Bærekraft i FinAut

På denne siden er FinAuts arbeid med bærekraft for medlemsbedrifter samlet.   
Se også Finans Norge sin side om bærekraft.

Forbrukeren etterspør bærekraftige produkter og bærekraft er en del av lovgivningen. Dette gir behov for kunnskap og kompetanse i finansnæringen. 

FinAut sikrer kompetanse både for de som skal bli og de som er autoriserte rådgivere. Dette gjøres ved å bygge inn bærekraft som tema i autorisasjonsordningenes krav til kunnskap og kompetanse og i den årlige oppdateringen. 

Kravene settes av fagrådene og operasjonaliseres av administrasjonen. Les mer om rolledelingen


 

For alle ansatte - kurs og materiell i Læringstorget 

 • Artikler, rapporter og fagstoff om bærekraft fra FN, Finans Norge, Finanstilsynet, OECD, Norsk klimastiftelse, Energi og klima og Finansforbundet
 • Podcaster om bærekraft fra blant annet BI, Fremtidens næringsliv og Finans Norge
 • Webinar-rekke om bærekraft av Finansforbundet
 • E-læring fra FN

Gå til Læringstorget

 

 

For rådgivere som skal autoriseres og autoriserte rådgivere

Bærekraft i fagplaner

 • Nye delemner i Sparing og investering: Bærekraftige investeringer og forvaltning, samt EUs klassifiseringssystem.

2022

Bærekraft som oppdateringstema 

 • Autorisasjonsordningen i Kreditt: Grønne lån.
 • Autorisasjonsordningen i Skadeforsikring: Tema «Skadeoppgjør og bærekraft». Dette er for at skadeforsikringsrådgivere må kjenne til at det er sammenhenger mellom klimaendringer og skaderisiko for å kunne gi kunder råd om klimatilpasningstiltak. Rådgiverne må også vite i hvilken grad og hvordan ulike produkter er bærekraftige. 
 • Autorisasjonsordningen i Personforsikring: Tema: «Personforsikring og bærekraft». I Norge har utviklingen blant unge uføre steget hvert år siden 2010, og flere unger faller ut av arbeidsmarkedet som gir både økonomiske utfordringer og livskvaliteten til den enkelte. Dette bygger ikke oppunder FNs bærekraftsmål. Bransjen er nå i en fase hvor man ønsker å bremse denne utviklingen ved å integrere en del tjenester i produktene, som blant annet psykologtjenester, som kan bidra med å forebygge dette. Det er viktig at personforsikringsrådgiverne tydeliggjør for den enkelte kunde hvilke konsekvenser det gir når det utenkelige skjer. 
 • Godkjenning for Informasjonsgivere: EUs arbeid med bærekraft.
   

2021 

Bærekraft som oppdateringstema 

 • Tverrgående emner: Oppdateringsdilemma i etikk omhandler etikk og bærekraft og EUs arbeid med bærekraft (Taxonomien).
 • Autorisasjonsordning i Sparing og investering: Bærekraft ved sparing og investering: bærekraftige produkter, bærekraftige investeringer og forvaltning samt rådgivning.
   

2020

 • Bærekraft ble eget emneområde i eksamen for tverrgående emner 1. april.
 • Emne ble tatt inn som oppdateringstema under tverrgående emner for autoriserte.
 • Pensum i etikk ble oppdatert med temaet etikk og bærekraft.

 

 

Videre arbeid i FinAuts fagråd

Fagrådene er FinAuts operative organ i faglige spørsmål. Fagrådenes hovedoppgave er å videreutvikle det faglige innholdet i ordningene og ivareta det faglige samarbeidet med finansbedrifter, utdanningsinstitusjoner og øvrige underleverandører.

Tverrgående fagråd: 
Arbeidet med å se hva som skal inn i fagplanen for 2022 er startet. 

Sparing og investering: 
Fagrådet ser på å utvide bærekraft i fagplanen.

Kreditt: 
Arbeidet er startet med å se på hvordan bærekraft kan inkluderes i fagplanen. 

Skadeforsikring privat: 
Fagrådet for skadeforsikring skal dette året jobbe enda mer med bærekraft og få det enda synligere i fagplanen. 

Personforsikring privat:
Fagrådet for personforsikring skal dette året jobbe enda mer med bærekraft og få det enda synligere i fagplanen. 

Personforsikring næringsliv og skadeforsikring næringsliv:
Fagrådet for forsikring næringsliv skal dette året jobbe med å få bærekraft inn i fagplanen for 2022.

 

 

Bærekraft i bedriften FinAut

Bærekraft er et fokusområde i FinAuts strategi for 2021-2024. For å oppfylle strategien har FinAut igangsatt et prosjekt for å bidra til å oppnå utvalgte bærekraftsmål fra FN gjennom sin virksomhet og sin drift.