Regelverksutviklingen er definert som en av de viktigste driverne for den videre utviklingen av FinAut i strategien for 2018 - 2021.

 

Det skjer en kontinuerlig utvikling av regelverk for forbrukerbeskyttelse, rådgivningskompetanse og kompetansestandarder og som er av stor betydning for FinAut og medlemsbedriftene. Dette gjelder særlig i EU, men også i Norge.

FinAut må ha god kunnskap om denne regelverksutviklingen. Dette er forutsetningen for å sikre videreutvikling av fagplaner og autorisasjonsordninger og at endringer innfases i rett tid.

For å følge utviklingen har FinAut etablert et rådgivende regelverksutvalg som på vegne av FinAut overvåker den delen av regelverksutviklingen som gjelder rådgivningskompetanse, rådgivningsstandarder og forbrukerbeskyttelse. FinAuts rådgivende regelverksutvalg gir innspill til FinAuts styre og ulike råd.

Status i regelverksutviklingen i EU og Norge dokumenteres kvartalsvis i en egen mapping. 

Mapping av lover og regler i Finansnæringen Q4 2019 (oppd. 20. desember 2019)


Hva mappingen omfatter

Mappingen inneholder en oversikt over relevant regelverk innen:

 • Regelverk finansbransje generelt og forbrukervern
 • Betalingstjeneste, teknologi og digitalisering
 • Verdipapir, sparing og investering
 • Forsikring
 • Kreditt
 • Pensjon

Hensikten er å gi en oversikt over det viktigste regelverket, samt regelverk som er i utvikling.  

Mappingen danner grunnlag for innspill til FinAut’s styre (vurderer og beslutter fellestiltak innen evt. nye områder, ambisjonsnivå etc.) og Fagråd (evt. justering av innhold i eksisterende fagplaner).
 

Kilder

 • Regelverksutvikling i EU og Norge
 • Rundskriv, retningslinjer, veiledninger, rapporter, tilsyn
 • Dommer
 • Avtaler og normer i bransjen
 • Andre kilder for nyttig informasjon 
 • Oppdateringer og publisering
   

Hensikt

Oppdatert mapping legges ut hvert kvartal. Første utgave ble lagt ut september 2015. Oppdateringer angis med dato for når de er lagt inn, og markeres med rød skrift.

Mappingen må leses som et arbeidsdokument som er i utvikling, og FinAut kan ikke garantere for at den er komplett eller oppdatert til enhver tid.

Alle innspill til mangler eller forslag til oppdateringer mottas med takk, og sendes til post@finaut.no - det vil bidra til økt kvalitet. 

 

Kontakt

Vibeke Høsteng, juridisk rådgiver

913 66 874

vibeke@finaut.no