Dette er oppdateringstemaene for 2017

Sparing i fond vs. nedbetaling av lån, aksjesparekonto, og trafikkforsikringsavgift til staten er alle temaer for oppdateringene 2017.

Alle autoriserte og godkjente skal gjennomføre kompetanseoppdateringer årlig.

Kundene skal være sikre på at de møter rådgivere med oppdatert kompetanse.

Det skjer stadig endringer i næringen og samfunnet og kravet til kunnskap og forståelse for aktuelle temaer endrer seg. Eksempler på aktuelle temaer i år er aksjesparekonto og trafikkforsikringsavgift.

Bedriftene og rådgiverne skal være sikre på sin kompetanse og stolte av den jobben de gjør.

Fagrådene bestemmer innhold

Fagplanene utarbeides av fagrådene for AFR, GOS og tverrgående emner. Prosessen starter allerede før sommeren, og fortsettes utover høsten. Både bedriftene, Finanstilsyn, Forbrukerråd, klagenemdene, opplæringsleverandørene og andre fagressurser konsulteres før endelig oppdateringsfagplan godkjennes i desember, og publiseres i januar.

Se AFRs fagrådsmedlemmer gi en introduksjon til oppdateringsemnene i videoene lenger ned.

 «Konkurransen» er Årets oppdateringsdilemma

I «Konkurransen» er du på god vei til å vinne månedens salgskonkurranse og medfølgende bonus, i tett konkurranse med din kollega, Bjørn.

På vei forbi Bjørns kontor overhører du en telefonsamtale som tyder på at han skylder mye penger. Han lover personen i andre enden at han vil få en stor bonus snart, og vil kunne gjøre opp for seg.

Du mistenker at årsaken til Bjørns gode salgsresultater er at han har en aggressiv salgstilnærming til sine kunder. Vil du si ifra til leder om hva du har overhørt?

Alle som har bestått kunnskapsprøven vil finne oppdateringsdilemmaet på sin «oppslagstavle» ved innlogging.