Postadresse

Finansnæringens autorisasjonsordninger

Postboks 2572 Solli, 0202 OSLO

 

Kontoradresse

Hansteensgate 2, Oslo

Telefon: 23 28 44 60

E-post: post@finaut.no

 

Åpningstider

Mandag - Fredag  08.15 - 15.30 (sommertid 15. mai til 15. september: 08.15 - 15.00)

 

 

Pressekontakter

 
Siv-1.jpeg

Foto: CF-Wesenberg
Flere pressebilder 

Adm. dir.: Siv Seglem

Telefon: 23 28 44 50 / 913 51 081

siv@finaut.no

gry-nergard.jpg

Foto: Finans Norge

Styreleder: Gry Nergård

Telefon: 23 28 42 28 / 990 05 080

gry.nergard@finansnorge.no

 

Ansatte i FinAut

Siv Seglem
Administrerende direktør
Foto: CF-Wesenberg
Lisbeth Lervåg
Fagsjef/Leder bedriftsteam
Vibeke Høsteng
Juridisk rådgiver
Tonje Kulseng-Hanssen
Fagsjef administrasjon
Sonja Xu
Kommunikasjonsrådgiver
Jørgen Paulsen
Fagsjef - pedagogikk