ns99bDhlEif71zdQvqWz0M5J2CNYtzUc
Rådgiver på kontoret
FinAuts regelverk

§ 1-1 FinAut har som formål å:

  • Forvalte bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling.
  • Utvikle og forvalte kompetansestandarder.
  • Sikre at rådgivere har dokumentert kompetanse innenfor det fagfeltet autorisasjonsordningene dekker.
  • Sikre at kunden skal være like godt ivaretatt ved digital som ved personlig betjening.

FinAut skal ha høy legitimitet og troverdighet hos myndigheter, publikum og medlemsbedriftene.

§ 1-2 FinAuts medlemsmodell har tre nivåer:

  1. Årlig medlemskontingent for medlemskap i FinAut
  2. Årlig bedriftskontingent for bedrifter i hver autorisasjonsordning
  3. Årlig kandidatkontingenter per kandidat i hver ordning

Det kreves medlemskap i FinAut for å slutte seg til en eller flere autorisasjonsordninger.

 

FinAuts regelverk (PDF)

FinAuts testreglement (PDF)