En bedrift som har valgt å slutte seg til en av FinAuts ordninger, har forpliktet seg til at alle som er omfattet av ordningene meldes inn og blir autorisert eller godkjent i den aktuelle ordningen.

 • Bedriftene har ansvar for tilstrekkelig kompetanseutvikling frem til autorisasjon/godkjenning, samt til å følge opp at autoriserte og godkjente rådgivere vedlikeholder og oppdaterer sin kompetanse jevnlig og at rådgivning skjer i tråd med reglene for god rådgivningsskikk.
 • FinAut publiserer hver 31. januar ny fagplan for oppdateringer for AFR, GOS og Kreditt.
 • Bedrifter som er tilsluttet FinAut følger et felles regelverk og har ordningene som en del av sin løpende internkontroll.
 • FinAut følger opp bedriftene gjennom internkontroll, bedriftsbesøk og tilsyn.

For fullstendig oversikt over FinAuts rolledeling, se her.

Søk om tilslutning

For bedrifter som er medlem av en av våre eierorganisasjoner, Finans Norge eller Verdipapirfondenes forening, vil søknad om tilslutning bli godkjent uten behandling av styret.

Andre bedrifter kan også søke om tilslutning.

 • Det kan søkes om tilslutning i AFR, GOS og Kreditt
 • Fyll ut søknadsskjemaet nederst på denne siden og legg ved nødvendig dokumentasjon
 • Styret behandler søknaden
 • Ved innvilget søknad får bedriften nødvendig informasjon og tilganger til administrering for bedrifter
 • Når bedriften har betalt nødvendige gebyrer og oppfyller regelverkets krav for tilsluttede bedrifter kommer bedriften med i oversikten over tilsluttede bedrifter

Aasen Sparebank

Andebu Sparebank

Arendal og Omegns Sparekasse

Askim & Spydeberg Sparebank

Aurland Sparebank

Aurskog Sparebank

Berg Sparebank

Bien Sparebank AS

Birkenes Sparebank

Bjugn Sparebank

Blaker Sparebank

Borea Asset Management AS

Bud Fræna og Hustad Sparebank

Castelar Corporate Finance AS

DNB Bank ASA

Danske Bank

Drangedal Sparebank

Eidsberg Sparebank

Eika-Gruppen

Etne Sparebank

Etnedal Sparebank

Evje og Hornnes Sparebank

Fana Sparebank

Finansco Rådgivning AS

Flekkefjord Sparebank

Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS

Fornebu Sparebank

Forvaltningshuset AS

Gildeskål Sparebank

Gjensidige Bank ASA

Gjerstad Sparebank

Grong Sparebank

Grue Sparebank

Haltdalen Sparebank

Handelsbanken

Harstad Sparebank

Haugesund Sparebank

Hegra Sparebank

Helgeland Sparebank

Hemne Sparebank

Hjartdalbanken

Hjelmeland Sparebank

Høland og Setskog Sparebank

Hønefoss Sparebank

Indre Sogn Sparebank

Invento Kapitalforvaltning AS

Jernbanepersonalets Sparebank

Jæren Sparebank

KLP Kapitalforvaltning AS

Klæbu Sparebank

Kraft Finans AS

Kvinesdal Sparebank

Landkreditt

Larvikbanken Brunlanes Sparebank

Lillesand Sparebank

Lillestrøm Sparebank

Lofoten Sparebank

Luster Sparebank

Lyberg & Partnere

Marker Sparebank

Meldal Sparebank

Melhus Sparebank

Nesset Sparebank

Norcap AS

Nordea Bank AB

Nordnet Bank NUF

OBOS-banken

ODIN Forvaltning AS

Odal Sparebank

Ofoten Sparebank

Oppdals Sparebank

Orkdal Sparebank

Rindal Sparebank

RørosBanken

SEB AB, Oslofilialen

SKAGEN AS

Sandnes Sparebank

Selbu Sparebank

Skagerrak Sparebank

Skandiabanken

Skudenes og Aakra Sparebank

Skue Sparebank

Soknedal Sparebank

SpareBank 1 BV

SpareBank 1 Forsikring

SpareBank 1 Gudbrandsdal

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

SpareBank 1 Kundesenter

SpareBank 1 Lom og Skjåk

SpareBank 1 Modum

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nordvest

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SR-Bank

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

SpareBank 1 Telemark

SpareBank 1 Østfold Akershus

SpareBank 1 Østlandet

Sparebanken DIN

Sparebanken Møre

Sparebanken Narvik

Sparebanken Sør

Sparebanken Vest

Sparebanken Øst

Spareskillingsbanken

Sparebanken Sogn og Fjordane

Stadsbygd Sparebank

Storebrand ASA

Strømmen Sparebank

Sunndal Sparebank

Surnadal Sparebank

Søgne og Greipstad Sparebank

Tinn Sparebank

Tolga-Os Sparebank

Totens Sparebank

Trøgstad Sparebank

Tysnes Sparebank

Valdres Sparebank

Valle Sparebank

Vegårshei Sparebank

Vekselbanken

Vik Sparebank

Voss Sparebank

Ørland Sparebank

Ørskog Sparebank

Åfjord Sparebank


Endringer i tilsluttede bedrifter

Vang Sparebank og Vestre Slidre Sparebank har fusjonert under navnet Valdres Sparebank med juridisk virkning fra 21.08.2017

DNB Skadeforsikring

Eika-gruppen

Frende Skadeforsikring

Gjensidige Forsikring ASA

If Skadeforsikring NUF

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig, JFG

KLP Skadeforsikring

Knif Trygghet Forsikring AS

Nemi Forsikring

OBOS Forsikring AS

SpareBank 1 Skadeforsikring

Storebrand

Troll Forsikring

Tryg Forsikring


Endringer i tilsluttede bedrifter

Vardia Forsikring sier opp sitt medlemskap fra 1. juli 2017.

KLP Skadeforsikring tilsluttes GOS 1. januar 2017.

OBOS Forsikring tilsluttes GOS 2. mai 2016.

Codan Forsikring sier opp sitt medlemsskap hos GOS 25. september 2015.

Andebu Sparebank

Arendal og 
Omegns Sparekasse 

Aurland Sparebank

Berg Sparebank

Bien Sparebank

Birkenes Sparebank

Bjugn Sparebank

Blaker Sparebank

Bud, Fræna og 
Hustad Sparebank

Drangedal Sparebank

Eidsberg Sparebank

Eika Gruppen AS

Etne Sparebank

Evje og Hornnes Sparebank

Flekkefjord Sparebank

Fornebu Sparebank

Grong Sparebank

Grue Sparebank

Haltdalen Sparebank

Handelsbanken

Harstad Sparebank

Haugesund Sparebank

Hegra Sparebank

Helgeland Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjelmeland Sparebank

Høland og Setskog Sparebank

Hønefoss Sparebank

Indre Sogn Sparebank

Jernbanepersonalets 
Sparebank

Jæren Sparebank

KLP Banken AS

Kvinesdal Sparebank

Lillesands Sparebank

Lillestrøm Sparebank

Lofoten Sparebank

Luster Sparebank

Marker Sparebank

Melhus Sparebank

Nesset Sparebank

Odal Sparebank

Ofoten Sparebank

Opdals Sparebank

Orkdal Sparebank

Rindal Sparebank

RørosBanken

Sandnes Sparebank

SEB AB, Oslofilialen

Selbu Sparebank

Skudenes & Aakra Sparebank

Skue Sparebank

Sparebanken Møre

Sparebanken Narvik

Sparebanken Øst

Spareskillingsbanken

Strømmen Sparebank

Sunndal Sparebank

Surnadal Sparebank

Søgne og 
Greipstad Sparebank

Tinn Sparebank

Totens Sparebank

Trøgstad Sparebank

Tysnes Sparebank

Valle Sparebank

Vang Sparebank

Vestre Slidre Sparebank

Vik Sparebank

Voss Veksel- og 
Landmandsbank ASA

Voss Sparebank

Ørland Sparebank

Ørskog Sparebank

Aasen Sparebank

Kostnader ved medlemskap

Følgende prinsipper gjelder

 1. Bedriftene betaler for de ordninger de slutter seg til. Bedriftene i én ordning skal ikke subsidiere andre ordninger de ikke deltar i.
 2. Alle ordningene skal nyte godt av stordriftsfordeler.

Bedriftsgebyr: Det gis fritak ved tilslutning til ny ordning for bedrifter som allerede er tilsluttet en ordning innenfor enten bank/verdipapirmarkedet eller forsikringsmarkedet. Dette betyr eksempelvis at AFR-bedrifter ikke betaler ny bedriftskontingent for tilslutning til Kreditt, eller at GOS-bedrifter ikke betaler ny bedriftskontingent for tilslutning til personforsikring eller forsikringsrådgiver.

Kandidatgebyr: Det gis fritak der ulike ordninger har overlappende emner.

3. For nye bedrifter som slutter seg til, og som ikke er medlemmer i Finans Norge eller VFF (gjelder AFR), betales høyere bedriftskontingent fordi de vil nyte godt av næringens dugnadsarbeid gjennom flere år.

4. Prismodellen tilpasses utviklingen i bransjen, herunder reduksjon i kandidatmassen som en konsekvens av økt digitalisering.

Innmeldingsavgift

For nye bedrifter som slutter seg til ordningene, og som ikke er medlem i Finans Norge eller VFF (VFF kun AFR):

AFR 4 eller færre kandidater

 kr 22 380,-

AFR 5 eller flere kandidater

 kr 55 435,-

Kreditt 4 eller færre kandidater

 kr 22 380,-

Kreditt 5 eller flere kandidater

 kr 55 435,-

GOS uansett antall

 kr 50 000,-

 

Bedriftskontingent

Årlig gebyr som tilsluttede foretak betaler inn til Finansnæringens autorisasjonsordninger. 

 

Medlem i eierorganisasjon

Ikke medlem i eierorganisasjon

AFR 4 eller færre kandidater

 kr 5 543,-

 kr 22 380,-

AFR 5 eller flere kandidater

 kr 16 630,-

 kr 55 435,-

Kreditt 4 eller færre kandidater

 kr 5 543,-

 kr 22 380,-

Kreditt 5 eller flere kandidater

 kr 16 630,-

 kr 55 435,-

GOS uansett antall

 kr 50 000,-

 kr 50 000,-

 

Kandidatgebyr

Det skilles mellom nivåene autorisasjon og godkjenning ved fakturering av kandidatgebyr. For autorisasjon i AFR og Kreditt er gebyret det samme, mens kandidatgebyret for godkjenning i GOS er noe lavere.

AFR og Kreditt

Årlig gebyr per kandidat som er innmeldt i ordningen:         Kr. 570,- eks. mva*

*For kandidater som har betalt fullt kandidatgebyr i annen ordning, betales kr. 370,- pr. kandidat + mva.

GOS

Årlig gebyr per kandidat som er innmeldt i ordningen:         Kr. 465,- eks. mva*

*For kandidater som har betalt fullt kandidatgebyr i annen ordning, betales kr. 265,- pr. kandidat + mva.

Bli medlemsbedrift

Fyll ut skjemaet og legg ved dokumentasjon for søknaden under. Søknaden vil bli behandlet fortløpende og vi vil gi tilbakemelding på epost adressen som oppgis i søknadsskjemaet.

Legg ved fil