Kunnskapsprøve i kreditt
 
FinAut kartla i fjor høst interessen for å tilby en kunnskapsprøve som skal dokumentere kredittkompetansen til rådgiverne. Det er først og fremst regelverksutviklingen og det kommende boliglånsdirektivet som er hoveddriveren til at bedrifter ønsker en ordning i kreditt nå.
 
 
Må følge den teknologiske utviklingen
 
Roboter har begynt å overta rutinearbeid, og om ikke lenge kommer roboter med kunstig intelligens for fullt, roboter som både kommuniserer med kundene og gir dem individuelt tilpassede råd. Dette er alt startet opp innen verdipapirhandel, med firmaer som baserer hele virksomheten sin på «robo-advice».
 
 
Fornøyd med bestått
 
Tre glade kandidater i Nordea bestod GOS kunnskapsprøve, som ble gjennomført i samarbeid med Tryg, den 25. februar 2016. Her er deres tanker om Godkjenningsordningen
 
 
Siste innspurt i overgangsordningen
 
Fristen for å få tidligere godkjenning overført til GOS, nærmer seg med stormskritt. Tidligere internt sertifiserte skal ta kunnskapsprøvens tverrgående emner innen 1. mai 2016. Vi snakket med Frende Forsikring om innspurten.  
 
Hils på Morten!
 
Morten Sebastien Sørensen har vært hos oss siden april i fjor. Han har den daglige kontakten med medlemsbedriftene, og er redaktør av dette nyhetsbrevet.
 
 
Hyper og FinAut gikk for gull
 
Finansnæringens Autorisasjonsordninger og Hyper stakk torsdag 11. februar av med den gjeveste prisen på årets Max Marketing Mix med ”Samtalen”, en simulert praktisk prøve i etikk for medarbeidere i finansbransjen.
 
Lag et dilemma - vinn sportssekk!
 
På siden Etikkhjørnet, publiserer vi artikler som omhandler etiske utfordringer. Artiklene er skrevet av Activa Humanistisk Akademi, og retter seg mot dagsaktuelle problemstillinger i finansnæringen. Du har nå mulighet til å presentere et etisk dilemma for oss. Det beste dilemmaet vil bli behandlet i en artikkel i Etikkhjørnet, og vil samtidig bli premiert med en tursekk.
 
 Dilemmaene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier: 
- Relevans for rådgivere/selgere i norske finansbedrifter
- At viktige hensyn taler for ulike handlingsalternativer
- Beslutningens betydning
- At det kan publiseres på hjemmesidene til Finansnæringens autorisasjonsordninger, eventuelt i bearbeidet utgave.