Organisasjonskart-FinAut.png

 

I henhold til mandatet skal styret ha syv medlemmer, hvorav fire oppnevnes av Finans Norge, ett av Verdipapirfondenes forening og to av de to organisasjonene i fellesskap. 

Styret har følgende sammensetning:

 • Gry Nergård, Finans Norge (leder)           
 • Hans Olav Rønningen, DNB             
 • Christian Henriksen, Verdipapirfondenes forening
 • Dag Jørgen Hveem, Handelshøyskolen BI
 • Inger Kvaal, Eika Forsikring
 • Turid Aspenes, SpareBank 1 Nord-Norge
 • Ellen Katrine Nyhus, UiA Handelshøyskolen
 • Kristin Øygard, IF
 • Siv Seglem, FinAut 

Mandat for styret

 

Sekretær

Tonje Kulseng-Hanssen 

996 33 157

tonje@finaut.no

Disiplinærutvalget består av følgende medlemmer:

 • Birte Berg, Advokatfirmaet Schjødt 
 • Dag Jørgen Hveem, Handelshøyskolen BI
 • Vibeke Høsteng, juridisk rådgiver i  FinAut

Disiplinærutvalgets oppgaver er å forberede og innstille overfor styret i saker som gjelder

 • brudd på God skikk etter regelverket § 3 – 8
 • brudd på medlemsforetakets forpliktelser etter § 1 - 3

Mandat for disiplinærutvalg

Sekretær
Victoria Østli Barikmo, fagkonsulent

928 55 283

victoria@finaut.no

Det særskilte klageorganet er klageinstans i saker der godkjente selgere og rådgivere har mistet sin godkjenning eller har fått en advarsel som følge av brudd på bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling eller andre sentrale adferdsnormer. Klageorganet har følgende sammensetning:

 • Advokat Bendik Kværnø, leder
 • Pål Behrens, Finansforbundet
 • Runa Opdal Kerr, Finans Norge

Se mandat her

Regelverksutviklingen er definert som en av driverne for utvikling og endring av FinAut i strategien for 2021-2024.

FinAut har etablert et rådgivende regelverksutvalg som på vegne av FinAut skal overvåke den delen av regelverksutviklingen som gjelder rådgivningskompetanse, rådgivningsstandarder og forbrukerbeskyttelse.

Mer om arbeidet samt mapping av lover og regler finnes på egen side. 

Regelverksutvalget har følgende sammensetning: 

 • Ingvild R. Røstbø, Danske Bank
 • Elisabeth Thrane, If
 • Anne Ystenes, Bits
 • Carl Fredrik Hirsch, Gjensidige
 • Nils Henrik Heen, Finans Norge
 • Vibeke Høsteng, FinAut 

Kontakt

Vibeke Høsteng

913 66 874

vibeke@finaut.no

 

Fagrådene

Fagrådet er FinAuts operative organ i faglige spørsmål. Fagrådenes hovedoppgave er å videreutvikle det faglige innholdet i ordningene og ivareta det faglige samarbeidet med finansbedrifter, utdanningsinstitusjoner og øvrige underleverandører.

Mandat for fagrådene

Fagrådet er Autorisasjonsordningens operative organ i faglige spørsmål. Fagrådets hovedoppgave er å videreutvikle det faglige innholdet i ordningen og ivareta det faglige samarbeidet med finansbedrifter, utdanningsinstitusjoner og øvrige underleverandører.

Fagrådet ble etablert 1. april 2009.

Medlemmer:

 • Lise Ljungmann Haugen, Finans Norge, leder
 • Anders Gran, Eika, fagansvarlig Personlig økonomi
 • Jan Ludvig Andreassen, Eika, fagansvarlig Makroøkonomi
 • Maren Oftedal Stangeland, SpareBank1, fagansvarlig Finansmarkeder
 • Christian Dahl, Handelsbanken, fagansvarlig Produktgrupper
 • Inger H Frostrud, Nordea, fagansvarlig Etikk og God skikk
 • Ingvild R. Røstbø, Danske Bank, fagansvarlig Regelverk
 • Rolf Mæhle, frittstående, fagansvarlig Kreditt
 • Camilla Norum Buraas, DNB, fagansvarlig Kreditt

Sekretær

Tobias Rabe Sti, Fagkonsulent FinAut 

916 32 034

tobias@finaut.no

Medlemmer

 • Kjersti Davidsen, Fremtind, leder av fagrådet og fagansvarlig grunnleggende forsikringskunnskap
 • Jan-Erik Storvik, Tryg, fagansvarlig generelle produkter, digitale kanaler
 • Martha M. Winge, Gjensidigeskolen, fagansvarlig sikkerhetsforskrifter og skadeforebyggende arbeid,
 • Monica Fiksdal, Jbf, fagansvarlig skadeårsaker og skadeoppgjør
 • Marte Ringstad Holthe, Eika forsikring, fagansvarlig etikk og God skikk
 • Elisabeth Thrane, IF, fagansvarlig regelverk

Sekretær

Victoria Østli Barikmo, Fagkonsulent FinAut

928 55 283

victoria@finaut.no

Medlemmer

 • Mette Røen Homstvedt, Nordea Liv, leder, fagansvarlig grunnleggende forsikringskunnskap
 • Solveig Dahl Thommessen, If, fagansvarlig/produktspesialist personforsikring
 • Pål Borge-Eikli, Landbruksforsikring, fagansvarlig personforsikringsprodukter
 • Ina Løkås, Tryg, juridisk skadespesialist
 • Carl Fredrik Hirsch, Gjensidige, fagansvarlig regelverk og bransjeavtaler og grunnleggende regelverk
 • Nan Evy Stende, Storebrand, fagansvarlig etikk og God skikk

Sekretær

Victoria Østli Barikmo, Fagkonsulent FinAut

928 55 283

victoria@finaut.no

 

Fagrådet for de tverrfaglige emneområdene utgår fra de øvrige fagrådene slik at kontinuiteten i det samlede arbeidet sikres.

Medlemmer:

 • Arild Kristoffersen, leder, DNB
 • Inger Heslien Frostrud, Nordea
 • Anne Rose Røsbak Feragen, Humanistisk Akademi
 • Therese Schjerverud, IF
 • Nan Evy Stende, Storebrand
 • Kari Wicklund Messel, SpareBank 1
 • Marte Ringstad Holthe, Eika forsikring
 • Trude A. H. Grøtteland, Danske Bank

Sekretær

Vibeke E. Høsteng, juridisk rådgiver 

913 66 874 

vibeke@finaut.no 

Medlemmer

Roy Ditlefsen, Gjensidige Forsikring

Nina Haugan Bryhn, Storebrand Forsikring

Randi Netland, Tryg Forsikring

Elisabeth Daae, Fremtind

Tore Vadseth, DNB

Lars Christian Otterbeck, KLP

Håvard Øverås Moland, If Forsikring

 

Prosjektleder

Lisbeth Lervåg, Fagsjef/Leder bedriftsteam

924 01 150

lisbeth@finaut.no

Ansatte i FinAut

Siv Seglem
Administrerende direktør
Foto: CF-Wesenberg
Lisbeth Lervåg
Fagsjef/Leder bedriftsteam
Vibeke Høsteng
Juridisk fagsjef
Sonja Xu
Kommunikasjonsrådgiver
Jørgen Paulsen
Fagsjef - pedagogikk