Styringsstruktur FinAut 1000px.png

 

I henhold til mandatet skal styret ha syv medlemmer, hvorav fire oppnevnes av Finans Norge, ett av Verdipapirfondenes forening og to av de to organisasjonene i fellesskap. 

Styret har følgende sammensetning:

 • Gry Nergård, Finans Norge (leder)           
 • Hans Olav Rønningen, DNB             
 • Christian Henriksen, Verdipapirfondenes forening
 • Dag Jørgen Hveem, Handelshøyskolen BI
 • Inger Kvaal, Eika Forsikring
 • Christoffer Hernæs, Sbanken
 • Turid Aspenes, SpareBank 1 Nord-Norge
 • Øystein Borhaug, Storebrand
 • Siv Seglem, FinAut 

Mandat for styret

 

Sekretær

Vibeke Høsteng, juridisk rådgiver 

913 66 874

vibeke@finaut.no

Disiplinærutvalget består av følgende medlemmer:

 • Birte Berg, Advokatfirmaet Schjødt 
 • Siv Seglem, leder av administrasjonen i FinAut
 • Vibeke Høsteng, juridisk rådgiver i  FinAut

Disiplinærutvalgets oppgaver er å forberede og innstille overfor styret i saker som gjelder

 • brudd på God skikk etter regelverket § 3 – 8
 • brudd på medlemsforetakets forpliktelser etter § 2 - 3

Hvordan saker om brudd på God skikk behandles finnes her.

Mandat for disiplinærutvalg

Sekretær
Victoria Østli Barikmo, fagkonsulent

928 55 283

victoria@finaut.no

Det særskilte klageorganet er klageinstans i saker der godkjente selgere og rådgivere har mistet sin godkjenning eller har fått en advarsel som følge av brudd på god rådgivningsskikk eller andre sentrale adferdsnormer. Klageorganet har følgende sammensetning:

 • Advokat Bendik Kværnø, leder
 • Pål Behrens, Finansforbundet
 • Runa Opdal Kerr, Finans Norge

Se mandat her

Regelverksutviklingen er definert som den viktigste av driverne for den videre utviklingen av FinAut i strategien for 2018-2021.

FinAut har etablert et rådgivende regelverksutvalg som på vegne av FinAut skal overvåke den delen av regelverksutviklingen som gjelder rådgivningskompetanse, rådgivningsstandarder og forbrukerbeskyttelse.

Mer om arbeidet samt mapping av lover og regler finnes på egen side. 

Regelverksutvalget har følgende sammensetning: 

 • Helene Monrad Bale, Danske Bank
 • Elisabeth Thrane, If
 • Anne Grete Nesset, Sparebanken Øst
 • Anne Ystenes, Bits
 • Carl Fredrik Hirsch, Gjensidige
 • Nils Henrik Heen, Finans Norge
 • Vibeke Høsteng, FinAut 

Kontakt

Vibeke Høsteng

913 66 874

vibeke@finaut.no

 

Fagrådene

Fagrådet er FinAuts operative organ i faglige spørsmål. Fagrådenes hovedoppgave er å videreutvikle det faglige innholdet i ordningene og ivareta det faglige samarbeidet med finansbedrifter, utdanningsinstitusjoner og øvrige underleverandører.

Mandat for fagrådene

Fagrådet er Autorisasjonsordningens operative organ i faglige spørsmål. Fagrådets hovedoppgave er å videreutvikle det faglige innholdet i ordningen og ivareta det faglige samarbeidet med finansbedrifter, utdanningsinstitusjoner og øvrige underleverandører.

Fagrådet ble etablert 1. april 2009.

Fagrådet har følgende sammensetning:

 • Lise Ljungmann Haugen, Finans Norge, leder
 • Aud-Helen Rasmussen, DNB, fagansvarlig Personlig økonomi
 • Jan Ludvig Andreassen, Eika, fagansvarlig Makroøkonomi
 • Una Mathisen, SpareBank1, fagansvarlig Finansmarkeder
 • Christian Dahl, Handelsbanken, fagansvarlig Produktgrupper
 • Inger H Frostrud, Nordea, fagansvarlig Etikk og God skikk
 • Helene Monrad Bale, Danske Bank, fagansvarlig Regelverk
 • Rolf Mæhle, frittstående, fagansvarlig Kreditt
 • Anne Grete Nesset, Sparebanken Øst, fagansvarlig Kreditt

Sekretær

Hans Jørgen Lund, testpedagog

932 85 300

hansj@finaut.no

Medlemmer

 • Kjersti Davidsen, SpareBank 1, leder
 • Astrid Skaali Wolden, Tryg, fagansvarlig generelle produkter
 • Martha M. Winge, Gjensidigeskolen, fagansvarlig sikkerhetsforskrifter og skadeforebyggende arbeid, skadeårsaker og skadeoppgjør
 • Marte Ringstad Holthe, Eika forsikring, fagansvarlig etikk og God skikk
 • Elisabeth Thrane, IF, fagansvarlig regelverk

Sekretær

Victoria Østli Barikmo, fagkonsulent

928 55 283

victoria@finaut.no

Medlemmer

 • Mette Røen Homstvedt, Nordea Liv, leder, fagansvarlig grunnleggende forsikringskunnskap
 • Solveig Dahl Thommessen, If, fagansvarlig/produktspesialist personforsikring
 • Pål Borge-Eikli, Landbruksforsikring, fagansvarlig personforsikringsprodukter
 • Ina Løkås, Tryg, juridisk skadespesialist
 • Carl Fredrik Hirsch, Gjensidige, fagansvarlig regelverk og bransjeavtaler og grunnleggende regelverk
 • Nan Evy Stende, Storebrand, fagansvarlig etikk og God skikk

Sekretær

Victoria Østli Barikmo, fagkonsulent

928 55 283

victoria@finaut.no

 

Fagrådet for de tverrfaglige emneområdene utgår fra de øvrige fagrådene slik at kontinuiteten i det samlede arbeidet sikres.

Medlemmer:

 • Arild Kristoffersen, leder, DNB
 • Inger Heslien Frostrud, Nordea
 • Anne Rose Røsbak Feragen, Humanistisk Akademi
 • Therese Schjerverud, IF
 • Nan Evy Stende, Storebrand
 • Liv Krokan Murud, SpareBank 1
 • Marte Ringstad Holthe, Eika forsikring

Sekretær

Hans Jørgen Lund, testpedagog

932 85 300

hansj@finaut.no 

Medlemmer

Kjersti Davidsen, Fremtind Forsikring AS

Roy Ditlefsen, Gjensidige Forsikring

Nina Haugan Bryhn, Storebrand Forsikring

Mette Karin Vasaasen, Eika Forsikring

Mette Osvold, Tryg Forsikring

Håvard Øverås Moland, If Forsikring

 

Prosjektleder

Lisbeth Lervåg, fagkonsulent

924 01 150

lisbeth@finaut.no