Rådgiver på kontoret
FinAuts regelverk

§ 1-1 Formål  

FinAut har som formål å sikre trygg rådgivning gjennom å:

  • Forvalte bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling.  
  • Utvikle og forvalte kompetansestandarder.  
  • Sikre at medarbeidere har dokumentert kompetanse innenfor de fagfelt autorisasjonsordningene dekker.
  • Sikre at kunden er like godt ivaretatt ved digital som ved personlig betjening.  

FinAuts ambisjon er gjennom sitt arbeid å ha høy legitimitet og troverdighet hos myndigheter, publikum og medlemsbedriftene. 

§ 1-2 Hovedforpliktelser for medlemsbedrifter  

Medlemskap i FinAut er et vilkår for å kunne slutte seg til en eller flere autorisasjonsordninger.

Medlemsbedrifter i FinAut forplikter seg til å:

  • Betale medlemskontingent i henhold til de til enhver tid gjeldende regler og satser.  
  • Følge FinAuts regelverk og bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling.  
  • Sørge for medarbeidere eller autoriserte digitale rådgivningsløsninger (robotrådgivere) autoriseres iht. reglene for hvem som skal autoriseres (se § 2-4). Innen området kreditt er det ikke krav om autorisasjon av robotrådgivere.
  • Sikre kompetanse i informasjon, veiledning og rådgivning overfor forbrukere.
  • Slutte lojalt opp om FinAuts formål. 

 

FinAuts medlemsmodell har tre nivåer:

1. Medlemskap i FinAut.

2. Medlemskap i autorisasjonsordninger.

3. Medlemskap for kandidater og robotrådgivere.  

Det kreves medlemskap i FinAut for å slutte seg til en eller flere autorisasjonsordninger. 

 

FinAuts regelverk (PDF)

FinAuts testreglement (PDF)

 

 

Veiledning til regelverk § 3-7 og testreglementet (PDF)

Veiledning og kontroll (PDF)

Veiledning - skikket (PDF)