Innen fagområdet Personforsikring finnes det to ulike nivåer:

Nivå 1: Anbefalte kompetansekrav – fagplan Personforsikring

I 2015 ble utviklet en felles fagplan for Personforsikring som bedriftene kan bygge sine interne opplæringsopplegg på. Fagplanen har status som en anbefalt kompetansestandard og det er ikke utviklet felles tester eller praktiske prøver knyttet til fagplanen.

I forbindelse med implementering av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) i norsk lov, vil både fagplanen for personforsikring, behov for dokumentasjon av kompetanse og autorisasjonsordningen i person- og pensjonsforsikring bli gjennomgått og vurdert. Arbeidet gjøres av fagrådet for Personforsikring (under etablering).

 

Nivå 2: Autorisasjonsordningene i forsikring (AIF)

FinAut har ansvaret for flere autorisasjoner som drives i samarbeid med BI Bank og Forsikring. Disse ble etablert i samarbeid med Finans Norge og har en lang historie. Utdanningen er en kombinasjon av fagutdanning og praksis.

Man kan autoriseres som forsikringsrådgiver med spesialisering innen personforsikring.

Autorisasjonskrav

  • Utdanning og eksamen: Kandidaten skal ha gjennomført obligatorisk utdanning med eksamen ved BI Bank og Forsikring.
  • Karakterer: For å bli autorisert kreves karakteren C eller bedre ved alle eksamener.
  • Praksis: Kravet til autorisasjon i alle ordningene er for øyeblikket tre års praksis*.

Det er i utdanningsopplegget lagt vekt på fleksibel overgang mellom autorisasjonsordningene. Dette betyr at en rekke kurs er felles.

Oppfyller du kravene, men har ikke søkt om autorisasjon? Utfylt søknadsskjema og bekreftelse fra BI på beståtte kurs kan sendes post@finaut.no

For mer informasjon om krav, se autorisasjonsbestemmelsene.

Eficert akkreditering

Autorisasjonen for forsikringsrådgivere er nå akkreditert av det europeiske organet Eficert. Det betyr at utdanningen er sammenlignbar på tvers av landegrensene i Europa. Les mer om akkrediteringen

Tilpasning til andre studier

Kursene som inngår i ordningen kan også brukes i forsikringseksamen, eller som frie studiepoeng i en Bachelor of Management-grad ved Handelshøyskolen BI.

Les mer om utdanningene innen skadeforsikring hos BI Bank og Forsikring.

*Med forbehold om endringer til krav ved senere versjoner av autorisasjonsbestemmelsene.