RWvRoDmoh18e48AIGn5rk1N3dWdSnpbU6PE9qDlzTGOxpJhw2OhYiq1FoW05d1cv
Rådgiver på kontoret
FinAuts regelverk

§ 1-1 Formål  

FinAut har som formål å sikre trygg rådgivning gjennom å:

• Forvalte bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling.  

• Utvikle og forvalte kompetansestandarder.  

• Sikre at medarbeidere har dokumentert kompetanse innenfor de fagfelt autorisasjonsordningene dekker.

• Sikre at kunden er like godt ivaretatt ved digital som ved personlig betjening.  

FinAuts ambisjon er gjennom sitt arbeid å ha høy legitimitet og troverdighet hos myndigheter, publikum og medlemsbedriftene. 

§ 1-2 Hovedforpliktelser for medlemsbedrifter  

 

Medlemskap i FinAut er et vilkår for å kunne slutte seg til en eller flere autorisasjonsordninger. Medlemsbedrifter i FinAut forplikter seg til å: 

• Betale medlemskontingent i henhold til de til enhver tid gjeldende regler og satser.  

• Følge FinAuts regelverk og bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling.  

• Sørge for medarbeidere eller autoriserte digitale rådgivningsløsninger (robotrådgivere) autoriseres iht. reglene for hvem som skal autoriseres (se § 2-4). Innen området kreditt er det ikke krav om autorisasjon av robotrådgivere.

• Sikre kompetanse i informasjon, veiledning og rådgivning overfor forbrukere.

 • Slutte lojalt opp om FinAuts formål. 

 

I en overgangsperiode er det tillatt å ha ikke-autoriserte robotrådgivere. Overgangsperioden løper frem til 31. desember 2023 for robotrådgivere innenfor autorisasjonsområdene sparing og investering, skadeforsikring og personforsikring.  Medlemsbedriften plikter å sørge for at løsningene er i tråd med regulatoriske krav også i overgangsperioden.

FinAuts medlemsmodell har tre nivåer:

1. Medlemskap i FinAut.

2. Medlemskap i autorisasjonsordninger.

3. Medlemskap for kandidater og robotrådgivere.  

Det kreves medlemskap i FinAut for å slutte seg til en eller flere autorisasjonsordninger. 

 

FinAuts regelverk (PDF)

FinAuts testreglement (PDF)