FinAuts strategi for 2018 – 2021

 

forside.png

Klikk på bildet for å åpne strategien i bla-versjon og PDF-nedlasting.

FinAuts strategi for 2018 – 2021 slår fast at FinAuts misjon er å sette standarder for rådgivning og annen kundebehandling i finansnæringen. FinAut er finansnæringens operative verktøy på kompetanseområdet, og skal utvikle og forvalte kompetansestandarder for privatmarkedet innenfor:

  • alle fagområder der lovverket stiller krav
  • andre fagområder der det er faglig praktisk og økonomisk hensiktsmessig

God skikk i alle kanaler, områder og posisjoner

FinAut skal forvalte bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling og sikre at God skikk løftes over i distribusjonskanaler som ikke forutsetter personlig kontakt mellom finansbedrift og kunde.

  • God skikk omfatter nå alle i kundeposisjon (salg, informasjon, veiledning og rådgivning) og gjelder for alle produktområder.
  • God skikk gjelder uavhengig av teknologi og distribusjonsmåte. FinAut har utviklet en sjekkliste for God skikk i digitale løsninger til støtte ved utvikling og kontroll av digitale kundeløsninger. På oppdrag fra Finans Norges hovedstyre skal FinAut utrede en egen merkeordning for digitale løsninger.

Fem drivere for videre utvikling

 

Driver

Mål

1

TEKNOLOGISK UTVIKLING

Samme kvalitet uavhengig av teknologi

2

REGELVERKSUTVIKLING

Troverdig selvregulering

3

KUNDEATFERD

Kundens interesse først/informerte valg

4

EIERE OG TILSLUTTEDE BEDRIFTER

Verdiskaping for bedriftene

5

KANDIDATER

Relevant og attraktiv kompetanse


Ved å tilpasse seg det som skjer innenfor fem områder som driver utviklingen, skal FinAut befeste sin posisjon som et relevant kompetansesenter og et nyttig verktøy for de tilsluttede bedriftene.

Eventuelle spørsmål kan rettes til post@finaut.no