Personvernerklæring

Hvem er behandlingsansvarlig?

Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut)  v/Adm.Dir Siv Seglem

Hva er formålet?

Formålet er å administrere kandidater i Autorisasjonsordningene driftet av FinAut

Vi bruker cookies.

Hva er det rettslige grunnlaget?

Behandlingsgrunnlaget for all databehandling av personopplysninger på dette nettstedet er hjemlet i Finansforetakslovens § 9-8.

§ 9-8.Behandling av personopplysninger i tilknytning til autorisasjonsordninger for ansatte

(1) Næringsorganisasjon eller tilknyttet juridisk enhet som gir opplæring til og autoriserer ansatte i finansforetak, foretak som opptrer som agent eller annen formidler for finansforetak, og utenlandsk finansforetak som skal drive eller driver virksomhet gjennom filial her i riket, kan behandle opplysninger som nevnt i personopplysningsloven § 2 nr. 8 bokstav b som ledd i vurderingen av om en ansatt skal gis autorisasjon, fratas autorisasjon eller gis advarsel.

(2) Departementet kan gi forskrift om at første ledd også skal gjelde for autorisasjon av ansatte i andre typer foretak.

Hvilke personopplysninger blir registrert og behandlet?

Listen nedenfor inneholder opplysninger vi kan be om (vi innhenter ikke opplysninger utover det som blir gitt til oss ved registrering eller endring via vår portal). Hvilke opplysninger som blir registrert for en gitt oppgave er avhengig av oppgaven. Vi krever at den som oppretter deg som bruker oppgir alle opplysninger som er merket som påkrevd for å få tilgang til en tjeneste.

navn

Vi registerer navn for å personalisere tjenesten og for å identifisere deg.

adresse

Vi trenger adressen for å kunne sende deg diplom og kort pr. post.

mobilnummer

Vi bruker mobilnummer for å sende deg koder som identifiserer deg på nettstedet. Dersom du betaler for en test vha. mobilen lagrer vi mobilnummeret sammen med produktet du kjøpte.

epost

Vi bruker epost til å sende deg informasjon om tjenesten du bruker. Vi vil sporadisk sende deg informasjon vi mener du har nytte av. Vi vil aldri selge eposten din til tredjepart.

fødselsdato

For tjenester som er begrenset på alder registrerer vi fødselsdato.

fødselsnummer

Vi registrerer fødselsnummer  da dette er nødvendig for å unikt identifisere deg.

bedrift/avdeling

Vi må vite hvilken bedrift og avdeling du jobber i for å kunne finne ut hvilke bedriftsansvarlige som skal følge opp deg opp i denne løsningen

Annet

I tillegg kan annen informasjon som ansattnummer, region og hvilke ordninger du er innmeldt i være lagret. Resultater fra tester du tar, vil også være lagret i løsningen for å kunne bestemme om du er autorisert eller ikke.

Hvor hentes opplysningene fra?

Dataene blir enten lagt inn av bedriftsansvarlige i bedriften den registrerte er ansatt i eller av enhet som administrerer bedriften eller avdelingen som den registrerte er ansatt i.

Informasjonssikkerheten er ivaretatt ved overføring av kandidatdata.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

En forutsetning for å være innmeldt i noen av våre ordninger, eller registrert som bruker er at du må være registrert med de opplysningene som er nevnt ovenfor.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Vi bruker en ekstern betalingsformidler og lagrer ikke kredittkortopplysninger.

Vi mottar data fra bedriften du jobber i og fra opplæringsleverandører som forteller oss når brukere har gjennomført opplæring og kurs som FinAut er pålagt av Finanstilsynet å ha oversikt over. .

FinAut mottar og sender data til noen av bedriftene de registrerte brukerne er ansatt i eller tilknyttet i form av franchise/agent. Dette kan være data om registrering hos FinAut, endring av status og resultat på gjennomførte eksamener. .

I noen spesielle tilfeller bruker vi eksterne testleverandører og overfører da informasjon som kan identifisere deg og hvilken test du skal ta.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Ved melding om sletting av data om en av brukerne, blir all personlig identifiserbar informasjon slettet så raskt som mulig og innen 30 dager uten ugrunnet opphold i henhold til artikkel 17 i GDPR.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

FinAut er et norsk firma og vår behandling av personlig informasjon faller under norsk lovgiving. Dette gjelder også personopplysningslovgivningen som gir deg rett til innsyn i egne personopplysninger. Du kan kreve å få rettet eller slettet mangelfulle eller uriktige opplysninger.

Hvordan sikres opplysningene?

Alle trafikk på FinAut sin portal skjer på HTTPS. I tillegg oppdateres operativsystem og programvare som brukes jevnlig for å sørge for å tette kjente sikkerhetshull.

Kontaktinformasjon

Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut)

Hansteensgate 2

0202 Oslo