Postadresse

Finansnæringens autorisasjonsordninger

Postboks 2572 Solli, 0202 OSLO

 

Kontoradresse

Hansteensgate 2, Oslo

Telefon: 23 28 42 00

E-post: post@finaut.no

 

Åpningstider

Mandag - Fredag  08.15 - 15.30 (sommertid 15. mai til 15. september: 08.15 - 15.00)