Sist høst kartla FinAut interessen for å tilby en kunnskapsprøve som skal dokumentere kredittkompetansen til rådgiverne. Prøven er satt opp i henhold til fagplanen for kreditt privatmarked. Kartleggingen avdekket at et pilotprosjekt er regningssvarende.

Det er først og fremst regelverksutviklingen og det kommende boliglånsdirektivet som er hoveddriveren til at bedrifter ønsker en ordning i kreditt nå. I tillegg har følgende vært viktig:

  • Større legitimitet ved nasjonale prøver og register (overfor tilsynsmyndigheter)
  • Kostnadseffektivt at bedriftene samarbeider om dokumentasjonskrav gjennom FinAut
  • Økt verdi for kandidatene, spesielt AFR-autoriserte som er bredderådgivere
  • Omgivelsenes forventninger til at kredittrådgivere er autoriserte 

Internkontroll rapporteringen fra 2014 viser at de fleste AFR-bedriftene allerede hadde implementert fagplanen for Kreditt privatmarked i sine opplæringsopplegg. Ved å løfte dokumentasjonen av kompetansen over til FinAut, får man også et felles system for kompetanseoppdateringer og regler for etterlevelse av god rådgivningsskikk.

Pilot for ca. 80 rådgivere fra 13 bedrifter i april

Piloten danner grunnlag for evaluering av kunnskapsprøve og kvalitetssikring av spørsmålene i kunnskapsprøven. Det er viktig for alle at kvaliteten i en kunnskapsprøve er så god som mulig. Derfor er vi veldig fornøyd med oppslutningen.

Samtidig som piloten gjennomføres, må det avgjøres hvilke andre regler som skal gjelde for en autorisasjon i kreditt slik at bedriftene kan ta stilling til hva de slutter seg til. For de kandidatene som har deltatt i pilottesten, vil en bestått pilotprøve registreres som bestått kunnskapsprøve. Dersom piloten ikke bestås, er prøven ikke tellende.

AFRs fagråd utvides med mer kredittkompetanse

AFRs fagråd får fra 1. april ansvaret for kreditt privatmarked og utvider rådet med to nye medlemmer: Anne Grete Nesset som er depotsjef i Sparebanken Øst og Rolf Mæhle som er fagsjef i Finans Norge. I tillegg til disse to, kan du se hvem fagrådet består av her.