zvL54uu03vPkUR2HSCcCKCW4ETeD4KlDVVvcf3JOxkfuJbBwjoWuYl1NatZbGX5S
Rådgiver på kontoret
FinAuts regelverk

§ 1-1 Formål  

FinAut har som formål å sikre trygg rådgivning gjennom å:

• Forvalte bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling.  

• Utvikle og forvalte kompetansestandarder.  

• Sikre at medarbeidere har dokumentert kompetanse innenfor de fagfelt autorisasjonsordningene dekker.

• Sikre at kunden er like godt ivaretatt ved digital som ved personlig betjening.  

FinAuts ambisjon er gjennom sitt arbeid å ha høy legitimitet og troverdighet hos myndigheter, publikum og medlemsbedriftene. 

§ 1-2 Hovedforpliktelser for medlemsbedrifter  

Medlemskap i FinAut er et vilkår for å kunne slutte seg til en eller flere autorisasjonsordninger.

Medlemsbedrifter i FinAut forplikter seg til å:

• Betale medlemskontingent i henhold til de til enhver tid gjeldende regler og satser.  

• Følge FinAuts regelverk og bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling.  

• Sørge for at rådgivning innenfor de aktuelle autorisasjonsområdene kun gjøres av autoriserte medarbeidere eller autoriserte digitale rådgivningsløsninger. Kravet til autoriserte medarbeidere og autoriserte digitale løsninger gjelder også ved kredittvurdering.

Medlemsbedriften har en overgangsordning* for å få autorisert sine digitale rådgivningsløsninger innenfor FinAuts autorisasjonsordninger, samtidig som medlemsbedriften også før den tid plikter kun å ha digitale løsninger som er compliant.

Det er en overgangsordning for digitale rådgivningsløsninger. Fristen for å autorisere disse er 31. desember 2023. Fristen gjelder ikke løsninger innenfor kreditt.

• Sikre kompetanse i informasjon, veiledning og rådgivning overfor forbrukere.

 • Slutte lojalt opp om FinAuts formål. 

 

FinAuts medlemsmodell har tre nivåer:

1. Medlemskap i FinAut.

2. Medlemskap i autorisasjonsordninger.

3. Medlemskap for kandidater og robotrådgivere.  

Det kreves medlemskap i FinAut for å slutte seg til en eller flere autorisasjonsordninger. 

 

FinAuts regelverk (PDF)

FinAuts testreglement (PDF)