Strategiarbeidet ble startet i et utviklingsseminar for alle FinAuts organer i september 2014. Videre er FinAuts fagråd, interessenter og bedrifter konsultert mens styret har videreutviklet og behandlet strategien. I februar 2015 vedtok eierorganisasjonene å slutte seg til styrets forslag til strategi som:

  • beskriver tydelig hvilken rolle og hvilket ansvar FinAut skal ha i finansnæringen
  • tydeliggjør ambisjonsnivået
  • klargjør og rendyrker rolledelingen mellom FinAut, eiere, bedrifter og kandidater

 
Vi er stolte av å kunne presentere strategien for de neste årene.


Siv Seglem
daglig leder