Strategi

Strategien for 2021-2024 vektlegger at FinAut er, og må fortsatt være, den samlede finansnæringens viktigste verktøy når det gjelder å bygge tillit og styrke næringens omdømme.

Strategi

Trykk på bildet for å åpne PDF.

 

Trygg rådgivning

Visjonen til FinAut er trygg rådgivning. Det finnes nå autorisasjonsordninger for alle de fire hovedområdene i privatmarkedet, og som følge av nye bestemmelser i verdipapirhandelloven er det også etablert en godkjenningsordning for informasjonsgivere.

Etterlevelse av bransjenormen God skikk og FinAuts regelverk er avgjørende for tilliten til ordningene.

Økt forbrukerbeskyttelse, krav til kompetanse og dokumentasjon og krav til etikk vil fortsatt være viktige temaer for selvregulering i næringen.
 


Bærekraftig finans 

I kommende strategiperiode vil bedrifters bygging av kompetanse og arbeid med bærekraft stå sentralt for å møte kundenes etterspørsel.

Bærekraft i FinAut

 

Sømløs digital og personlig rådgivning 

FinAut legger til grunn at kombinasjonen av digital og personlig betjening vil være dominerende i lang tid fremover. Det stiller krav til de digitale løsningene, til ansatte og ikke minst til at kunden opplever så sømløse overganger som mulig.

 

Merverdi for medlemmene 

Medlemskretsen er utvidet ved at bedrifter som ikke er tilsluttet noen autorisasjonsordning også kan være med i FinAut.

FinAut skal avlaste bedriftene, noe som betyr en krevende balansegang mellom å være en lyttende medspiller og en mer byråkratisk kontrollinstans og kvalitetsgarantist.

Bedriftene skal alltid oppleve FinAut som en fellesløsning som tilfører reell merverdi  gjennom:

  • redusert ressursbruk i den enkelte virksomhet
  • synlig selvregulering og økt legitimitet som bl.a. forenkler tilsyn fra Finanstilsynet
  • bidrag som støtter opp om bransjens arbeid med bærekraftig finans
  • felles autorisasjonsmerker som er synlig i markedet – styrket omdømme
  • kandidater som er seg sin rolle bevisst og verdsetter autorisasjonsmerkene

 

FinAuts mål mot 2024

1. Bransjenormen God skikk 

FinAut skal i strategiperioden implementere og oppdatere bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling hos eksisterende og nye medlemmer.

2. Autorisasjonsordninger og kandidater/rådgivere

FinAut skal i strategiperioden videreutvikle autorisasjonsordningene og sikre at de er kontinuerlig tilpasset regulatoriske endringer og faglig relevans.

3. Robotrådgivere

FinAut skal i strategiperioden autorisere robotrådgivere samt evaluere og forbedre rutiner for søknadshåndtering, tilsyn, kontroll, sanksjoner, samarbeid med myndigheter og videreutvikling. 

4. Alle ansatte i medlemsbedriftene

FinAut skal i strategiperioden bidra til å øke kompetansen hos alle ansatte i finansbedriftene ved å tilby læremateriell og tester på relevante områder.

5. Autorisasjonsmerkene

FinAut skal i strategiperioden fremme bruk av autorisasjonsmerkene samt utarbeide regler for bruk av autorisasjonsmerker og titler, med mål om økt synliggjøring.

6. Kommunikasjon

FinAut skal i strategiperioden, gjennom systematisk kommunikasjonsarbeid, utvikle og gjennomføre konkrete kommunikasjonstiltak som gjør det mulig både for FinAut og medlemsbedriftene å spre kunnskap om autorisasjonsmerkene og kvaliteten som ligger i dem. 

7. Compliance

FinAut skal i strategiperioden gjennomføre internkontroll og tilsyn i medlemsbedriftene. Rutiner for internkontroll og tilsyn innen autorisasjonsordningen for robotrådgivere skal utvikles.   

8. Internkontroll 

FinAut skal i strategiperioden videreutvikle internkontrollen i egen virksomhet.

 

 

Drivere for utvikling og endring

1

Lav forutsigbarhet og omskiftelige omgivelser

• Større krav til buffer, pensjon, forsikringer
og forvaltning av egen privatøkonomi

• Kundene mer trygghetssøkende og flere søker råd

2

Regelverksutvikling og selvregulering

• Forbrukerbeskyttelse, God skikk og etikk

• Endringer må fases inn i rett tid

3

Bærekraft

• Nye reguleringer og kundenes etterspørsel

• Kompetanse om bærekraft må bygges opp

4

Digitalisering

• Sikre lik kvalitet uavhengig av teknologi, robotrådgivere autoriseres

• Digital kompetanse om kundeatferd og nye produkter (f.eks. kryptovaluta)

5

Merverdi for FinAuts medlemmer

• Lyttende medspiller for bedriftene

• Autoriserte er bevisst sin rolle


Strategi 2021-2024 (PDF)

Strategi 2018-2021 (PDF)