Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) byttet navn til Autorisasjonsordningen i skadeforsikring, 1. april 2019.

Autorisasjonsordningen i skadeforsikring er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos selgere og rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på salg og rådgivning slik at kunden kan foreta gode og riktige valg.

At alle som arbeider innenfor salg og rådgivning av skadeforsikring har den nødvendige kompetanse og etterlever God skikk er av avgjørende betydning for kundene. Det er også viktig for den alminnelige tillit til finansnæringen og for næringens omdømme.

Ordningen er i første rekke rettet mot salg og rådgivning av private skadeforsikringer.

Hvem som skal autoriseres

Selskaper som er tilsluttet ordningen skal sikre at selgere/rådgivere som formidler det totale spekteret av private skadeforsikringer blir autorisert. Både selgere og rådgivere samt de lederne som har faglig oppfølgingsansvar for disse skal autoriseres. Det er selskapenes ansvar å sørge for at kandidater blir innmeldt i ordningen. 

Hvordan bli autorisert

For å bli autorisert, må man bestå to kunnskapsprøver, en elektronisk prøve i etisk dilemma praktisk prøve, samt en praktisk prøve.

Kunnskapsprøvene

I kunnskapsprøvene skal kandidatene vise at de har den nødvendige fagkunnskap innen følgende emneområder:

  • Tverrgående emner: Grunnleggende regelverk, bærekraft, etikk og God skikk (egen prøve)
  • Grunnleggende forsikringskunnskap
  • Generelle produkter
  • Sikkerhetsforskrifter, ansvarsbegrensninger og skadeforebyggende arbeid
  • Skadeårsaker og skadeoppgjør
  • Regelverk og bransjeavtaler for skadeforsikringsrådgivere

Til grunn for autorisasjonsordningen er det konkretisert minstekrav til kompetanse. Kravene er spesifisert i fagplan for kunnskapsprøven og rammeverket for praktisk prøve.

Praktisk prøve

Praktisk prøve skal gjennomføres av den enkelte bedrift med utgangspunkt i et felles rammeverk.

Prøvene bygges på relevante, gjenkjennbare cases for de ulike roller i bedriftenes kunderettede apparat. Det  tilbys kombinerte casebeskrivelser som gjør det mulig å slå sammen praktisk prøve i Skadeforsikring og praktisk prøve i Sparing og investering (AFR) til én prøve.

Selskapene kan velge mellom følgende gjennomføringsmetoder:

  • Rollespill med sensorer

  • Simuleringsprogram

Tid for gjennomføring av praktisk prøve settes til totalt 60 minutter inkludert pauser uansett metode.
 

Relevante lenker