen har lagt vekt på:
•    At dilemmaet er relevant for rådgivere/selgere i norske finansbedrifter
•    At det er viktige hensyn som taler for ulike handlingsalternativer
•    At beslutningen har betydning
Det har dessuten vært en forutsetning at dilemmaet kan publiseres på hjemmesidene til Finansnæringens autorisasjonsordninger. Med utgangspunkt i disse kriteriene har juryen utnevnt en vinner: Asbjørn Hopland
 
Vi gratulerer!
 
Gå til Etikkhjørnet for å lese vinnerdilemmaet og avgi din stemme! Når resultatet av spørreundersøkelsen er klart, følger en artikkel om dilemmaet fra Activa Humanistisk Akademi.
 
Hovedpremien er en løpesekk. De øvrige dilemmaene vil bli premiert med en drikkeflaske.
Drikkeflasker går til:
Bjørg Gaarder fra Sparebanken Hedmark
Terje Askeland fra Nordea
Heidi Arntzen fra Nordea
Brit Rønsholm fra Stadsbygd Sparebank
 
Vi takker for alle innsendte bidrag!