Vi søker etter en juridisk medarbeider i vårt team i FinAut .

 
Arbeidsgiver: Finansnæringens autorisasjonsordninger
Stillingstittel: Juridisk rådgiver
Frist: 15.05.2018
Varighet: Fast

En av FinAus viktigste drivere er regelverksutviklingen der forbrukerbeskyttelse er sentralt. Det stilles strenge krav til rådgivning, veiledning og informasjon, med tilhørende krav til nødvendig kompetanse og fagkyndighet. Vi ønsker derfor å styrke vår juridiske kompetanse.

Ved inngangen til ny strategiperiode har FinAut også fått i oppgave å legge til rette for overføring av denne bransjenormen til finansnæringens digitale løsninger. Les FinAuts strategi for perioden 2018 - 2021 her: https://www.finaut.no/om-finaut/strategi-2018-2021/

Organisasjonen og oppgavene

Arbeidet i FinAut er dugnadsbasert og er organisert med fagråd og arbeidsgrupper. FinAut trekker på kompetanse fra begge eierorganisasjonene og har avtaler med konsulenter med ulik fagekspertise. Sekretariatet er navet i ordningene og vår arbeidmåte preges av gode kommunikasjonsprosesser og systematisk oppfølging. 
Det vil være stor variasjon i arbeidsoppgavene.

Innhold i stillingen er bl.a.:

  • Medvirkning til videreutviklingen av FinAut
  • Deltakelse i og ledelse av arbeidsgrupper, utvalg/fagråd og prosjekter
  • Deltakelse i møter med FinAuts interessenter, samarbeidspartnere og bedrifter 
  • Internkontroll i FinAut og internkontroll med tilsluttede bedrifter 
  • Veiledning av finansbedrifter
  • Saksbehandling, utarbeiding av saksdokumenter og rapporter


Kvalifikasjoner og egenskaper

Du har juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Du er positiv, fleksibel og samarbeider godt med ulike mennesker og fagmiljøer og liker å dele kunnskap. Det kreves at du kan jobbe selvstendig og har god arbeidskapasitet. Du tar initiativ og sikrer god fremdrift i prosjekter. Fleksibilitet og vilje til å ta felles ansvar for organisasjonens oppgaver er en forutsetning. Erfaring fra og/eller interesse for finansnæringen er en fordel.

Betingelser

Lønn og andre betingelser etter avtale. FinAut tilbyr innskuddspensjon, uførepensjon, personalforsikringer og helseforsikring for ansatte gjennom Storebrand.

Om FinAut

Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) setter standarder for rådgivning og annen kundebehandling i finansnæringen og for autorisasjon av medarbeidere. FinAut skal gjennom troverdig selvregulering skape verdi for kundene, bedriftene og samfunnet. FinAut har seks ansatte og holder til i Finansnæringens hus i Hansteens gate 2 i Oslo.
FinAuts eierorganisasjoner er Finans Norge og Verdipapirfondenes forening.

Tiltredelse: 01.09.2018

Sektor: Privat

Sted: Hansteens gate 2, 0202 Oslo

Bransje: Bank, finans og forsikring

Stillingsfunksjon: Jurist / Rådgivning / Kvalitetssikring