Boliglånsforskriften: fleksibiliteten opprettholdes

 
Finansdepartementets reviderte boliglånsforskrift inneholder klare tilstramminger, men Finans Norge er glad for at vi er blitt lyttet til og at departementet opprettholder bankenes mulighet til å utøve godt bankhåndverk. 
 
 
Bonusinfo: Autorisasjonsordningen i kreditt har i skrivende stund 24 innmeldte bedrifter. Den reviderte boliglånsforskriften er allerede tatt inn i fagplanen for kreditt, og dermed også kunnskapsprøven i kreditt fra januar 2017. 
 
 

Julepraten med Kathrine Stang Ottesen

 
Kathrine Stang Ottesen i FinAuts disiplinærutvalg jobber som direktør GRC (Governance risk og compliance) i Norges Bank. På tross av hennes strenge rolle har hun tatt seg tid til å være årets juleprater.
 
 
 

Endringer i FinAuts regelverk fra 1. januar

 
FinAuts regelverk er justert fra 01.01.2017 for å sørge for at reglene er mest mulig ensartet for de ulike ordningene (AFR, GOS og Kreditt) og for at de er tilpasset dagens situasjon med gode strukturerte opplæringsopplegg og gode rutiner i bedriftene.
 
FinAut må samtidig sørge for at reglene som et minimum dekker de kravene som EUs setter og vil sette gjennom ESMA Guidelines, Boliglånsdirektivet og IDD.
 
 
 
 
Vi er stolte over den jobben næringen gjør, og vil benytte muligheten til å takke alle som er med på å bidra til at tidenes største felles kompetanseløft forsetter, på tvers av produktområder og uavhengig av kanal.