96reBrPJfXc0eDJzHfRvKjklKKBI0VqyJfHoT7xvntghFlQgdvSjIsYaLhoVy54g
Kandidat ved pc
Kunnskapsprøver

Kandidatene må vise at de har nødvendig fagkunnskap, og må bestå kunnskapsprøver i fagområdet de skal autoriseres i.

Felles for kandidater i alle autorisasjonsordningene er en prøve i tverrgående emner.

Prøve i fagområdet for autorisering

Kunnskapsprøvene er bygget opp av emner.

«Grunnleggende personlig økonomi» gjennomføres som en selvstendig prøve av kandidater i:

 • Sparing og investering
 • Kreditt
 • Personforsikring

"Makroøkonomi" og "Personlig økonomi 2" inngår i prøvene for Sparing og investering og Kreditt.

"Grunnleggende forsikringskunnskap" inngår prøvene for Personforsikring og Skadeforsikring (privatmarked og næringsliv).

 

Prøve i tverrgående emner

Felles for kandidater i alle autorisasjonsordningene er en selvstendig prøve i:

 • Grunnleggende regelverk
 • Bransjenormen God skikk
 • Etikk 
 • Bærekraftig finans

Denne prøven heter "Tverrgående emner".

 

 

Oversikt over prøver 

Sparing og investering Kreditt Personforsikring Skadeforsikring Personforsikring næringsliv Skadeforsikring næringsliv

Finansmarkeder, metode og portefølje

Produktgrupper

Regelverk

Rammebetingelser for kreditt

Kredittvurderingen og kredittprodukter

Aktuelle sikkerheter og pantsettelse

Informasjon/forklaring til kredittkunden, frarådingsplikt og løsningsforslag

Dokumenter i kredittbehandlingen

Oppfølging i kredittens løpetid, innfrielse og mislighold

Rådgivning og behovsavdekking i personforsikring

Personforsikringsprodukter

Risikovurdering og helsevurdering

Regelverk for personforsikringsrådgiver

Generelle produkter

Sikkerhetsforskrifter og skadeforebyggende arbeid

Skadeårsaker og skadeoppgjør

Regelverk for skadeforsikring

 

Rådgivning i personforsikring

Produkter

Risiko og helsevurdering

Regelverk og bransjeavtaler

Generelle produkter

Sikkerhetsforskrifter, ansvarsbegrensninger og skadeforebyggende arbeid

Skadeårsaker og skadeoppgjør

Regelverk og bransjeavtaler

Makroøkonomi

Personlig økonomi 2

Grunnleggende forsikringskunnskap

Grunnleggende personlig økonomi

 

Tverrgående emner:

Grunnleggende regelverk

Bransjenormen God skikk

Bærekraftig finans

Etikk

 

Fagplaner

Alle emneområdene er nærmere spesifisert i fagplanen der det står hvilke fagemner og delemner som kandidaten vil bli testet i.

I fagplanen er det også definert hvilket kompetansenivå som kreves på de ulike emneområdene. 

FinAuts fagplaner

 

Lover og forskrifter tilgjengelig på prøven

Kandidaten har tilgang på en samling av lover og forskrifter på kunnskapsprøven.

 

Privatister

Kunnskapsprøver og etikkprøve er åpnet for alle. Det vil si at du ikke må være ansatt i en tilsluttet bedrift for å ta prøver, men kan ta de på eget initiativ.

Gjennomføring av praktisk prøve, tilbys kun til kandidater som er ansatt i en tilsluttet bedrift, da denne gjennomføres internt i bedriften. Du kan altså ikke bli autorisert rådgiver som privatist.

Prøver for privatister
 

 

Læringsmidler

FinAut leverer opplæringsmateriell til etikk og bransjenormen God skikk, for å sikre felles faglig ståsted og begrepsapparat.

I de andre fagområdene har medlemsbedriftene ansvar for å lage eget materiell eller benytte seg av opplæringsleverandører.

Læringsmidler i etikk:

 • Pensumhefte i etikk: Mot og tillit (PDF)
 • Kortfilmer om etiske dilemmaer og prinsipper
 • FinAuts podcast om etikkens rolle i finansnæringen
 • Øvingsoppgaver med begrunnelse for hvorfor et svar er riktig/galt
 • Spillbasert trening med Etikkboosten
 • Etikkspill der navigasjonshjulet brukes som metode for å håndtere dilemmaer

Læringsmidler om bransjenormen God skikk:

 • God skikk-regler
 • Videoer der God skikk-reglene forklares
 • Oppslagsverk som utdyper God skikk-reglene, og som kan filtreres på innhold som er relevant for egne arbeidsoppgaver og ansvar
 • Quiz til God skikk med begrunnelse for hvorfor et svar er riktig eller galt

Gå til Læringstorget (kun for medlemmer)

 

Kravet til bestått

Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgstest.

Kravet til bestått er minimum 70 % på enkeltmoduler:

 • Personlig økonomi 1

For prøver med flere emner i samme prøve er kravet til bestått minimum 70% totalt og minimum 50% innen hvert emne:

 • Tverrgående emner
 • Sparing og investering (se oversikt over emner i tabell over)
 • Kreditt (se oversikt over emner i tabell over)
 • Personforsikring (se oversikt over emner i tabell over)
 • Skadeforsikring (se oversikt over emner i tabell over)
 • Informasjonsgiver

 

Prøver og tilgjengelig tid 

Ordning Type prøve Tid* Antall oppgaver
Alle Eksamen Tverrgående emner 45 minutter 30
Sparing og investering, Kreditt,
Person
Eksamen Grunnleggende personlig økonomi 40 minutter 20
Sparing og investering Eksamen Sparing og investering  140 minutter 80
Eksamen Sparing og investering – har kreditt 90 minutter 55
Kreditt Eksamen Kreditt 140 minutter 80
Eksamen Kreditt - har Sparing og investering 90 minutter 55
Personforsikring privat Eksamen Personforsikring 90 minutter 55
Eksamen Personforsikring - har Skadeforsikring 70 minutter 45
Skadeforsikring privat     Eksamen Skadeforsikring 90 minutter 60
Eksamen Skadeforsikring - har Personforsikring             75 minutter 50
Personforsikring næring Eksamen Personforsikring Næring 90 minutter   65                       
Eksamen Person næring – har grunnl. forsikring 75 minutter 55
Skadeforsikring næring Eksamen Skadeforsikring næring 90 minutter 65
Eksamen Skade næring – har grunnl. forsikring 75 minutter 55
Informasjonsgiver Eksamen Informasjonsgiver 90 minutter 60
Eksamen Informasjonsgiver - har tverrgående                75 minutter 45


 

Digital testleder

Det er mulig å benytte seg av Digital testleder hos Norsk Test, for gjennomføring av prøvene. For å kunne ta i bruk Digital testleder må det inngås en avtale mellom bedriften og Norsk Test. Avtalen finnes på "Min side".

Overvåking med webkamera og mobilkamera sikrer en trygg, effektiv og enkel måte å gjennomføre eksamen på. Hensikten er å avlaste bedriftene ved at de selv ikke trenger å stille med testledere, samtidig som det ivaretar sikkerheten rundt prøvegjennomføringene i tråd med testreglementet § 2-2.

Kostnaden per eksamensprøve er satt til 360 kr eks mva. For bedrifter som allerede benytter løsningen, vil de nye fremforhandlede prisene gjelde fra 1 mai 2023. Faktura for gjennomførte eksamener sendes elektronisk med EHF til mottaker for kunder som kan motta EHF. Kunder som ikke kan motta EHF får tilsendt faktura i pdf-format på epost.

Kontakt bedriftsansvarlig for informasjon om påmelding og rutiner.

 

 

Fant du det du lette etter?