Les også: Sommerpraten med Gry Nergård

*En URL-feil i nyhetsbrevet kan ha ledet deg til denne siden. Klikk på linken over for å komme til riktig sted.

Ny styreleder og nye fagressurser i FinAut

5. mai, 2017

FinAut har i 2017 fått ny styreleder, nytt medlem i fagrådet for AFR og Kreditt og i Særskilt klageorgan. Les mer om bakgrunnen deres og hva de ser mest frem til å jobbe med i FinAut. 

 

Gry Nergård, Finans Norge

Gry er ansatt som forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge siden januar i år. Før det var hun forbrukerombud. Hun er utdannet jurist. Fra 1.april tok hun over som styreleder i FinAut.

- Som både min nåværende og forrige jobb tilsier, er jeg veldig opptatt av at finansbransjen tar godt vare på forbrukerkundene sine. Autorisasjonsordningene er med på å ivareta dette. Så jeg er generelt glad for å være med på å utvikle ordningen videre. Det blir spesielt utfordrende og spennende å se hvordan kravene i autorisasjonsordningen kan tilpasses til robotrådgivning.

 

Una Mathisen, SpareBank1

Una ble en del av fagråd AFR og Kreditt med ansvar for finansmarkeder 1.april i år. Hun jobber i dag som Leder for Kompetansemiljø Sparing i SpareBank 1 alliansen. Der har hun det overordnede faglige ansvaret inkludert nyutvikling og innovasjon innenfor Sparing og Plassering for alle SpareBank 1 Bankene. Hun har jobbet innenfor Sparing og Pensjon i 15 år, både mot privat- og bedriftsmarkedet. I de senere årene har hun ledet et Verdipapirforetak i SpareBank 1. Hun ble selv AFR autorisert i 2010.

Una ser frem mot å bidra med både sin faglige, men kanskje aller mest sin praktiske kompetanse, i det viktige arbeidet FinAut gjør for å sikre god kvalitet i autorisasjonsordningen. 

 

Anja Brodschöll, Finans Norge

Anja ble oppnevnt av Finans Norge som arbeidsgiversiden representant i særskilt klageorgan i januar. Hun er advokat i Finans Norges arbeidslivsavdeling, der hun arbeider med rådgivning og bistand innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett. Hun jobber også med andre tilgrensende rettsområder som trygderett og personvernrett. Tidligere har hun jobbet med helserett i Helsedirektoratet og regelverksutvikling i Arbeidstilsynet. Anja er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

- Finansnæringens autorisasjonsordninger innebærer et stort kompetanseløft for næringen og er et viktig verktøy for å sikre god kvalitet i rådgivningen til kundene. Som medlem av FinAuts særskilte klageorgan ser jeg frem til å ta del i dette viktige arbeidet. Jeg gleder meg også til å bli bedre kjent med de dyktige fagpersonene i FinAuts organer og sekretariat.