Årsrapport 2016

 
I årsrapporten for 2016 kan du blant annet lese om:
 • Resultater fra gjennomførte prøver
 • Hva kandidatene mener om Samtalen
 • Kompetanseoppdateringene
 • Hovedkonklusjoner fra internkontrollen, AFR og GOS
 • To rådgivere mistet sin AFR-autorisasjon
 • I 2016 har FinAut også
  • Utviklet Autorisasjonsordningen i kreditt
  • Jobbet med justering og utvidelse av God rådgivningsskikk
  • Opprettet nye fagråd i forsikring
  • Startet utvikling av ny innloggingsportal og nye websider
 

Kundene vil ha råd basert på reelle behov

 
FinAut bidro i 2016 med egne spørsmål i Finans Norges kundeundersøkelse «Forbruker- og finanstrender».
 
 
 

Ny styreleder og nye fagressurser i FinAut

 
FinAut har i 2017 fått ny styreleder, nytt medlem i fagrådet for AFR og Kreditt og i Særskilt klageorgan. Les mer om bakgrunnen deres og hva de ser mest frem til å jobbe med i FinAut. 
 
 
 

 

Samlet medlemmenes complianceansvarlige

 

Nærmere 50 deltakere fra FinAuts medlemsbedrifter var samlet til det årlige complianceseminar på Hotel Opera i Oslo.