Dokumentasjon og presentasjon fra seminarer og webinarer

Presentasjonene kan brukes fritt av FinAuts medlemsbedrifter, men innenfor medlemsbedriften. Ved bruk i andre sammenhenger må FinAut kontaktes for tillatelse. 
 

FinAuts strategi 2021-2024

Del gjerne strategien med kolleger og samarbeidspartnere.

FinAuts strategi 2021-2024 Kortversjon (PowerPoint)

For de som jobber aktivt med autorisasjonsordningene, har vi laget en mer detaljert versjon:
FinAuts strategi 2021-2024 Fullstendig versjon (PowerPoint)

 

Nordic Baltic meeting, May 28th 2021

Nordic Baltinc meeting (pdf)

Lunsj-webinar - nyheter fra FinAuts læringstorg, 04.06.2021

I webinaret ble det informert om blant annet:

 • Alle ansatte kan ta kunnskapsprøver hos FinAut - hvis bedriften ønsker.
 • Kristian Nordström (Organisasjonsutvikler) gikk gjennom hvordan Gjensidige har økt etikk-kunnskapen gjennom engasjerende intern konkurranse, hvor de brukte Etikkboosten og hvilke erfaringer de gjorde.
 • Nyheter i Læringstorget: Quizer, Podcaster om bærekraft, aktuelle webinarer, minikurs i EPK, presentasjonstips mm.

Presentasjon fra lunsj-webinaret (PowerPoint)

PowerPoint-presentasjon av FinAuts årsrapport 2020 

Bruk gjerne deler av årsrapporten i andre presentasjoner eller i annen kommunikasjon. Du kan enkelt kopiere slides fra PowerPoint-versjonen:
FinAuts årsrapport 2020 (PowerPoint)

 

Læringstorget - for alle ansatte, webinar 9. februar 2021

Presentasjon av Læringstorget, innhold og muligheter. Hva kan kontaktperson for «Læring alle ansatte» forvente av FinAut, og hva forventer FinAut? 

Presentasjon: Læringstorget (PDF)

 

Medlemmenes internkontroll-rapportering

Presentasjon fra compliance-seminar 26. mai ligger vedlagt.

Presentasjonen er delt i to, slik at den lettere kan brukes i egen bedrift.

Del 1: Compliance, veien til autorisasjon og vedlikehold av kompetanse

Del 2:  Bransjenormen God skikk, incentiver og bruk av titler

 

Utviklingsseminaret 27. januar 2021

FinAuts årlige utviklingsseminar samler ressurspersoner i styre, råd og utvalg som og har til hensikt å forankre, øke fellesskapet og få innspill til FinAuts strategiske utvikling og videre arbeid. Program for utviklingsseminaret

 • Endring i kundenes personlige økonomi, rådgiveres kompetanse i personlig økonomi
  Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika og medlem i fagrådet for Sparing og investering.
  VIdeo 15 min Betraktninger og kommentarer rundt Poppe sin rapport om personlig økonomi (Vimeo)
   
 • Forsikring i trygghetens tid
  Tor Håkon Ballo, direktør Produkt & Underwriting i Eika Forsikring.
  Forsikring i Trygghetens tid er et begrep i tiden, som stadig blir mer aktuelt. Hva tenker vi vil skje med kundens adferd fremover i og etter pandemien, og hvordan vil dette påvirke bank- og forsikringsbransjen?
  Video 15 min Forsikring i trygghetens tid (Vimeo)
   
 • Fagrådenes tanker om utviklingstrekk
  Fagrådene i FinAut er de faglige garantistene sammen med styret for at innholdet i fagplanene er relevante og dekkende. De er satt sammen av dyktige fagressurser som kjenner til rådgiveres praktiske hverdag. Fagrådene har diskutert  sentrale utviklingstrekk i sine fagområder og hvilken betydning det vil kunne få for bedriftene og rådgiverne.
  v/ Lise Ljungmann Haugen, fagråd Sparing og investering og Kreditt, Mette Røen Homstvedt, fagråd Personforsikring, Kjersti Davidsen, fagråd Skadeforsikring og Arild Kristoffersen, Tverrgående fagråd.
  Video 25 min Presentasjon av fagrådslederne (Vimeo)
   
 • Kommunikasjon og digital kompetanse før og etter korona
  Resultater fra undersøkelse blant rådgivere gjort i oktober 2020 om deres egenvurdering av kompetanse i å veilede kundene i bruk av digitale verktøy. Tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2019. 
  Presentasjon (PDF)
   
 • Fremtidens kundereise
  Om digital kompetanse og kommunikasjon, omni-kanal, assistert rådgivning, bruk av data, riktig kunde i riktig stol til riktig tid, kundereise fremfor produktreise.
  En samtale mellom Anders Karde, Nordea, Head of Digital Sales og Liv Krokan Murud, leder HR utvikling SpareBank1 Østlandet, medlem i FinAuts tverrgående fagråd.
  Opptak av samtale på Teams 15 min: Fremtidens kundereise (Vimeo)
   
 • God skikk og rådgivningsansvaret
  Dag Jørgen Hveem har spesialisert seg på bankers rådgivningsansvar overfor forbrukere. Dag Jørgen er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI, styremedlem i FinAut, advokat og økonom. I FinAut er han en helt sentral ressurs i utvikling av bransjenormen God skikk.
  Video 35 min God skikk og rådgivningsansvaret (Vimeo)
  Tre deler: Miniforedrag med Dag Jørgen Hveem (frem til ca. 12:00) Diskusjon av rådgivningsplikten mellom Siv Seglem og Dag Jørgen Hvvem (fra ca.12.00 - 30:00) og oppsummering av dagen v/Gry Nergård (fra ca. 31:00 - 35.,00)
   

Kavalkade 2020

Presentasjonen inneholder bilder av status, utvikling og utvalgte hendelser fra FinAuts virksomhet i 2020. Presentasjonen er benyttet som innledning i flere av FinAuts seminarer. Ved ønske kan en versjon som "spiller" og bruker mellom 3 og 4 minutter benyttes i interne samlinger eller intern informasjon om FinAut 2020.

Kontakt FinAut: post@finaut.no

Kavalkade 2020 (PDF)

 

Fra bedriftsbesøk november / desember 2020

FinAut har vært på 15 bedriftsbesøk og opplever at det jobbes veldig grundig og godt med autorisasjonsordningene. Her finner du en oppsummering fra besøkene og bilder fra den presentasjonen som ble benyttet i bedriftsbesøkene. 
Hovedfokus i besøkene var status og oppdateringer innenfor autorisasjonsordningene, økt fokus på etikk og bransjenormen God skikk. Videre ble det plukket enkelte temaer den enkelte bedrift hadde gitt ønske om.

Presentasjon (PDF) 

Kontakt FinAut: post@finaut.no
 

Forsikring næringsliv, webinar 18. november

FinAut åpner to nye autorisasjonsordninger, Personforsikring næringsliv og Skadeforsikring næringsliv, i løpet av første kvartal 2021. Presentasjonen er holdt i webinar fir medlemmer i FinAut og Finans Norge, samt i flere bedrifter. 

Presentasjon (PDF)

Kontaktperson FinAut: Lisbeth Lervåg
 

FinDig 15. september 2020: Åpning av autorisasjonsordning for roboter i 2021

Adm. Dir. Siv Seglem i FinAut på Finansnæringens digitaliseringskonferanse

Om foredraget:  FinAut har autorisert finansnæringens rådgivning overfor forbrukere fra 2009. Autorisasjonen sikrer både faglig kvalitet og etikk. Når rådgivningen flyttes over til digitale løsninger, må de være like gode. Seks finansbedrifter, herunder Sbanken og SR-bank, har gjennom det siste året deltatt i en pilot for å teste prosesser for autorisasjon av sine robotrådgivere. For FinAut er det viktig at robotene følger bransjens standarder. For bedriftene er det viktig at en autorisasjon gir merverdi. For kundene er det viktig å få gode råd når de trenger det – uansett om rådene gis av menneske eller maskin.

Presentasjon (PDF)

Video 19 min Autorisasjonsordning for robotrådgivere (Vimeo)

Kontakt

Siv Seglem, administrerende direktør
Telefon: 913 51 081
E-post: siv@finaut.no
E-post: robotradgiver@finaut.no 

 

FinAuts medlemsmodell, webinar 20. august 2020

Webinar for bedriftsansvarlige i FinAuts autorisasjonsordninger.
Presentasjon av medlemsmodell i FinAut med nytt nivå, nye medlemsfordeler for alle ansatte og digitale løsninger

Presentasjon (PDF) 

Kontakt FinAut: post@finaut.no