Logo personforsikring-11.png

 

I 2015 ble det utviklet en felles fagplan for Personforsikring som bedriftene kunne bygge sine interne opplæringsopplegg på. Fagplanen har til nå hatt status som en anbefalt kompetansestandard, og den er implementert i mange av bedriftenes opplæringsopplegg. 

I forbindelse med implementeringen av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) i norsk lov, er kravet til dokumentasjon av kompetanse styrket. Styret i FinAut besluttet i mars 2018 å opprette en autorisasjonsordning i personforsikring for å imøtekomme bedriftenes ønsker om en felles bransjeautorisasjon. Ordningen skal tilby tilstrekkelig dokumentasjon av kompetansen, og være relevant for bedriftene. Kompetanse til å gi tilstrekkelig, men enkel og forståelig informasjon til kundene skal ivaretas gjennom en praktisk prøve som bygger på God skikk. 

Bedriftene kan fra desember 2018 melde seg inn i den nye ordningen. Kartleggingsprøve, kunnskapsprøve og praktisk prøve er planlagt tilgjengelig for kandidatene i løpet av første kvartal 2019.

Tilslutningsavtale til personforsikring finnes her.


Hvem skal autoriseres?

Ansatte som distribuerer personforsikringer overfor forbrukere i selskaper som er tilsluttet ordningen skal være autoriserte. Kravet gjelder også ledere som har faglig oppfølgingsansvar for disse.

Med personforsikring menes livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring, jf. Forsikringsavtaleloven § 10-1 annet ledd. Ordningen er rettet mot rådgivning overfor privatkunder.


Hvordan bli autorisert?

For å bli autorisert, må man bestå en kunnskapsprøve, en elektronisk prøve i etisk dilemma, samt en praktisk prøve. Det vil også være et krav til minimum seks måneders relevant yrkespraksis. 


Kunnskapsprøven

I kunnskapsprøven skal kandidatene vise at de har den nødvendige fagkunnskapen innen følgende emneområder:

  • Grunnleggende forsikringskunnskap
  • Personlig økonomi
  • Rådgivning og behovsavdekking i personforsikring
  • Personforsikringsprodukter
  • Risikovurdering og helsevurdering
  • Regelverk og bransjeavtaler for personforsikringsrådgivere
  • God skikk og etikk
  • Generelt regelverk 

Kunnskapsprøven tar utgangspunkt i fagplanen. Fagplanen i Personforsikring for 2019 finnes her.