Samlet medlemmenes complianceansvarlige

5. mai, 2017

Nærmere 50 deltakere fra FinAuts medlemsbedrifter var samlet til det årlige complianceseminaret på Hotel Opera i Oslo.

FinAut v/fagsjef Klaus Høidal innledet med en oversikt over resultater fra internkontrollarbeidet i 2016, fulgt opp av Frode Kalland, bedriftsansvarlig i SpareBank 1 SMN som var invitert til å fortelle om hvordan han jobbet sammen med Compliance om oppfølging av kravene i FinAuts regelverk.

Kalland snakket om viktigheten at alle i bedriften har felles referanseramme når det kommer til god rådgivningsskikk. Det vil være med på å heve kvaliteten i rådgivningen som gjøres, og det er samtidig meget viktig for de som gjennomfører stikkprøver av rådgivningssamtaler.

- Det er like viktig å jobbe forebyggende som det å utøve kontroll, hevdet Kalland.

Tillitsvekkende

Ny styreleder i FinAut, tidligere Forbrukerombud Gry Nergård er nå forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge og er levende opptatt av hva som er til det beste for forbrukeren. Hun ga skryt til finansbransjen, og sa at for en tilsynsmyndighet er det tillitsvekkende at en bransjeorganisasjon har en så stor sammenslutning av bedrifter. Dette handler om tillit til gode produkter, god rådgivning og god kommunikasjon.

Brudd på god rådgivningsskikk

Daglig leder i FinAut, Siv Seglem var til stede for å snakke om disiplinærutvalgets arbeid. Hun redegjorde for innkomne saker der rådgivere har hatt gjentagende eller alvorlige brudd på god rådgivningsskikk, både behandlingsprosess og type saker. En organisasjon der alle har kontroll på God rådgivningsskikk er dit næringen arbeider for å være. Seglem uttrykte også stolthet over å se hvor godt det jobbes i bransjen med disse og andre problemstillinger.

Spesialrådgiver i Finanstilsynet, Johan Aasen presenterte bankenes klagerapportering til Finanstilsynet.

I tillegg fortalte Aasen om en nedgang på generell basis i klager etter tiden med strukturerte produkter og opprettelsen av autorisasjonsordningen.

- Hvis kunden opplever å ha fått et råd, ja så har hun fått et råd, svarte Aasen på spørsmål om grensegangen mellom ordreformidling og rådgivning.

Løpende kartlegging av lover og forskrifter

Complianceansvarlige er avhengige av å ha oversikt over gjeldende regelverk. FinAut har etablert et rådgivende regelverksutvalg som skal overvåke den delen av regelverksutviklingen som gjelder rådgivningskompetanse, rådgivningsstandarder og forbrukerbeskyttelse. Martin Dræge, koordinator for utvalget, fortalte om arbeidet som gjøres og viste frem mappingen av lover og regler.

Mappingen inneholder en oversikt over relevante lover og forskrifter, og fokuserer på tema knyttet til informasjon, rådgivning og forbrukervern.

Sist, men ikke minst, fikk de fremmøtte fikk et dypdykk i den nye personvernforordningen fra advokat Nils Henrik Heen fra Finans Norge.