strategi-2021-2024-forside.png

 

Strategi 2021-2024

FinAut er, og må fortsatt være, den samlede finansnæringens viktigste verktøy når det gjelder å bygge tillit og styrke næringens omdømme.

Økt forbrukerbeskyttelse, krav til kompetanse og dokumentasjon av denne og krav til etikk, vil fortsatt være viktig i kommende strategiperiode.

Strategi 2021-2024

forside-600.png

Årsrapport 2020

FinAut forsterker sin posisjon som kompetansesenter for fag og etikk i finansnæringen. Alle de fire fagområdene i privatmarkedet: Sparing og investering, Kreditt, Personforsikring og Skadeforsikring, har en autorisasjonsordning. Korpset av autoriserte rådgivere i Norge teller nå 12 500, og de fleste har autorisasjon i to eller flere ordninger. Dette er noen av resultatene vi kan vise til:

 • Bedrifter utenfor finansnæringen kan fra 2020 bli medlemmer for å styrke utbredelsen av bransjenormen God skikk
 • Bærekraftig finans er eget emne i kunnskapsprøven og etikkprøven
 • Etikk tilbys alle ansatte gjennom Etikkboosten i Læringstorget
 • FinAut er først i verden med å autorisere robotrådgivere
 • Forsikringsrådgivere i næringsliv kan autoriseres
 • Godkjenningsordning for informasjonsgivere etablert
 • Etterlevelse av God skikk er styrket ved at flere bedrifter har meldt inn bruddsaker og har gode rutiner internt

Årsrapport 2020

forside.png

Årsrapport 2019

2019 markerte flere høydepunkter for FinAut. 10-års jubileum ble feiret i april, og ved slutten av året kunne vi se tilbake på følgende resultater:

 • hele 7668 eksamener ble gjennomført
 • flere enn 12 500 er autoriserte rådgivere
 • forbrukerne er svært fornøyd med rådgivningen de får
 • bransjenormen God skikk etterleves

Av utviklingsarbeid i 2019 lanserte FinAut blant annet autorisasjonsordningen i personforsikring og en ny fagplan for informasjonsgivere. Bærekraftig finans er tatt inn i alle ordningenes fagplan. Vi startet utredning av en autorisasjonsordning for forsikringsrådgivere i næringsliv og en pilot for digitale rådgivningsløsninger.

Årsrapport 2019

10 år med autorisering.png

 

10 år med autorisering - jubileumshefte

 • Tidslinjen fra etablering til i dag
 • Gratulasjoner fra nåværende og to tidligere finansministre
 • Tilbakeblikk på hvorfor FinAut (da AFR) ble etablert
 • ..og mye mer

Ta en titt i heftet

  strategi-2018-2021.png

Strategi 2018-2021

FinAuts misjon er å sette standarder for rådgivning og annen kundebehandling i finansnæringen. FinAut er finansnæringens operative verktøy på kompetanseområdet, og skal utvikle og forvalte kompetansestandarder for privatmarkedet innenfor:

 • alle fagområder der lovverket stiller krav
 • andre fagområder der det er faglig praktisk og økonomisk hensiktsmessig

Strategi 2018-2021 

Årsrapport 2018.png

Årsrapport 2018

I 2018 ble det gjennomført over 7 000 eksamener i bedriftene, hvorav nesten 5 000 var kunnskapsprøver. 

Året var i stor grad preget av:

 • Implementering av "nye" God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling
 • Etablering av autorisasjonsordning i personforsikring
 • Arbeid med sjekklister for God skikk i digitale løsninger

Årsrapport 2018

 

Årsrapport 2017.png

I 2017 autoriserte FinAut 304 finansielle rådgivere, 904 i kreditt og godkjente 771 i skadeforsikring.

Årsrapport 2017

 

 

 

 

I årsrapporten for 2016 kan du blant annet lese om:

 • Resultater fra gjennomførte prøver
 • Hva kandidatene mener om Samtalen
 • Kompetanseoppdateringene
 • Hovedkonklusjoner fra internkontrollen, AFR og GOS
 • To rådgivere mistet sin AFR-autorisasjon
 • I 2016 har FinAut også
  • Utviklet Autorisasjonsordningen i kreditt
  • Jobbet med justering og utvidelse av God rådgivningsskikk
  • Opprettet nye fagråd i forsikring
  • Startet utvikling av ny innloggingsportal og nye websider

årsrapport 2015

 

 

I årsrapporten for 2015 kan du blant annet lese om:

 • Finansnæringens etikkplakat forplikter bedriftene seg til å etterleve God rådgivningsskikk. I 2015 ble det meldt inn to saker til FinAut, i begge mistet rådgiveren sin AFR-autorisasjon.
 • Det er gjennomført 3 182 kunnskapsprøver, 1 164 praktiske prøver og 924 prøver i etisk dilemma i 2015.
 • Statistikk fra prøvene
 • Samtalen, FinAuts digitale revolusjon, gir hele 1 172 mulig veier å gå fra første klikk.
 • Hovedkonklusjoner for internkontrollrapportering fra 2015, AFR og GOS

 

Les mer om FinAuts arbeid i 2015 og justert strategi i årsrapporten for 2015

Finansnæringens autorisasjonsordninger ble etablert 1.1.2014 som en konsekvens av arbeidet med å samordne næringens ulike autorisasjons- og godkjenningsordninger. Ved utgangen av 2014 var det 6.318 autoriserte finansielle rådgivere i AFR, og 3.977 godkjente i ordningen for skadeforsikring, GOS.

 • AFR markerte sitt fem års jubileum i 2014
 • Generalforsamling ble etablert med eierorganisasjonene Finans Norge og Verdipapirfondenes forening
 • Tverrgående fagråd etableres
 • Arbeidet i Finansnæringens autorisasjonsordninger har i 2014 vært preget av etablering av GOS som nasjonal ordning, gjennomføring av samordningstiltak, drift, kvalitetssikring og videreutvikling av to ordninger med svært ulikt ståsted, samt videreutvikling av kompetansestandard i kreditt og personforsikring.
 • Utforming av ny strategi for Finansnæringens autorisasjonsordninger de kommende år ble påbegynt
 • ”Samtalen”, en elektronisk prøve for vurdering av etisk dilemma ble lansert
 • En autorisert finansiell rådgiver gis advarsel grunnet brudd på god rådgivningsskikk
 • Et elektronisk simuleringsprogram som grunnlag for gjennomføring av praktisk prøve i GOS blir godkjent