Autorisasjonsordningen i sparing og investering er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på rådgivningen slik at kunden kan foreta gode og riktige valg.

For å sikre høy kvalitet, tillit og trygghet i kundebehandlingen skal rådgivere følge bransjenormen God skikk. 

Hvem skal autoriseres?

Både rådgivere og deres leder med faglig oppfølgingsansvar skal autoriseres. 

Hvordan bli autorisert?

For å bli autorisert, må man bestå kunnskapsprøven, etikkprøven og praktisk prøve. Det er også et krav til minimum seks måneders yrkesrelevant praksis.

Kunnskapsprøven

I kunnskapsprøven skal kandidatene vise at de har den nødvendige fagkunnskap innen følgende emneområder for finansielle rådgivere:

•    Tverrgående emner (egen prøve): Grunnleggende regelverk, bransjenormen God skikk, bærekraftig finans, etikk
•    Personlig økonomi 1 (egen prøve)
•    Personlig økonomi 2
•    Makroøkonomi
•    Finansmarkeder, metoder og portefølje
•    Produktgrupper
•    Regelverk


Praktisk prøve

I den praktiske prøven skal kandidatene vise at de mestrer finansiell rådgivning og God skikk i praksis. Den praktiske prøven gjennomføres i bedriften. Dette er nærmere omtalt i rammeverk for praktisk prøve. Kandidaten må først ha bestått kunnskapsprøven for å ha rett til å gå opp til praktisk prøve. Etikkprøven kan avlegges både før og etter praktisk prøve. 


Rollespill med utgangspunkt i et case

Kandidaten vil på forhånd få utdelt et case som inneholder vanlige kundeopplysninger. Praktisk prøve i Sparing og investering kan gjennomføres som to møter eller som ett enkelt møte. 

Ved gjennomføring av prøven som to møter deles møter i del1 som består av behovsavdekning, del 2 som er en «mellomperiode» der kandidaten skal utarbeide et løsningsforslag basert på opplysninger kandidaten har fått under behovsavdekningen, og del 3 som består av presentasjon av løsningsforslag. Total tidsramme er 3,5 timer. Utskrift og sensorens tilbakemelding regnes ikke i timene beregnet til gjennomføring. 

Praktisk prøve som ett enkelt møte, gjennomføres som ett sammenhengende møte. Del 1 av samtalen er «behovsanalysen» og del 2 er «løsningsforslag». Total tidsramme er 2 timer. 

I den praktisk prøven er det to sensorer. Den spiller «kunden» mens den andre er ansvarlig for tilbakemeldingen og har siste ord i vurderingen av kandidaten.

Sensor som vurderer skal være uavhengig, dvs. vedkommende skal ikke ha relasjoner til kandidaten. I praksis betyr dette at sensoren skal komme fra en annen enhet i bedriften eller fra en annen bedrift enn kandidaten.   

 

Sjekk om din rådgiver er autorisert: