Åpner for personlig medlemskap i AFR

23. juni 2017

FinAut tilbyr personlig medlemskap i AFR fra høsten 2017. Medlemskapet lar utmeldte kandidater og privatister følge et oppdateringsløp i FinAuts regi.

Medlemskapet gir muligheten til å:

  • fremdeles ha tilgang til sin egen side i FinAuts portal
  • få tilbud fra leverandører om oppdateringsmateriell, kurs m.v.
  • gjennomføre en årlig oppdateringstest og slik dokumentere at kunnskapen er oppdatert

AFR er et kvalitetsstempel

Personlig medlemskap ble vedtatt av styret den 12. juni. Interessen for personlig medlemskap understreker kvalitetsstemplet som AFR gir for den enkelte.

Privatister som tar kunnskapsprøven i AFR får nå også mulighet til å gjennomføre kompetanseoppdateringer og vedlikeholde kunnskapen slik at den er aktuell lenger enn ett år.

FinAut vil tilby medlemskapet fra høsten 2017. Alle som registrerer seg som interesserte vil få informasjon straks detaljer og priser er klare.

Utmelding som følge av nedskjæringer eller endring av arbeidsoppgave

I 2016 mottok FinAut flere henvendelser fra kandidater som ble meldt ut av AFR, men som ønsket å holde kompetansen sin vedlike. Spørsmålene kom både fra kandidater som hadde bestått kunnskapsprøven og  fra autoriserte finansielle rådgivere. Flere pekte på at oppdatert kompetanse ville styrke deres posisjon i jobbmarkedet. 

Medlemskap og fordeler

Medlemskapet inkluderer tilgang til FinAuts portal med oppdateringsfagplan, kartleggingstest, oppdatering i etisk dilemma, samt mulighet til å gjennomføre oppdateringsprøve for AFR.

Opplæringen er valgfri. For de som ikke har tilgang til en bedrifts opplæringsmateriell, er det avklart at både Spama, KanFinans og BI vil tilby nødvendig opplæring til personlige medlemmer.

Ved bestått oppdateringsprøve kan et oppdateringsbevis lastes ned fra medlemmets egen side på finaut.no.

Oppdatert, men må ikke gi finansiell rådgivning 

For å kunne yte finansiell rådgivning, bruke tittelen Autorisert Finansiell Rådgiver og fremkomme i registeret, må en rådgiver både være oppdatert og ansatt i en bedrift som er tilsluttet AFR.

 

Ta kontakt med oss på post@finaut.no dersom du har spørsmål eller ønsker å melde din interesse.