Nytt fagråd for skadeforsikring er konstituert

Det nye fagrådet er satt sammen av ressurspersoner med faglig spisskompetanse i skadeforsikring, regelverk og etikk og god rådgivningsskikk.

Fagråd Skadeforsikring hadde sitt konstituerende møte 31. januar. Flere av medlemmene kommer fra fagråd GOS og prosjektstyret for AIF (Autorisasjonsordningene i forsikring). Fagrådet tar nå over videreutviklingen av disse ordningene. BI Bank og forsikring har observatørplass. Fagansvarlige for regelverk og for etikk og god rådgivningsskikk er også medlemmer i det tverrgående fagrådet i FinAut.


God kjennskap til ordningene

Kristin Ranem Rønsdal fra Tryg er det nye fagrådets leder. Hun har i flere år fulgt både GOS og AIF, som medlem og leder av Prosjektstyre AIF og medlem av Rådet for Bank og Forsikringstudier på Handelshøyskolen BI. Ved etablering av GOS var Kristin en aktiv bidragsyter i samordningsarbeidet. Hun var bedriftsansvarlig og fikk GOS implementert i Tryg. Kristin har god kjennskap til og oversikt over de utfordringer som kjennetegner forsikringsbransjen.

Kristin Madsen fra FinAut er sekretær for dette fagrådet.

- Fagrådet har et bredt kompetansespekter, og det var et høyt engasjement i første møte. Jeg ser frem til det videre arbeidet med så mange dyktige og erfarne mennesker, sier Kristin Madsen i FinAut.

Nedenfor kan du lese mer om bakgrunnen til tre av de nye fagrådsmedlemmene.

Stein Plogvoll, Gjensidige Forsikring

Stein arbeider som fagsjef for Skade Motor i Gjensidige Forsikring, og har hatt ulike roller innenfor skadeoppgjør i selskapet gjennom 40 år. Han har vært mye engasjert i opplæringsvirksomhet, og er også faglærer på BI Handelshøyskolen, der han har skrevet og bidratt til flere bøker om oppgjørsrelaterte temaer. Stein har vært medlem av Trafikkansvarsutvalget siden 1984, og var leder av utvalget i en årrekke. Han har i mange år vært med i ulike utvalg knyttet til autorisasjonsordningene i forsikringsnæringen.


Kjersti Davidsen, SpareBank1 Forsikring AS

Kjersti er ansatt som leder for Kompetanseutvikling Bankdistribusjon i Salg og Marked PM. Hun har 30 års erfaring fra skadeforsikring i privat, landbruk og næringsliv, og har jobbet med forretningsdrift, produktutvikling og lønnsomhetsanalyser. Kjersti har jobbet i Sparebank1 siden høsten 2011, og sitter i nettverk for kompetanse i Sparebank1 Alliansesamarbeidet. Hun er utdannet innen forsikring, økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI.

 

Tor André Grenersen, Eika Alliansen

Tor-André er leder for Eika Skolen – Eika-bankenes felles skole for opplæring og kompetanseutvikling av medarbeidere. Han er autorisert finansiell rådgiver, og har praktisert som sensor 2 i ordningen siden 2010. Han har være benyttet som kursholder for FinAut i opplæringen av nye sensor 2, og han var leder av sensorutvalget i GOS ved oppstart av dette i 2013. I perioden 2004-2010 jobbet han i Sparebanken Narvik, som leder for personmarked, og før dette i Telenor, Easy Park og Indigo Invest. Tor-André er sivilingeniør i informatikk, og har en Executive MBA i strategisk ledelse fra NHH.

Utfordringer for fagrådet:

  • Ordningene må gjennomgås slik at de forblir relevante for bedriftene og dekkende for kompetansekravene som gjelder for ulike typer medarbeidere
  • Ordningene må videreutvikles slik at de blir et nyttig redskap for skade- og livnæringen i arbeidet med å innfri kompetansekrav som følger av ny lovgivning, spesielt krav som ventes å følge av IDD (Insurance Distribution Directive)
  • Ordningene må modulariseres, og det må tydelig fremgå hva som er minimumskrav og hva som er påbygningsmuligheter
  • Næringen må sikre at det utvikles et oppdateringsregime for AIF-kandidater etter mønster av det som er innført for AFR og GOS. Dette må dekke de krav som vil bli stilt etter IDD
  • Etikk og God rådgivningsskikk må få samme plass i AIF som i AFR og GOS, herunder et system for oppfølging av God rådgivningsskikk.