Innen fagområdet Personforsikring finnes det to ulike nivåer:

1. Fagplan for personforsikring - Autorisasjonsordning for personforsikring (fra januar 2019)

I 2015 ble utviklet en felles fagplan for Personforsikring som bedriftene kan bygge sine interne opplæringsopplegg på. Fagplanen har status som en anbefalt kompetansestandard og det er ikke utviklet felles tester eller praktiske prøver knyttet til fagplanen.

I forbindelse med implementering av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) i norsk lov, vil både fagplanen for personforsikring, behov for dokumentasjon av kompetanse og autorisasjonsordningen i person- og pensjonsforsikring bli gjennomgått og vurdert. Arbeidet gjøres av fagrådet for Personforsikring (under etablering).

 

2. Autorisasjonsordningene i forsikring (AIF) - legges ned i 2018

BI legger ned kursene som inngår i autorisasjonene Forsikringsrådgiver Person. FinAut behandler søknader og utsteder autorisasjon ut 2018.

Autorisasjonskrav

  • Utdanning og eksamen: Kandidaten skal ha gjennomført obligatorisk utdanning med eksamen ved BI Bank og Forsikring.
  • Karakterer: For å bli autorisert kreves karakteren C eller bedre ved alle eksamener.
  • Praksis: Kravet til autorisasjon i alle ordningene er for øyeblikket tre års praksis*.

Det er i utdanningsopplegget lagt vekt på fleksibel overgang mellom autorisasjonsordningene. Dette betyr at en rekke kurs er felles.

Oppfyller du kravene, men har ikke søkt om autorisasjon? Utfylt søknadsskjema og bekreftelse fra BI på beståtte kurs kan sendes post@finaut.no

For mer informasjon om krav, se autorisasjonsbestemmelsene