Organisering

 

Organisering

 

I henhold til mandatet skal styret ha syv medlemmer, hvorav fire oppnevnes av Finans Norge, ett av Verdipapirfondenes forening og to av de to organisasjonene i fellesskap. 

Styret har følgende sammensetning:

 • Gry Nergård, Finans Norge (leder)            
 • Christian Henriksen, Verdipapirfondenes forening
 • Dag Jørgen Hveem, UiA Handelshøyskolen
 • Turid Aspenes, SpareBank 1 Nord-Norge
 • Ellen Katrine Nyhus, UiA Handelshøyskolen
 • Marte Shetelig, Storebrand
 • Marcus Mauseth Trønsdal, DNB       
 • Siv Seglem, FinAut 

Se mandat for styret.

 

Sekretær
Tonje Kulseng-Hanssen 
996 33 157
tonje@finaut.no

Disiplinærutvalget består av følgende medlemmer:

 • Advokat Birte Berg, Heim Global Investor AS 
 • Dag Jørgen Hveem,  UIA Handelshøyskolen 
 • Vibeke Høsteng, juridisk fagsjef i  FinAut

Disiplinærutvalgets oppgaver er å:

 • Behandle saker som gjelder brudd på God skikk etter regelverket § 3 – 8. Styret orienteres om avgjørelser. Saker av prinsipiell karakter kan legges frem for styret til behandling.
 • Forberede og innstille overfor styret i saker som gjelder brudd på medlemsforetakets forpliktelser etter § 1 – 3.

Se mandat for disiplinærutvalg.
 

Sekretær
Victoria Østli Barikmo, Fagsjef Kompetanse
928 55 283
victoria@finaut.no

Det særskilte klageorganet er klageinstans i saker der en autorisert rådgiver har fått en advarsel eller blitt fratatt autorisasjon(er) som følge av brudd på bransjenormen God skikk. (Se FinAuts regelverk § 3-8).

Klageorganet har følgende sammensetning:

 • Advokat Maren Elvestad, leder
 • Pål Behrens, Finansforbundet 
 • Therese Høyer Grimstad, Finans Norge 

Se mandat for klageorgan.

Regelverksutviklingen er definert som en av driverne for utvikling og endring av FinAut i strategien for 2021-2024.

FinAut har etablert et rådgivende regelverksutvalg som på vegne av FinAut skal overvåke den delen av regelverksutviklingen som gjelder rådgivningskompetanse, rådgivningsstandarder og forbrukerbeskyttelse. Mandat for rådgivende regelverksutvalg (PDF)


Regelverksutvalget har følgende sammensetning: 

 • Camilla Wasserfall, Bank Norwegian
 • Helene Monrad Bale, Søderberg & Partners
 • Elisabeth Thrane, If
 • Thea Melsbø Aarseth, Bits
 • Carl Fredrik Hirsch, Gjensidige
 • Randi Netland, Tryg
 • Nils Henrik Heen, Finans Norge
 • Karine Murstad, VFF
 • Geir-Arne Nyborg, FinAut
 • Vibeke Høsteng, FinAut 

 

Kontakt
Vibeke Høsteng
913 66 874
vibeke@finaut.no

 

Fagrådene

Fagrådet er FinAuts operative organ i faglige spørsmål. Fagrådenes hovedoppgave er å videreutvikle det faglige innholdet i ordningene.  Se mandat for fagrådene.

 

Medlemmer:

 • Erlend Lundgren, Verdipapirfondenes forening, leder
 • Maren Oftedal Stangeland, SpareBank1, fagansvarlig Finansmarkeder
 • Erik Andreas Øwre, Handelsbanken, fagansvarlig Produktgrupper
 • Helene Monrad Bale, Søderberg&Partners, fagansvarlig Regelverk, bransjenormer og bærekraft
 • Nina Midtby Karlsen, Nordea, fagansvarlig Rådgiverrollen og praktisk prøve
 • Magnus Gard, Eika Gruppen, fagansvarlig Pensjonsrådgivning

 

Sekretær
Hans Jørgen Lund, Testpedagog i FinAut
932 85 300
hans.jorgen.lund@finaut.no
 

Bahar Karais, Fagkonsulent i FinAut
984 49 424
bahar@finaut.no 
 

Medlemmer:

 • Trude Grøtteland, Danske Bank, leder
 • Rolf Mæhle, frittstående, fagansvarlig Personlig økonomi
 • Mats Bruun-Olsen, Sparebank 1, fagansvarlig Usikret kreditt
 • Camilla Norum Buraas, DNB, fagansvarlig Kreditt
 • Camilla Wasserfall, Bank Norwegian, fagansvarlig Regelverk og bransjenormer
 • Harald Ulstein, OBOS, fagansvarlig Rådgiverrollen og praktisk prøve

 

Sekretær
Hans Jørgen Lund, Testpedagog i FinAut
932 85 300
hans.jorgen.lund@finaut.no
 

Bahar Karais, Fagkonsulent i FinAut
984 49 424
bahar@finaut.no 

 

Medlemmer:

 • Kjersti Davidsen, Fremtind, leder av fagrådet og fagansvarlig grunnleggende forsikringskunnskap
 • Jan-Erik Storvik, Tryg, fagansvarlig generelle produkter, digitale kanaler
 • Vidar Mossefinn, Gjensidige, fagansvarlig sikkerhetsforskrifter og skadeforebyggende arbeid
 • Line Cecilie Brændeland, Storebrand, fagansvarlig skadeårsaker og skadeoppgjør
 • Julie Hove, Eika forsikring, fagansvarlig for rådgiverrollen og praktisk prøve
 • Elisabeth Thrane, IF, fagansvarlig regelverk

 

Sekretær
Victoria Østli Barikmo, Fagsjef Kompetanse
928 55 283
victoria@finaut.no

Medlemmer:

 • Mette Røen Homstvedt, Nordea Liv,  fagansvarlig for grunnleggende forsikringskunnskap
 • Karianne Rubach Lien, DNB, fagansvarlig for rådgivning i personforsikring
 • Pål Borge-Eikli, Landbruksforsikring, fagansvarlig for personforsikringsprodukter
 • Therese Nielsen Haugland, Tryg, fagansvarlig for risikovurdering og helsevurdering
 • Carl Fredrik Hirsch, Gjensidige, fagansvarlig regelverk og bransjeavtaler og grunnleggende regelverk
 • Nan Evy Stende, Storebrand, fagansvarlig for rådgiverrollen og praktisk prøve

 

Sekretær
Victoria Østli Barikmo, Fagsjef Kompetanse
928 55 283
victoria@finaut.no

Fagrådet for de tverrfaglige emneområdene utgår fra de øvrige fagrådene slik at kontinuiteten i det samlede arbeidet sikres.

Medlemmer:

 • Arild Kristoffersen, leder, DNB
 • Harald Ulstein, Nordea
 • Anne Rose Røsbak Feragen, Humanistisk Akademi
 • Therese Schjerverud, IF
 • Nan Evy Stende, Storebrand
 • Kari Wicklund Messel, SpareBank 1
 • Julie Hove, Eika forsikring
 • Trude A. H. Grøtteland, Danske Bank

 

Sekretær
Victoria Østli Barikmo, Fagsjef Kompetanse
928 55 283
victoria@finaut.no

Medlemmer:

 • Roy Ditlefsen, Fagrådsleder, Gjensidige Forsikring
 • Jonas Andre Belstad, Storebrand Forsikring
 • Randi Netland, Tryg Forsikring
 • Elisabeth Daae, Fremtind
 • Lisbeth Vågan, DNB
 • Lars Christian Otterbeck, KLP
 • Ina Heggelund, If Forsikring

 

Prosjektleder
Lisbeth Lervåg, Fagsjef Medlemskontakt
924 01 150
lisbeth@finaut.no