sevi2uXln0UUHWxXVWGrt2pVonF201pOaUq2ZtGVzXRftmTq42Gigdh03vRtF5w3
Organisering

Organisasjonskart FinAut

 

 

I henhold til mandatet skal styret ha syv medlemmer, hvorav fire oppnevnes av Finans Norge, ett av Verdipapirfondenes forening og to av de to organisasjonene i fellesskap. 

Styret har følgende sammensetning:

 • Gry Nergård, Finans Norge (leder)           
 • Hans Olav Rønningen, DNB             
 • Christian Henriksen, Verdipapirfondenes forening
 • Dag Jørgen Hveem, Handelshøyskolen BI
 • Inger Kvaal, Eika Forsikring
 • Turid Aspenes, SpareBank 1 Nord-Norge
 • Ellen Katrine Nyhus, UiA Handelshøyskolen
 • Kristin Øygard, IF
 • Siv Seglem, FinAut 

Se mandat for styret.

 

Sekretær
Tonje Kulseng-Hanssen 
996 33 157
tonje@finaut.no

Disiplinærutvalget består av følgende medlemmer:

 • Advokat Birte Berg, Fredensborg 
 • Dag Jørgen Hveem, Handelshøyskolen BI og UIA Handelshøyskolen 
 • Vibeke Høsteng, juridisk fagsjef i  FinAut

Disiplinærutvalgets oppgaver er å forberede og innstille overfor styret i saker som gjelder

 • brudd på God skikk etter regelverket § 3 – 8
 • brudd på medlemsforetakets forpliktelser etter § 1 - 3

Se mandat for disiplinærutvalg.

Sekretær
Victoria Østli Barikmo, fagkonsulent
928 55 283
victoria@finaut.no

Det særskilte klageorganet er klageinstans i saker der en autorisert rådgiver har fått en advarsel eller blitt fratatt autorisasjon(er) som følge av brudd på bransjenormen God skikk. (Se FinAuts regelverk § 3-8).

Klageorganet har følgende sammensetning:

 • Advokat Bendik Kværnø, leder
 • Pål Behrens, Finansforbundet
 • Runa Opdal Kerr, Finans Norge

Se mandat for klageorgan.

Regelverksutviklingen er definert som en av driverne for utvikling og endring av FinAut i strategien for 2021-2024.

FinAut har etablert et rådgivende regelverksutvalg som på vegne av FinAut skal overvåke den delen av regelverksutviklingen som gjelder rådgivningskompetanse, rådgivningsstandarder og forbrukerbeskyttelse.


Regelverksutvalget har følgende sammensetning: 

 • Ingvild R. Røstbø, Danske Bank
 • Elisabeth Thrane, If
 • Anne Ystenes, Bits
 • Carl Fredrik Hirsch, Gjensidige
 • Randi Netland, Tryg
 • Nils Henrik Heen, Finans Norge
 • Geir-Arne Nyborg, FinAut
 • Vibeke Høsteng, FinAut 

 

Kontakt
Vibeke Høsteng
913 66 874
vibeke@finaut.no

 

Fagrådene

Fagrådet er FinAuts operative organ i faglige spørsmål. Fagrådenes hovedoppgave er å videreutvikle det faglige innholdet i ordningene og ivareta det faglige samarbeidet med finansbedrifter, utdanningsinstitusjoner og øvrige underleverandører. Se mandat for fagrådene.

 

Fagrådet er Autorisasjonsordningens operative organ i faglige spørsmål. Fagrådets hovedoppgave er å videreutvikle det faglige innholdet i ordningen og ivareta det faglige samarbeidet med finansbedrifter, utdanningsinstitusjoner og øvrige underleverandører.

Fagrådet ble etablert 1. april 2009.

Medlemmer:

 • Lise Ljungmann Haugen, Finans Norge, leder
 • Anders Gran, Eika, fagansvarlig Personlig økonomi
 • Jan Ludvig Andreassen, Eika, fagansvarlig Makroøkonomi
 • Maren Oftedal Stangeland, SpareBank1, fagansvarlig Finansmarkeder
 • Christian Dahl, Handelsbanken, fagansvarlig Produktgrupper
 • Inger H Frostrud, Nordea, fagansvarlig Etikk og God skikk
 • Ingvild R. Røstbø, Danske Bank, fagansvarlig Regelverk
 • Rolf Mæhle, frittstående, fagansvarlig Kreditt
 • Camilla Norum Buraas, DNB, fagansvarlig Kreditt

 

Sekretær
Tobias Rabe Sti, Fagkonsulent FinAut 
916 32 034
tobias@finaut.no

Medlemmer:

 • Kjersti Davidsen, Fremtind, leder av fagrådet og fagansvarlig grunnleggende forsikringskunnskap
 • Jan-Erik Storvik, Tryg, fagansvarlig generelle produkter, digitale kanaler
 • Martha M. Winge, Gjensidigeskolen, fagansvarlig sikkerhetsforskrifter og skadeforebyggende arbeid,
 • Monica Fiksdal, Jbf, fagansvarlig skadeårsaker og skadeoppgjør
 • Marte Ringstad Holthe, Eika forsikring, fagansvarlig etikk og God skikk
 • Elisabeth Thrane, IF, fagansvarlig regelverk

 

Sekretær
Victoria Østli Barikmo, Fagkonsulent FinAut
928 55 283
victoria@finaut.no

Medlemmer:

 • Mette Røen Homstvedt, Nordea Liv,  fagansvarlig for grunnleggende forsikringskunnskap
 • Solveig Dahl Thommessen, If, fagansvarlig for rådgivning i personforsikring
 • Pål Borge-Eikli, Landbruksforsikring, fagansvarlig for personforsikringsprodukter
 • Therese Nielsen Haugland, Tryg, fagansvarlig for risikovurdering og helsevurdering
 • Carl Fredrik Hirsch, Gjensidige, fagansvarlig regelverk og bransjeavtaler og grunnleggende regelverk
 • Nan Evy Stende, Storebrand, fagansvarlig etikk og God skikk

 

Sekretær
Victoria Østli Barikmo, Fagkonsulent FinAut
928 55 283
victoria@finaut.no

Fagrådet for de tverrfaglige emneområdene utgår fra de øvrige fagrådene slik at kontinuiteten i det samlede arbeidet sikres.

Medlemmer:

 • Arild Kristoffersen, leder, DNB
 • Inger Heslien Frostrud, Nordea
 • Anne Rose Røsbak Feragen, Humanistisk Akademi
 • Therese Schjerverud, IF
 • Nan Evy Stende, Storebrand
 • Kari Wicklund Messel, SpareBank 1
 • Marte Ringstad Holthe, Eika forsikring
 • Trude A. H. Grøtteland, Danske Bank

 

Sekretær
Vibeke E. Høsteng, juridisk rådgiver
913 66 874
vibeke@finaut.no

Medlemmer:

 • Roy Ditlefsen, Gjensidige Forsikring
 • Nina Haugan Bryhn, Storebrand Forsikring
 • Randi Netland, Tryg Forsikring
 • Elisabeth Daae, Fremtind
 • Tore Vadseth, DNB
 • Lars Christian Otterbeck, KLP
 • Håvard Øverås Moland, If Forsikring

 

Prosjektleder
Lisbeth Lervåg, Fagsjef/Leder bedriftsteam
924 01 150
lisbeth@finaut.no

Ansatte i FinAut

Siv Seglem
Administrerende direktør
Foto: CF-Wesenberg
Lisbeth Lervåg
Fagsjef/Leder bedriftsteam
Vibeke Høsteng
Juridisk fagsjef
Sonja Xu
Kommunikasjonsrådgiver
Jørgen Paulsen
Fagsjef - pedagogikk