k5VQML53W28ECiGPX7aUUX6fzTy64wav3OPNQ6aPa51NGHdc3orupOKlpXRR9OUP
Familie
Autorisasjonsordningen i personforsikring

Autorisasjonsordningen i personforsikring er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på rådgivningen slik at kunden kan foreta gode og riktige valg.

For å sikre høy kvalitet, tillit og trygghet i kundebehandlingen skal rådgivere følge bransjenormen God skikk.

Hvem skal autoriseres?

Ansatte som distribuerer personforsikringer overfor forbrukere i selskaper som er tilsluttet ordningen skal være autoriserte. Kravet gjelder også ledere som har faglig oppfølgingsansvar for disse.

Med personforsikring menes livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring, jf. Forsikringsavtaleloven § 10-1 annet ledd. Ordningen er rettet mot rådgivning overfor privatkunder.


Hvordan bli autorisert?

For å bli autorisert, må man bestå tre kunnskapsprøver, en elektronisk prøve i etisk dilemma, samt en praktisk prøve. Det vil også være et krav til minimum seks måneders yrkesrelevant praksis. 


Kunnskapsprøver

I kunnskapsprøvene skal kandidatene vise at de har den nødvendige fagkunnskapen innen følgende emneområder:

  • Tverrgående emner (egen prøve): Grunnleggende regelverk, bransjenormen God skikk, etikk, bærekraftig finans
  • Personlig økonomi 1 (egen prøve)
  • Grunnleggende forsikringskunnskap
  • Rådgivning og behovsavdekking i personforsikring
  • Personforsikringsprodukter
  • Risikovurdering og helsevurdering
  • Regelverk og bransjeavtaler for personforsikringsrådgivere

Kunnskapsprøven tar utgangspunkt i fagplanen. 

 

Praktisk prøve

Praktisk prøve skal gjennomføres av den enkelte bedrift med utgangspunkt i et felles rammeverk.

Prøvene bygges på relevante, gjenkjennbare cases for de ulike roller i bedriftenes kunderettede apparat.

Selskapene kan velge mellom følgende gjennomføringsmetoder:

  • Rollespill med sensorer

  • Simuleringsprogram

Tid for gjennomføring av praktisk prøve settes til totalt 60 minutter inkludert pauser uansett metode.