Autorisasjonsordningen i skadeforsikring er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på rådgivningen slik at kunden kan foreta gode og riktige valg.

For å sikre høy kvalitet, tillit og trygghet i kundebehandlingen skal rådgivere følge bransjenormen God skikk. 

Hvem skal autoriseres?

Både rådgivere som formidler det totale spekteret av private skadeforsikringer og deres leder med faglig oppfølgingsansvar skal autoriseres. 

Hvordan bli autorisert?

For å bli autorisert, må man bestå kunnskapsprøven, etikkprøven og praktisk prøve.

Kunnskapsprøvene

I kunnskapsprøvene skal kandidatene vise at de har den nødvendige fagkunnskap innen følgende emneområder:

  • Tverrgående emner: Grunnleggende regelverk, bærekraft, etikk og God skikk (egen prøve)
  • Grunnleggende forsikringskunnskap
  • Generelle produkter
  • Sikkerhetsforskrifter, ansvarsbegrensninger og skadeforebyggende arbeid
  • Skadeårsaker og skadeoppgjør
  • Regelverk og bransjeavtaler for skadeforsikringsrådgivere

Til grunn for autorisasjonsordningen er det konkretisert minstekrav til kompetanse. Kravene er spesifisert i fagplan for kunnskapsprøven og rammeverket for praktisk prøve.

Praktisk prøve

Praktisk prøve skal gjennomføres av den enkelte bedrift med utgangspunkt i et felles rammeverk.

Prøvene bygges på relevante, gjenkjennbare cases for de ulike roller i bedriftenes kunderettede apparat. Det  tilbys kombinerte casebeskrivelser som gjør det mulig å slå sammen praktisk prøve i Skadeforsikring og praktisk prøve i Sparing og investering (AFR) til én prøve.

Selskapene kan velge mellom følgende gjennomføringsmetoder:

  • Rollespill med sensorer

  • Simuleringsprogram

Tid for gjennomføring av praktisk prøve settes til totalt 60 minutter inkludert pauser uansett metode.