Fagplan for kompetanseoppdatering 2020

I 2020 er det laget én fagplan for kompetanseoppdatering. I fagplanen er det tydelig merket hvilke temaer som gjelder for de ulike autorisasjonene.

Klikk på fagplanen for å åpne dokumentet i PDF:

fagplan-2020.png

Fagplan for kompetanseoppdatering 2020

I 2020 er det laget én fagplan for kompetanseoppdatering. I fagplanen er det tydelig merket hvilke temaer som gjelder for de ulike autorisasjonene.

Klikk på fagplanen for å åpne dokumentet i PDF:

fagplan-2020.png

Krav til oppdatering

Kravet til jevnlige oppdateringer har som overordnet mål å sikre legitimitet til ordningen ved at autoriserte rådgivere har oppdaterte kunnskaper. Fagplanen for oppdateringer er en sammenfatning av hva fagrådene mener at rådgivere skal repetere og være oppdatert på i det aktuelle året.

Fagplanen gis ut hvert år 2. januar og det forventes at alle autoriserte tilfredsstiller kravene som spesifiseres i fagplanen i løpet av det året den gjelder for. Kravet til kunnskapsoppdatering er beskrevet i Regelverket. Metode for gjennomføring ligger hos bedriften og det skal dokumenteres at årlige oppdateringer er gjennomført fra bedriftens side til FinAuts sekretariat.
 

§ 3 – 7 Oppdatering og vedlikehold av kompetanse

a) En medlemsbedrift har ansvar for å legge til rette for og følge opp at medarbeidere som er autoriserte, minimum oppdaterer sin kompetanse i henhold til de krav FinAut setter gjennom årlige fagplaner for oppdateringer. ¨

b) Medlemsbedriften velger selv metode for oppdatering og vedlikehold av kompetanse og skal dokumentere hva som er gjort i så henseende.

c) De som er autoriserte er forpliktet til å gjennomføre de aktiviteter medlemsbedriften krever for å holde kompetansen oppdatert.

d) Medlemsbedrifter har plikt til å melde til FinAut hvilke selgere/rådgivere som ikke har gjennomført tilstrekkelige oppdateringer etter de rutiner som er fastsatt av bedriftene og FinAut. I slike tilfeller gjøres autorisasjonen/godkjenningen hvilende, ref. § 3 - 9.

e) Kravet til oppdateringer gjelder ikke selgere/rådgivere med hvilende autorisasjon. Ved aktivering av hvilende autorisasjon, kreves det at medlemsbedriften bekrefter at selgeren/rådgiveren har gjennomført nødvendige oppdateringer for hele den perioden autorisasjonen har vært hvilende.

Ordningsspesifikke oppdateringstemaer

Hver autorisasjonsordning har egne spesifikke oppdateringstemaer som velges hvert år.

Oppdatering i etikk

Dilemmahåndtering er fast tema hvert år og felles for alle ordninger.

Det tilbys to ulike oppdateringsprogrammer i etikk, Beslutningen og Dilemmareisen. Kandidaten velger selv program.

Kandidaten må fullføre og bestå det programmet som velges, men det er ingen begrensning på antall gjennomføringer.

Beslutningen

Beslutningen er et nettbasert simuleringsprogram, lansert våren 2020. Dilemmaet innledes gjennom dialoger. Programmet er ellers bygget opp av moduler, som lar kandidaten håndtere et dilemma med utgangspunkt i den metoden som følger Navigasjonshjulet.

Beslutningen brukes også som praktisk eksamen i etikk, fra og med våren 2020.

Veiledning til Beslutningen (PDF)

 

Etikk 1.gif

Etikk 2.gif

 

Dilemmareisen

Dilemmareisen er et nettbasert læringsprogram, der kandidaten navigerer seg fram på et spillbrett. Dilemmaet innledes med en video. Deretter følger et sett av oppgaver som tar kandidaten gjennom alle steg av den metoden som følger Navigasjonshjulet, med en videoforelesning til slutt.

Dilemmareisen ble lansert våren 2018.

Dilemmareisen.png

 

Beslutningen og Dilemmareisen kan gjennomføres som gruppeaktivitet

Gruppegjennomføring betyr at man kan sitte sammen og gjennomføre prøven, samarbeide og diskutere. Hver enkelt kandidat må ta den via sin egen bruker slik at gjennomføringen registreres på hver enkelt. Mange opplever at samarbeid og felles refleksjon gir god læringseffekt.

Veiledning til gruppegjennomføring av Beslutningen (PDF) 

Veiledning til gruppegjennomføring av Dilemmareisen (PDF)


Bransjemalen for godkjente oppdateringsaktiviteter

Bransjemalen for godkjente oppdateringsaktiviteter er utviklet som en guide for å kunne dokumentere og tidfeste oppdateringsaktiviteter for autoriserte rådgivere og ledere hos FinAut. Bransjemalen skal også kunne benyttes for forsikringsroller som ikke har krav til autorisasjon gjennom FinAut, men som kommer inn under IDDs krav om 15 timers årlig etterutdanning.

Bransjemal

 

Krav til oppdatering

Kravet til jevnlige oppdateringer har som overordnet mål å sikre legitimitet til ordningen ved at autoriserte rådgivere har oppdaterte kunnskaper. Fagplanen for oppdateringer er en sammenfatning av hva fagrådene mener at rådgivere skal repetere og være oppdatert på i det aktuelle året.

Fagplanen gis ut hvert år 2. januar og det forventes at alle autoriserte tilfredsstiller kravene som spesifiseres i fagplanen i løpet av det året den gjelder for. Kravet til kunnskapsoppdatering er beskrevet i Regelverket. Metode for gjennomføring ligger hos bedriften og det skal dokumenteres at årlige oppdateringer er gjennomført fra bedriftens side til FinAuts sekretariat.
 

§ 3 – 7 Oppdatering og vedlikehold av kompetanse

a) En medlemsbedrift har ansvar for å legge til rette for og følge opp at medarbeidere som er autoriserte, minimum oppdaterer sin kompetanse i henhold til de krav FinAut setter gjennom årlige fagplaner for oppdateringer. ¨

b) Medlemsbedriften velger selv metode for oppdatering og vedlikehold av kompetanse og skal dokumentere hva som er gjort i så henseende.

c) De som er autoriserte er forpliktet til å gjennomføre de aktiviteter medlemsbedriften krever for å holde kompetansen oppdatert.

d) Medlemsbedrifter har plikt til å melde til FinAut hvilke selgere/rådgivere som ikke har gjennomført tilstrekkelige oppdateringer etter de rutiner som er fastsatt av bedriftene og FinAut. I slike tilfeller gjøres autorisasjonen/godkjenningen hvilende, ref. § 3 - 9.

e) Kravet til oppdateringer gjelder ikke selgere/rådgivere med hvilende autorisasjon. Ved aktivering av hvilende autorisasjon, kreves det at medlemsbedriften bekrefter at selgeren/rådgiveren har gjennomført nødvendige oppdateringer for hele den perioden autorisasjonen har vært hvilende.

Ordningsspesifikke oppdateringstemaer

Hver autorisasjonsordning har egne spesifikke oppdateringstemaer som velges hvert år.

Oppdatering i etikk

Dilemmahåndtering er fast tema hvert år og felles for alle ordninger.

Det tilbys to ulike oppdateringsprogrammer i etikk, Beslutningen og Dilemmareisen. Kandidaten velger selv program.

Kandidaten må fullføre og bestå det programmet som velges, men det er ingen begrensning på antall gjennomføringer.

Beslutningen

Beslutningen er et nettbasert simuleringsprogram, lansert våren 2020. Dilemmaet innledes gjennom dialoger. Programmet er ellers bygget opp av moduler, som lar kandidaten håndtere et dilemma med utgangspunkt i den metoden som følger Navigasjonshjulet.

Beslutningen brukes også som praktisk eksamen i etikk, fra og med våren 2020.

Veiledning til Beslutningen (PDF)

 

Etikk 1.gif

Etikk 2.gif

 

Dilemmareisen

Dilemmareisen er et nettbasert læringsprogram, der kandidaten navigerer seg fram på et spillbrett. Dilemmaet innledes med en video. Deretter følger et sett av oppgaver som tar kandidaten gjennom alle steg av den metoden som følger Navigasjonshjulet, med en videoforelesning til slutt.

Dilemmareisen ble lansert våren 2018.

Dilemmareisen.png

 

Beslutningen og Dilemmareisen kan gjennomføres som gruppeaktivitet

Gruppegjennomføring betyr at man kan sitte sammen og gjennomføre prøven, samarbeide og diskutere. Hver enkelt kandidat må ta den via sin egen bruker slik at gjennomføringen registreres på hver enkelt. Mange opplever at samarbeid og felles refleksjon gir god læringseffekt.

Veiledning til gruppegjennomføring av Beslutningen (PDF) 

Veiledning til gruppegjennomføring av Dilemmareisen (PDF)


Bransjemalen for godkjente oppdateringsaktiviteter

Bransjemalen for godkjente oppdateringsaktiviteter er utviklet som en guide for å kunne dokumentere og tidfeste oppdateringsaktiviteter for autoriserte rådgivere og ledere hos FinAut. Bransjemalen skal også kunne benyttes for forsikringsroller som ikke har krav til autorisasjon gjennom FinAut, men som kommer inn under IDDs krav om 15 timers årlig etterutdanning.

Bransjemal

 

Tidligere oppdateringer


2019

Fagplan oppdatering AFR 2019

Fagplan oppdatering Kreditt 2019

Fagplan oppdatering Skadeforsikring 2019

2018

Fagplan oppdatering AFR 2018

Fagplan oppdatering Kreditt 2018

Fagplan oppdatering GOS 2018

2017

Fagplan oppdatering AFR 2017

Fagplan oppdatering GOS 2017

2016

AFR Fagplan oppdatering 2016

GOS Fagplan oppdatering 2016

2015

AFR Fagplan oppdatering 2015

GOS Fagplan oppdatering 2015

2014

AFR Fagplan oppdatering 2014

2013

AFR Fagplan oppdatering 2013

Tidligere oppdateringer


2019

Fagplan oppdatering AFR 2019

Fagplan oppdatering Kreditt 2019

Fagplan oppdatering Skadeforsikring 2019

2018

Fagplan oppdatering AFR 2018

Fagplan oppdatering Kreditt 2018

Fagplan oppdatering GOS 2018

2017

Fagplan oppdatering AFR 2017

Fagplan oppdatering GOS 2017

2016

AFR Fagplan oppdatering 2016

GOS Fagplan oppdatering 2016

2015

AFR Fagplan oppdatering 2015

GOS Fagplan oppdatering 2015

2014

AFR Fagplan oppdatering 2014

2013

AFR Fagplan oppdatering 2013