evaluering

Kandidater har evaluert kunnskapsprøve GOS og AFR

Kunnskapsprøvene i GOS og AFR ble evaluert i perioden oktober 2015 til januar 2016. Hensikten var å få vite hvilken oppfatning kandidatene har om vanskelighetsgrad og relevans, om kvaliteten på selve spørsmålene og om forberedelser i forkant av prøven.

Prøvene har riktig nivå og er relevante

65 % mener at prøven hadde riktig vanskelighetsgrad. Flertallet av de som mente prøven ikke hadde riktig vanskelighetsgrad, kun 14 %, besto ikke prøven. 53 % av kandidatene mener spørsmålene har relevante svaralternativer og passer godt til utsagnene, mens 17 % mener det motsatte.

FinAut mener at dette viser at fagrådene har truffet godt i utforming av fagplanene og spørsmålsstillingene.

Språk og formuleringer kan bli bedre

Godt over halvparten av alle kandidatene mener det er brukt et forståelig språk i kunnskapsprøven, mens en fjerdedel mente det ikke var brukt forståelig språk.

Både kartleggingsprøven og kunnskapsprøven er blitt revidert i etterkant av evalueringen. Det er både sjekket for dårlige formuleringer, og luket ut svaralternativer som muligens kan medvirke til at kandidatene blir forvirret. Her kan vi bli bedre.

Tydelig sammenheng mellom resultater og forberedelser, samarbeid er viktig

76 % av kandidatene som gjennomførte i perioden, mente de hadde forberedt seg godt til prøven og oppgir at de samlet har brukt mer enn 1 måned. I denne gruppen var strykprosenten på 18 %. 7 % av kandidatene mente de ikke hadde forberedt seg godt. I denne gruppen strøk 42 %.

Hele 86 % oppgir at de har hatt tilgang til dekkende pensum, som viser at bedriftene har på plass gode opplæringsopplegg for sine kandidater.

Over halvparten av kandidatene sier de har forberedt seg sammen med andre, og beståttprosenten blant disse var på hele 80 %. Det er 10 %-poeng høyere enn de som ikke har samarbeidet med andre.

Kartleggingstesten oppleves for lett

77 % av kandidatene har gjennomført kartleggingsprøvene 10 eller flere ganger i forkant av prøven. Flere har uttrykt i fritekstfeltet at de mener kartleggingsprøven var for lett i forhold til den ordentlig prøven.

Dette er en kjent problemstilling og kan være en "felle" dersom kandidater bruker kartleggingstesten for å lære. I dagens kartleggingsprøve vil man få flere av de samme spørsmålene om man gjennomfører den flere ganger. Det medfører at prøven oppfattes mindre vanskelig enn den virkelige prøven, fordi man lærer seg svarene på de spesifikke spørsmålene. Og - det eneste som er helt sikkert, er at man ikke vil få de samme spørsmålene når man kommer til kunnskapsprøven.

FinAut gjennomgår kartleggingsprøvene for å sjekke ut vanskelighetsgrad på spørsmålene (vises i statistikk) og øke antallet spørsmål i databasene slik at den bedre reflekterer kandidatens kunnskapsnivå. 

Erfaring gir bedre resultater

Alder, fartstid i bransjen og utdannelse varierer blant gruppen som gjennomførte evalueringen. Aldersgruppen 56 år og oppover hadde en strykprosent på 34 %, mens aldersgruppen 36-45 hadde en strykprosent på 19 %.

Kandidatens erfaring ser også ut til å ha en sammenheng med beståttprosenten. Gruppen med 0-1 års erfaring hadde en strykprosent på hele 34%, mens de øvrige med lenger arbeidserfaring lå på rundt 20 %. 

Takk for innspillene

Rapporten fra evalueringen er distribuert til de bedriftsansvarlige. Vi takker alle kandidatene som har vært med på å gi oss verdifulle tilbakemeldinger til videre utvikling og forbedring.