Utviklingsseminar på Teams: Mandag 24. januar kl. 09.00 - 12.00

For medlemmer i fagråd, styret og andre utvalg. Hovedfokus er videreutvikling og forankring av FinAuts arbeid.

Inviter gjerne andre til å følge seminaret

Kjenner du til andre fra egen organisasjon som jobber med FinAut eller har glede av å bli bedre kjent med arbeidet, så oppfordrer vi til å invitere disse til å følge seminaret. Det kan være bedriftsansvarlige, compliance, ledere for ulike områder eller andre venner. Lenke til Teams-møte kan videresendes til de du ønsker å invitere:
Klikk her for å delta i møtet

 

Program for seminaret

kl.09.00: Velkommen til FinAuts utviklingsseminar

Siv Seglem, administrerende direktør i FinAut

Velkommen - om dagens program.

 • Kavalkade for året 2021
 • Prioriterte arbeidsområder og prosjekter for 2022
 • Andre aktuelle saker fra FinAut

 

kl.09.30: Tema 1: Personlig økonomi - En forutsetning for Trygg rådgivning

Vibeke Høsteng, Tobias Rabe Sti, Hans Jørgen Lund, Siv Seglem i FinAut
Rolf Mæhle, fagressurs (fagrådsmedlem i Sparing og investering og Kreditt)

Kundens personlige økonomi er grunnlaget for økonomisk rådgivning og basiskompetanse i Sparing og investering, Kreditt og Personforsikring. I et samfunn med lav forutsigbarhet og omskiftelige omgivelser der forbrukere må ta mer ansvar for egen økonomi og pensjon øker behovet for rådgivning. Det er igangsatt ett arbeid for å undersøke om personlig økonomi i FinAut har riktig omfang og nivå. I november arrangerte FinAut en workshop med styre, fagrådsledere og fagressurser i personlig økonomi.

Her presenterer vi resultater fra workshop og forslag til videre arbeid.

 • Presentasjon fra workshop
 • Fagplan og livshendelser
 • Fersk undersøkelse blant rådgiverne om deres kompetanse i personlig økonomi
 • Presentasjon av alternative løsninger for videre arbeid

 

kl.10.15: Pause

kl.10.30: Tema 2: Bærekraft

Krav til kompetanse og dokumentasjon av bedrifters arbeid med bærekraft vil i økende grad være et viktig tema for finansnæringens selvregulering. Kundene blir også stadig mer opptatt av bærekraftige valg og stiller spørsmål. Hva vil dette kreve av rådgiverne?

 • Status på FinAuts arbeid med bærekraft v/ Lisbeth Lervåg, fagsjef i FinAut
 • Behov hos rådgiverne: Hva gjør bank?  V/ Karoline Bakka Hjertø, Leder bærekraft og samfunn i SpareBank1 Østlandet
 • Ny rapport om bærekraft i finansnæringen v/ Nanna Ringstad, fagansvarlig bærekraft i Finansforbundet
 • Finans Norges arbeid med kompetanse om bærekraft og klimarisiko v/ Kristian Ruth, fagsjef bærekraft i Finans Norge

 

kl.11.15: Tema 3: Robotrådgiver og tillit

Hadde du satset sparepengene dine på råd fra en robot? I fjor sommer autoriserte FinAut verdenes første robotrådgiver. FinAut innledet til et samarbeid med Accenture som så nærmere på tillit, etikk og robotrådgivere. Samarbeidet resulterte i en rapport som tar for seg hvorfor vi må tenke på tillit til robotrådgivere, hvilke utfordringer og etiske dilemmaer det er viktig å være klar over, og hvordan vi kan sikre tillit til robotrådgivere. 

1)    Anette Gjerde Andersen, Management Consultant i Accenture, presenterer funn fra undersøkelsen om tillit og robotrådgivning gjennomført i sommer.

I arbeidet med autorisering av rådgivningsroboter, måtte FinAut sette en standard for hvor lista skulle ligge for å gi autorisasjon. Dette har krevd grundige juridiske vurderinger og tolkninger samt diskusjon om presentasjon og informasjon overfor kunden i løsningen. Arbeidet har skjedd i tett dialog med fagpersoner og ressurser i medlemsbedriftene, revisorer og myndighetsorganer. 

2)    Prosjektleder Martin Dræge og juridisk fagressurs Dag Jørgen Hveem, Førsteamanuensis dr. philos ved UiA og BI, har vært sentrale i arbeidet.
Styreleder i FinAut og forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, Gry Nergård utfordrer de til å dele erfaringer og synspunkter med oss.

•    Hvilken betydning har Autorisasjonsordningen for robotrådgivning for tilliten? 
•    Hvilke utfordringer har dere støtt på underveis i arbeidet når nivået skal settes eller på andre områder?
•    Hvor går veien videre – foreløpig er jo ikke mange robåtrådgivere autoriserte?
 

kl.12.00: Slutt