I 2015 ble det utviklet en felles fagplan for Personforsikring som bedriftene kunne bygge sine interne opplæringsopplegg på. Fagplanen har til nå hatt status som en anbefalt kompetansestandard, og den er implementert i mange av bedriftenes opplæringsopplegg. 

I forbindelse med implementeringen av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) i norsk lov, er kravet til dokumentasjon av kompetanse styrket. Styret i FinAut besluttet i mars 2018 å opprette en autorisasjonsordning i personforsikring for å imøtekomme bedriftenes ønsker om en felles bransjeautorisasjon. Ordningen skal tilby tilstrekkelig dokumentasjon av kompetansen, og være relevant for bedriftene. Kompetanse til å gi tilstrekkelig, men enkel og forståelig informasjon til kundene skal ivaretas gjennom en praktisk prøve som bygger på God skikk. 

Bedriftene kan fra desember 2018 melde seg inn i den nye ordningen. Kartleggingsprøve og kunnskapsprøve er tilgjengelig fra 1. april 2019, og praktisk prøve lanseres i løpet av 3. kvartal 2019.


Hvem skal autoriseres?

Ansatte som distribuerer personforsikringer overfor forbrukere i selskaper som er tilsluttet ordningen skal være autoriserte. Kravet gjelder også ledere som har faglig oppfølgingsansvar for disse.

Med personforsikring menes livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring, jf. Forsikringsavtaleloven § 10-1 annet ledd. Ordningen er rettet mot rådgivning overfor privatkunder.


Hvordan bli autorisert?

For å bli autorisert, må man bestå en kunnskapsprøve, en elektronisk prøve i etisk dilemma, samt en praktisk prøve. Det vil også være et krav til minimum seks måneders yrkesrelevant praksis. 


Kunnskapsprøven

I kunnskapsprøven skal kandidatene vise at de har den nødvendige fagkunnskapen innen følgende emneområder:

 • Grunnleggende forsikringskunnskap
 • Personlig økonomi
 • Rådgivning og behovsavdekking i personforsikring
 • Personforsikringsprodukter
 • Risikovurdering og helsevurdering
 • Regelverk og bransjeavtaler for personforsikringsrådgivere
 • God skikk og etikk
 • Grunnleggende regelverk 

Kunnskapsprøven tar utgangspunkt i fagplanen. 
 

Praktisk prøve

Praktisk prøve vil være et casebasert rollespill. 

Fritak/overgangsordning i praktisk prøve: 

Autoriserte i AFR får fritak for praktisk prøve i personforsikring. I tillegg får erfarne rådgivere i en overgangsperiode fritak dersom de innfrir følgende krav:

 • har allerede GOS og
 • har jobbet som rådgiver der også personforsikring inngår i minst 12 måneder
   

For erfarne rådgivere er det tilstrekkelig at kunnskapsprøven er bestått innen 1.juli 2020. *

Bedriften må sjekke om rådgiverpraksisen de har er i tråd med reglene for God skikk eller om det trengs justeringer i interne opplæringsopplegg. Bedriften kan velge å ha strengere regler hva gjelder fritak, og for eksempel kreve at sine kandidater gjennomfører treningsopplegg eller praktisk prøve. Det er uansett bedriftenes ansvar at praksis skjer i tråd med God skikk.

* Kandidater som per 1.juli 2020 praktiserer som personforsikringsrådgivere, har GOS, har jobbet som rådgiver i minst 12 måneder der også personforsikring inngår (fra 1.juli 2019) og har bestått kunnskapsprøven før 1.juli 2020, blir autoriserte. 

 

Relevante lenker