Hovedstyret i Finans Norge har vedtatt å opprette en nasjonal autorisasjonsordning for robotrådgivere med FinAut som forvalter av ordningen.

Formålet med autorisasjonsordning for robotrådgivere er å gi forbrukeren samme kvalitet og standard i rådgivningen uavhengig av kanal. 

Den første robotrådgiveren ble autorisert 21. juni 2021. Les mer her.

 

Hvilke digitale løsninger gjelder ordningen for?

Autorisasjonsordningen, som åpnet i januar 2021, omfatter kun digitale løsninger som gir råd, dvs. en personlig anbefaling til kunder, og omfatter produktkategoriene sparing og investering, personforsikring, skadeforsikring og kreditt.

 

Hva innebærer det at robotrådgiveren blir autorisert?

Robotrådgivere (digitale rådgivningsløsninger) som er autorisert, tildeles FinAuts autorisasjonsmerke og føres opp i et offentlig register på FinAuts sider, slik at forbrukerne kan se hvilke robotrådgivere som er autorisert. FinAuts autorisering baseres på informasjon bedriften har gitt om løsningen og kontroll fra bedriftens internrevisjon på at alle krav er ivaretatt. Selv om en løsning er autorisert, er det bedriften som har det fulle ansvar for at løsningen er i samsvar med gjeldende regelverk.

 

Hvilke krav stilles til autorisering?

Både bedriften og robotrådgiveren må tilfredsstille flere krav. Blant annet må robotrådgiveren tilfredsstille bransjenormen "God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling", herunder FinAuts sjekklister for aktuell produktkategori.

Rådgiveren må ha vært gjennom bedriftens interne produktstyringsprosess, og bedriftens internrevisjon må ha kontrollert at alle krav er innfridd.

 

Søknadsprosessen - få tilgang til søknadsmateriell og detaljerte sjekklister

En søknadsprosess involverer også bedriftens revisjon, og det kan oppstå ønsker eller behov for justeringer av løsningen før en søknad sendes FinAut. Derfor anbefaler vi alle som har rådgivningsløsninger som de vil kvalitetssikre og eventuelt få autorisert, selv om det er et stykke frem i tid, til å tilslutte seg autorisasjonsordningen for å få tilgang til nødvendig søknadsmateriell og detaljerte sjekklister.

 

Bedriften må være medlem av FinAut og tilsluttet den aktuelle autorisasjonsordningen for fagområdet robotrådgiveren dekker før den søker om tilslutning til Autorisasjonsordningen for robotrådgivere.

 

En innmelding i Autorisasjonsordningen for robotrådgivere koster ikke noe ekstra utover medlemskap i FinAut og medlemskap i den aktuelle autorisasjonsordningen for fagområdet.

Det betales en årsavgift  pr autorisert robotrådgiver per autorisasjonsordning.

 

knadsprosessen? 

  • Det kreves medlemskap i FinAut og tilslutning til autorisasjonsordning for aktuelt fagområde robotrådgiveren dekker.
  • Bedriften søker om å slutte seg til Autorisasjonsordningen for robotrådgivere. 
  • Tilgang til detaljerte sjekklister og annet søknadsmateriale etter at bedriften tilsluttes Autorisasjonsordningen for robotrådgivere.

Detaljert beskrivelse av søknadsprosessen finnes her.

Spørsmål til søknadsprosessen: E-post: robotradgiver@finaut.no 

 

Les mer:

Rapport 2019: Utredning av autorisasjonsordning for digitale rådgivningsløsninger (PDF)

Presentasjon av autorisasjonsordning for robotrådgivning på FinDig 2020 (PDF)

 

FinAut_autorisert_pos_RGB_Robotrådgiver.png

 

Kontakt

Siv Seglem, administrerende direktør
Telefon: 913 51 081
E-post: siv@finaut.no
E-post: robotradgiver@finaut.no