Kandidat ved pc
Kunnskapsprøver

Kandidatene må vise at de har nødvendig fagkunnskap, og må bestå kunnskapsprøver i fagområdet de skal autoriseres i.

Felles emner er skilt ut i egne kunnskapsprøver.

Oversikt over kunnskapsprøver og e-læring

Fra 2024 er det innført obligatorisk e-læringskurs i etikk og God skikk  for de som skal autoriseres eller godkjennes som informasjonsgivere. Kursene kan startes fra Min side eller Læringstorget.

Kursene er tilgjengelig for alle ansatte i medlemsbedriftene på Læringstorget. Hvis ansatte ønsker dokumentasjon på godkjent kurs, må de registrere seg med fødselsnummer. 
 

Informasjonsgiver Kreditt Sparing og investering Personforsikring privat Skadeforsikring privat Personforsikring næringsliv Skadeforsikring næringsliv
Informasjonsgiver  Usikret kreditt Sikret kreditt Sparing og investering Personforsikring privat Skadeforsikring privat Personforsikring næringsliv Skadeforsikring næringsliv
    Personlig økonomi 2 og makroøkonomi Felles forsikringskunnskap
  Grunnleggende personlig økonomi  
Tverrgående emner (Grunnleggende regelverk og bærekraft)
E-læringskurs i etikk og God skikk
Etikkprøven


 

 

 

Prøver og tilgjengelig tid

Alle emneområdene er nærmere spesifisert i fagplanen der det står hvilke fagemner og delemner som kandidaten vil bli testet i.

I fagplanen er det også definert hvilket kompetansenivå som kreves på de ulike emneområdene. 
 

Ordning Type prøve Tid* Antall oppgaver Beståttgrense
Alle Obligatoriske e-læringskurs:
Etikk og God skikk
- - Godkjent gjennomføring
Alle Kunnskapsprøve:
Tverrgående emner
40 minutter 25 70% på totalresultat og minst 50% på hvert emne
 • Sparing og investering
 • Kreditt
 • Personforsikring
Kunnskapsprøve:
Grunnleggende personlig økonomi
40 minutter 20 70% på totalresultat
 • Sparing og investering
 • Kreditt
Kunnskapsprøve:
Personlig økonomi 2 og makro
60 minutter 30 70% på totalresultat og minst 50% på hvert emne

Sparing og investering

Kunnskapsprøve: Sparing og investering 90 minutter 55 70% på totalresultat og minst 50% på hvert emne
Usikret kreditt Kunnskapsprøve: Usikret kreditt 45 minutter 30 70% på totalresultat
Kreditt

Kunnskapsprøve: Usikret kreditt

Kunnskapsprøve: Sikret kreditt

45 minutter

45 minutter

30

30

70% på totalresultat

70% på totalresultat
50% på hvert emne

Alle forsikringsordninger Kunnskapsprøve: Felles forsikringskunnskap 35 minutter 20 70% på totalresultat
Personforsikring privat Kunnskapsprøve: Personforsikring privat 70 minutter 45 70% på totalresultat og minst 50% på hvert emne
Skadeforsikring privat Kunnskapsprøve Skadeforsikring privat 75 minutter 50 70% på totalresultat og minst 50% på hvert emne
Personforsikring næringsliv Kunnskapsprøve: Personforsikring Næring 75 minutter 55 70% på totalresultat og minst 50% på hvert emne
Skadeforsikring næringsliv Kunnskapsprøve: Skadeforsikring næring 75 minutter 55 70% på totalresultat og minst 50% på hvert emne
Informasjonsgiver Kunnskapsprøve: Informasjonsgiver 75 minutter 45 70% på totalresultat og minst 50% på hvert emne
Etikkprøven Etikkprøven: simuleringsprogram 60 minutter   Riktig gjennomføring gir bestått

 

*Utvidet tid på prøve

Ved spesielle behov kan det innvilges ca. 30 % tilleggstid på kunnskapsprøven av bedriften. Hvis kandidater skal ha utvidet tid på prøve, skal det 14 dager før prøven sendes melding om dette på e-post til FinAut: post@finaut.no og få det bekreftet av FinAut.

 

Fagplaner

Alle emneområdene er nærmere spesifisert i fagplanen der det står hvilke fagemner og delemner som kandidaten vil bli testet i.

I fagplanen er det også definert hvilket kompetansenivå som kreves på de ulike emneområdene. 

FinAuts fagplaner


 

Lover og forskrifter tilgjengelig på prøven

Kandidaten har tilgang på en samling av lover og forskrifter på kunnskapsprøven.


 

Privatister

Kunnskapsprøver og etikkprøve er åpnet for alle. Det vil si at du ikke må være ansatt i en tilsluttet bedrift for å ta prøver, men kan ta de på eget initiativ.

Gjennomføring av praktisk prøve, tilbys kun til kandidater som er ansatt i en tilsluttet bedrift, da denne gjennomføres internt i bedriften. Du kan altså ikke bli autorisert rådgiver som privatist.

Prøver for privatister
 

 

Læringsmidler

FinAut leverer opplæringsmateriell til etikk og bransjenormen God skikk, for å sikre felles faglig ståsted og begrepsapparat.

I de andre fagområdene har medlemsbedriftene ansvar for å lage eget materiell eller benytte seg av opplæringsleverandører.

Gå til Læringstorget (kun for medlemmer)
 

 

Kravet til bestått

Obligatorisk e-læringskurs:
Godkjent gjennomføring ved å svare riktig på oppgaver gjennom kurset.


Krav til bestått på kunnskapsprøver:
Følgende prøver har krav om minimum 70 % riktige svar totalt:

 • Personlig økonomi 1
 • Felles forsikringskunnskap
 • Usikret kreditt (fra 1. april)


Følgende prøver har krav om minimum 70% totalt og minimum 50% innen hvert hovedemne i prøven:

 • Tverrgående emner (Grunnleggende regelverk og bærekraft)
 • Sparing og investering 
 • Kreditt
 • Sikret Kreditt (fra 1. april)
 • Personforsikring privat og næringsliv
 • Skadeforsikring privat og næringsliv
 • Informasjonsgiver
   

Digital Testleder 

Bedrifter kan la kandidater gjennomføre prøver med testleder fra Norsk Test som overvåker prøven på video. Overvåking med webkamera og mobilkamera sikrer en trygg, effektiv og enkel måte å gjennomføre prøver på fra hjemmekontor. Fordelen med den nye testmetoden er at bedriften ikke trenger eget lokale eller egen testleder.

For å kunne ta i bruk Digital Testleder må det inngås en avtale mellom bedriften og Norsk Test. Avtalen finnes i Prøvekalender på Bedriftsside.

Kontakt bedriftsansvarlig eller Norsk Test for informasjon om påmelding og rutiner. 

Faktura for gjennomførte prøver sendes elektronisk med EHF til mottaker for kunder som kan motta EHF. Kunder som ikke kan motta EHF får tilsendt faktura i PDF-format på epost.

Pris per prøve er 380 kroner eks. MVA.

 

Fant du det du lette etter?