Rådgiver og kunde
Praktisk prøve

I praktisk prøve skal kandidatene vise at de mestrer salg, rådgivning og God skikk i praksis.

Kandidaten må ha bestått kunnskapsprøvene innen ordningen og etikkprøven for å kunne gå opp til praktisk prøve.

Det er ulike former for gjennomføring av praktisk prøve. I Sparing og investering gjennomføres den praktiske prøven som et fysisk rollespill, rollespill per Skype/Teams eller per telefon.

I Skadeforsikring og Personforsikring velger bedriftene om de vil gjennomføre praktisk prøve som rollespill eller som elektronisk simulering.

I Kreditt skjer testing av kandidatens praktiske kredittkompetanse gjennom vurdering av vedkommendes egne kredittsaker i møte med en sensor.

 

Fysisk rollespill

Selskapene som velger rollespill oppnevner sensorer som skal være kvalifisert til å vurdere kandidatenes prestasjon etter felles sensorskjema. FinAut tilbyr sensorkurs, sensornettverk og sensorkalibreringer med sikte på at kandidater skal bedømmes på en enhetlig måte. Rollespillet gjennomføres med to sensorer, der sensor 1 spiller kunden og sensor 2 observerer, vurderer kandidaten og bedømmer. Sensor 1 kan være intern fra bedriften, men sensor 2 må være en uavhengig sensor. Se rammeverket for kravene som stilles til sensor 2.

 

Simulert praktisk prøve

Medlemsbedriftene har anledning til å gjennomføre praktisk prøve via et simuleringsprogram i enkelte ordninger. Simuleringen leveres av eksterne opplæringsleverandører, men FinAut sikrer at kandidater som gjennomfører simuleringsprogrammet bedømmes på samme nivå som ved rollespill.

 

Vurdering av kandidatens egne kredittsaker

Et visst antall saker plukkes ut og sakene evalueres av sensoren som er utnevnt av bedriften og etter felles sensorskjema. Prøven gjennomføres som et fysisk møte, nettmøte eller telefonmøte mellom sensor og kandidat.

 

Praktisk prøve på Min side

Les mer om de praktiske prøvene og alle MÅ-krav på Min side:

Praktisk prøve (for kandidater)

Bedriftsansvarlig og sensor finner informasjon om praktiske prøver på Bedriftsside.

 

Fant du det du lette etter?