Kundene vil ha råd basert på reelle behov

FinAut bidro med egne spørsmål i Finans Norges kundeundersøkelse «Forbruker- og finanstrender».

«Målet er at kundene skal være trygge på at medarbeiderne innehar kompetanse som samsvarer med myndighetskrav», heter det i FinAuts strategi. FinAut har i 2016 hatt kontaktmøter med Finanstilsynet, Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, Finansklagenemnda og Finansportalen bl.a. for å høre kundenes stemmer slik de kommer til uttrykk gjennom kundeklager og henvendelser til de ulike organisasjonene.

I 2016 besluttet FinAut å delta med egne spørsmål i Finans Norges årlige kundeundersøkelse «Forbruker- og finanstrender». Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2017. Av 4 000 respondenter har 42 % i løpet av siste år inngått avtale om produkter innenfor finansiering, sparing og plassering eller forsikring.

Målet var å kartlegge

  • hvordan kjøp blir gjennomført og om rådgivning skjer
  • opplevelsen av kjøps-/rådgivningsprosessen (jf. God rådgivningsskikk)
  • graden av tillit til råd fra hhv ansatt og robot 

Undersøkelsen viser at kundene gjennomgående er meget godt fornøyde med informasjon, datahåndtering, behovsdekning etc.

Blant dem som opplever å ha fått rådgivning (55 %) er tilfredsheten svært høy. 66 % er «usedvanlig» eller «svært fornøyd», mens 31 % svarer «fornøyd». Kun 2 % er «mindre fornøyd».

Tilfredsheten med rådgivningen er høy innenfor alle produktkategorier. Det er likevel størst andel «usedvanlig fornøyd» blant dem som har etablert nytt boliglån. Lavest er andelen innen forbrukslån.

Analysen viser at den viktigste faktoren for kunden er at rådene er basert på kundens reelle behov.