eBGBjhVdkFdaTaSDMq78vvxYSuAqLQKs8OXaPJf5N9DCHKqb3o35AM8ZxtSoV0ty
Organisering

Organisasjonskart FinAut

 

 

I henhold til mandatet skal styret ha syv medlemmer, hvorav fire oppnevnes av Finans Norge, ett av Verdipapirfondenes forening og to av de to organisasjonene i fellesskap. 

Styret har følgende sammensetning:

 • Gry Nergård, Finans Norge (leder)           
 • Hans Olav Rønningen, DNB             
 • Christian Henriksen, Verdipapirfondenes forening
 • Dag Jørgen Hveem, Handelshøyskolen BI
 • Turid Aspenes, SpareBank 1 Nord-Norge
 • Ellen Katrine Nyhus, UiA Handelshøyskolen
 • Kristin Øygard, IF
 • Kjersti Rekdal Skåre, Nordea
 • Siv Seglem, FinAut 

Se mandat for styret.

 

Sekretær
Tonje Kulseng-Hanssen 
996 33 157
tonje@finaut.no

Disiplinærutvalget består av følgende medlemmer:

 • Advokat Birte Berg, Fredensborg 
 • Dag Jørgen Hveem, Handelshøyskolen BI og UIA Handelshøyskolen 
 • Vibeke Høsteng, juridisk fagsjef i  FinAut

Disiplinærutvalgets oppgaver er å:

 • Behandle saker som gjelder brudd på God skikk etter regelverket § 3 – 8. Styret orienteres om avgjørelser. Saker av prinsipiell karakter kan legges frem for styret til behandling.
 • Forberede og innstille overfor styret i saker som gjelder brudd på medlemsforetakets forpliktelser etter § 1 – 3.

Se mandat for disiplinærutvalg.
 

Sekretær
Victoria Østli Barikmo, Fagsjef Kompetanse
928 55 283
victoria@finaut.no

Det særskilte klageorganet er klageinstans i saker der en autorisert rådgiver har fått en advarsel eller blitt fratatt autorisasjon(er) som følge av brudd på bransjenormen God skikk. (Se FinAuts regelverk § 3-8).

Klageorganet har følgende sammensetning:

 • Advokat Maren Elvestad, leder
 • Pål Behrens, Finansforbundet 
 • Therese Høyer Grimstad, Finans Norge 

Se mandat for klageorgan.

Regelverksutviklingen er definert som en av driverne for utvikling og endring av FinAut i strategien for 2021-2024.

FinAut har etablert et rådgivende regelverksutvalg som på vegne av FinAut skal overvåke den delen av regelverksutviklingen som gjelder rådgivningskompetanse, rådgivningsstandarder og forbrukerbeskyttelse. Mandat for rådgivende regelverksutvalg (PDF)


Regelverksutvalget har følgende sammensetning: 

 • Ingvild R. Røstbø, Danske Bank
 • Elisabeth Thrane, If
 • Anne Ystenes, Bits
 • Carl Fredrik Hirsch, Gjensidige
 • Randi Netland, Tryg
 • Nils Henrik Heen, Finans Norge
 • Karine Murstad, VFF
 • Geir-Arne Nyborg, FinAut
 • Vibeke Høsteng, FinAut 

 

Kontakt
Vibeke Høsteng
913 66 874
vibeke@finaut.no

 

Fagrådene

Fagrådet er FinAuts operative organ i faglige spørsmål. Fagrådenes hovedoppgave er å videreutvikle det faglige innholdet i ordningene.  Se mandat for fagrådene.

 

Fagrådet er Autorisasjonsordningens operative organ i faglige spørsmål. Fagrådets hovedoppgave er å videreutvikle det faglige innholdet i ordningen og ivareta det faglige samarbeidet med finansbedrifter, utdanningsinstitusjoner og øvrige underleverandører.

Fagrådet ble etablert 1. april 2009.

Medlemmer:

 • Erlend Lundgren, Verdipapirfondenes forening, leder
 • Anders Gran, Eika, fagansvarlig Personlig økonomi
 • Jan Ludvig Andreassen, Eika, fagansvarlig Makroøkonomi
 • Maren Oftedal Stangeland, SpareBank1, fagansvarlig Finansmarkeder
 • Erik Andreas Øwre, Handelsbanken, fagansvarlig Produktgrupper
 • Harald Ulstein, Nordea, fagansvarlig Etikk og God skikk
 • Ingvild R. Røstbø, Danske Bank, fagansvarlig Regelverk
 • Rolf Mæhle, frittstående, fagansvarlig Kreditt
 • Camilla Norum Buraas, DNB, fagansvarlig Kreditt

 

Sekretær
Hans Jørgen Lund, Testpedagog i FinAut
932 85 300
hans.jorgen.lund@finaut.no
 

Medlemmer:

 • Kjersti Davidsen, Fremtind, leder av fagrådet og fagansvarlig grunnleggende forsikringskunnskap
 • Jan-Erik Storvik, Tryg, fagansvarlig generelle produkter, digitale kanaler
 • Martha M. Winge, Gjensidigeskolen, fagansvarlig sikkerhetsforskrifter og skadeforebyggende arbeid,
 • Monica Fiksdal, Jbf, fagansvarlig skadeårsaker og skadeoppgjør
 • Julie Hove, Eika forsikring, fagansvarlig etikk og God skikk
 • Elisabeth Thrane, IF, fagansvarlig regelverk

 

Sekretær
Victoria Østli Barikmo, Fagsjef Kompetanse
928 55 283
victoria@finaut.no

Medlemmer:

 • Mette Røen Homstvedt, Nordea Liv,  fagansvarlig for grunnleggende forsikringskunnskap
 • Karianne Rubach Lien, DNB, fagansvarlig for rådgivning i personforsikring
 • Pål Borge-Eikli, Landbruksforsikring, fagansvarlig for personforsikringsprodukter
 • Therese Nielsen Haugland, Tryg, fagansvarlig for risikovurdering og helsevurdering
 • Carl Fredrik Hirsch, Gjensidige, fagansvarlig regelverk og bransjeavtaler og grunnleggende regelverk
 • Nan Evy Stende, Storebrand, fagansvarlig etikk og God skikk

 

Sekretær
Victoria Østli Barikmo, Fagsjef Kompetanse
928 55 283
victoria@finaut.no

Fagrådet for de tverrfaglige emneområdene utgår fra de øvrige fagrådene slik at kontinuiteten i det samlede arbeidet sikres.

Medlemmer:

 • Arild Kristoffersen, leder, DNB
 • Harald Ulstein, Nordea
 • Anne Rose Røsbak Feragen, Humanistisk Akademi
 • Therese Schjerverud, IF
 • Nan Evy Stende, Storebrand
 • Kari Wicklund Messel, SpareBank 1
 • Julie Hove, Eika forsikring
 • Trude A. H. Grøtteland, Danske Bank

 

Sekretær
Victoria Østli Barikmo, Fagsjef Kompetanse
928 55 283
victoria@finaut.no

Medlemmer:

 • Roy Ditlefsen, Fagrådsleder, Gjensidige Forsikring
 • Jonas Andre Belstad, Storebrand Forsikring
 • Randi Netland, Tryg Forsikring
 • Elisabeth Daae, Fremtind
 • Lisbeth Vågan, DNB
 • Lars Christian Otterbeck, KLP
 • Ina Heggelund, If Forsikring

 

Prosjektleder
Lisbeth Lervåg, Fagsjef/Leder bedriftsteam
924 01 150
lisbeth@finaut.no