10 år med autorisering - jubileumshefte

 • Tidslinjen fra etablering til i dag
 • Gratulasjoner fra nåværende og to tidligere finansministre
 • Tilbakeblikk på hvorfor FinAut (da AFR) ble etablert
 • ..og mye mer

Ta en titt i heftet >>

Årsrapport 2018

I 2018 ble det gjennomført over 7 000 eksamener i bedriftene, hvorav nesten 5 000 var kunnskapsprøver. 

Året var i stor grad preget av:

 • Implementering av "nye" God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling
 • Etablering av autorisasjonsordning i personforsikring
 • Arbeid med sjekklister for God skikk i digitale løsninger

Les mer i årsrapporten 2018 >>

 

I 2017 autoriserte FinAut 304 finansielle rådgivere, 904 i kreditt og godkjente 771 i skadeforsikring.

Mer statistikk, og andre spennende saker, kan du lese om i årsrapporten for 2017.

 

 

 

 

I årsrapporten for 2016 kan du blant annet lese om:

 • Resultater fra gjennomførte prøver
 • Hva kandidatene mener om Samtalen
 • Kompetanseoppdateringene
 • Hovedkonklusjoner fra internkontrollen, AFR og GOS
 • To rådgivere mistet sin AFR-autorisasjon
 • I 2016 har FinAut også
  • Utviklet Autorisasjonsordningen i kreditt
  • Jobbet med justering og utvidelse av God rådgivningsskikk
  • Opprettet nye fagråd i forsikring
  • Startet utvikling av ny innloggingsportal og nye websider

årsrapport 2015

 

 

I årsrapporten for 2015 kan du blant annet lese om:

 • Finansnæringens etikkplakat forplikter bedriftene seg til å etterleve God rådgivningsskikk. I 2015 ble det meldt inn to saker til FinAut, i begge mistet rådgiveren sin AFR-autorisasjon.
 • Det er gjennomført 3 182 kunnskapsprøver, 1 164 praktiske prøver og 924 prøver i etisk dilemma i 2015.
 • Statistikk fra prøvene
 • Samtalen, FinAuts digitale revolusjon, gir hele 1 172 mulig veier å gå fra første klikk.
 • Hovedkonklusjoner for internkontrollrapportering fra 2015, AFR og GOS

 

Les mer om FinAuts arbeid i 2015 og justert strategi i årsrapporten for 2015

Finansnæringens autorisasjonsordninger ble etablert 1.1.2014 som en konsekvens av arbeidet med å samordne næringens ulike autorisasjons- og godkjenningsordninger. Ved utgangen av 2014 var det 6.318 autoriserte finansielle rådgivere i AFR, og 3.977 godkjente i ordningen for skadeforsikring, GOS.

 • AFR markerte sitt fem års jubileum i 2014
 • Generalforsamling ble etablert med eierorganisasjonene Finans Norge og Verdipapirfondenes forening
 • Tverrgående fagråd etableres
 • Arbeidet i Finansnæringens autorisasjonsordninger har i 2014 vært preget av etablering av GOS som nasjonal ordning, gjennomføring av samordningstiltak, drift, kvalitetssikring og videreutvikling av to ordninger med svært ulikt ståsted, samt videreutvikling av kompetansestandard i kreditt og personforsikring.
 • Utforming av ny strategi for Finansnæringens autorisasjonsordninger de kommende år ble påbegynt
 • ”Samtalen”, en elektronisk prøve for vurdering av etisk dilemma ble lansert
 • En autorisert finansiell rådgiver gis advarsel grunnet brudd på god rådgivningsskikk
 • Et elektronisk simuleringsprogram som grunnlag for gjennomføring av praktisk prøve i GOS blir godkjent