Hovedstyret i Finans Norge har vedtatt å opprette en nasjonal autorisasjonsordning for robotrådgivere med FinAut som forvalter av ordningen.

Formålet med autorisasjonsordning for robotrådgivere er å gi forbrukeren samme kvalitet og standard i rådgivningen uavhengig av kanal. Flere finansbedrifter har alt sluttet seg til autorisasjonsordningen.

Den første robotrådgiveren ble autorisert 21. juni 2021

 

Kartlegging av status i bedriftene høsten 2021

I oktober gjennomførte FinAut en kartlegging av status og planer for robotrådgivning blant medlemsbedriftene. Kartleggingen ble gjennomført av hensyn til videre planlegging i FinAut.

Ut over de seks bedriftene som allerede er tilsluttet Autorisasjonsordningen for robotrådgivere, ønsker nå flere bedrifter å tilslutte seg. Ønsket tidspunkt varierer ut fra hvor langt bedriftene er kommet i planleggingen. Blant bedriftene som har svart på kartleggingen, har flere bedrifter robotrådgivere under utvikling, eller har planer om det.

De aller fleste av disse løsningene er innen kategorien sparing og investering.

FinAut anbefaler bedrifter som planlegger å autorisere sin robotrådgiver å tilslutte seg autorisasjonsordningen for robotrådgivere tidlig, siden alle dokumenter ligger samlet på lukket side som man får tilgang til ved tilslutning. På den måten kan bedriften unngå unødvendig dobbeltarbeid og forsinkelser i prosessen.

 

Hvilke digitale løsninger gjelder ordningen for? 

Autorisasjonsordningen, som åpnet i januar 2021, omfatter kun digitale løsninger som gir råd, dvs. en personlig anbefaling til kunder, og omfatter produktkategoriene sparing og investering, personforsikring, skadeforsikring og kreditt.

Hva innebærer det at robotrådgiveren blir autorisert?

Robotrådgivere (digitale rådgivningsløsninger) som er autorisert, tildeles FinAuts autorisasjonsmerke og føres opp i et offentlig register på FinAuts sider, slik at forbrukerne kan se hvilke robotrådgivere som er autorisert. FinAuts autorisering baseres på informasjon bedriften har gitt om løsningen og kontroll fra bedriftens internrevisjon på at alle krav er ivaretatt. Selv om en løsning er autorisert, er det bedriften som har det fulle ansvar for at løsningen er i samsvar med gjeldende regelverk.

Hvilke krav stilles til autorisering?

Både bedriften og robotrådgiveren må tilfredsstille flere krav. Blant annet må robotrådgiveren tilfredsstille bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling, herunder FinAuts sjekklister for aktuell produktkategori.

Rådgiveren må ha vært gjennom bedriftens interne produktstyringsprosess, og bedriftens internrevisjon må ha kontrollert at alle krav er innfridd.

Søknadsmateriell og detaljerte sjekklister

En søknadsprosess involverer også bedriftens revisjon, og det kan oppstå ønsker eller behov for justeringer av løsningen før en søknad sendes FinAut. Derfor anbefaler vi alle som har rådgivningsløsninger som de vil kvalitetssikre og eventuelt få autorisert, selv om det er et stykke frem i tid, til å tilslutte seg autorisasjonsordningen for å få tilgang til nødvendig søknadsmateriell og detaljerte sjekklister.

Bedriften må være medlem av FinAut og tilsluttet den aktuelle autorisasjonsordningen for fagområdet robotrådgiveren dekker før den søker om tilslutning til Autorisasjonsordningen for robotrådgivere.

En innmelding i Autorisasjonsordningen for robotrådgivere koster ikke noe ekstra utover medlemskap i FinAut og medlemskap i den aktuelle autorisasjonsordningen for fagområdet.

Det betales en årsavgift per autorisert robotrådgiver per autorisasjonsordning.
 

Autorisert_robotrådgiver_privatmarked_svg.png

Søknadsprosessen

  • Det kreves medlemskap i FinAut og tilslutning til autorisasjonsordning for aktuelt fagområde robotrådgiveren dekker
  • Bedriften søker om å slutte seg til Autorisasjonsordningen for robotrådgivere
  • Tilgang til detaljerte sjekklister og annet søknadsmateriale gis etter at bedriften tilsluttes Autorisasjonsordningen for robotrådgivere

 

Les mer om stegene i søknadsprosessen 


 

Informasjonsmateriell

Rapport 2019: Utredning av autorisasjonsordning for digitale rådgivningsløsninger (PDF)

Presentasjon av autorisasjonsordning for robotrådgivning på FinDig 2020 (PDF)

 

Kontakt

Siv Seglem, administrerende direktør
Telefon: 913 51 081
E-post: siv@finaut.no
E-post: robotradgiver@finaut.no