Kandidatene har evaluert Samtalen

Samtalen er gjennomført mer enn 50.000 ganger! Nå har nesten 1200 brukere sagt sin mening.

«Vi kjenner igjen de etiske dilemmaene»

Dilemmaene «Nyseparert», «Ny leder», «Ny jobb» og «Konkurransen» er eksempler på etiske utfordringer brukerne sier at de kjenner fra arbeidshverdagen sin. Flertallet av kandidatene sier også at de opplever Samtalen som relevant.

Gjennom Samtalen blir kandidatene drillet i å bruke etiske verktøy i møte med dilemmaer. Et sentralt etisk verktøy er Navigasjonshjulet. Det utfordrer kandidatene til å analysere et dilemma ut fra flere relevante hensyn før de bestemmer seg for hva som bør gjøres.

Brukernes svar viser at arbeid med Samtalen, som trening og som eksamen, gjør dem i stand til å se hvilke beslutningshensyn som står mot hverandre og gi saklige begrunnelser for de valgene de tar.

- Når rådgiverne øver på å håndtere realistiske dilemmaer, blir de ikke bare fortrolig med etikkens verktøy. Det gir dem også et solid grunnlag for å ta gode beslutninger, sier fagansvarlig i etikk, Anne Rose Røsbak Feragen fra Activa Humanistisk Akademi.

Et overveldende flertall oppgir at de benytter FinAuts opplæringsmateriell. Det viser at arbeidet som er lagt ned av tverrgående fagråd er nyttig. FinAut utviklet i 2016 en veiledning til kartleggingsprøven som lar brukerne hente opp faglig støtte ved et enkelt klikk.

Ønsker mer konkrete tilbakemeldinger

Evalueringen viser at en betydelig andel opplever Samtalen som tekstlig utfordrende. Noen beskriver at det er mye tekst å forholde seg til, andre at det kan være vanskelig å se forskjellen mellom ulike svaralternativer i samme oppgave.

Kandidatene ønsker også mer utfyllende og konkrete tilbakemeldinger.Hva nå?

Tverrgående fagråd vil bruke evalueringen for å gjøre Samtalen enda mer relevant og brukervennlig, og har besluttet å:

  • sikre at Samtalen ikke blir oppfattet som en prøve i tekstforståelse
  • legge vekt på at dilemmaene i basen fortsatt er relevante
  • vurdere behovet for ytterligere opplæringsmateriell løpende
  • utrede muligheten for mer utfyllende tilbakemeldinger