Medlemmer i FinAut

Et medlemskap i FinAut skal være med på å sikre implementering av bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling. God skikk gjelder for alle ansatte, ledelse og digitale kanaler. Dette skal sikre forbrukerne god kvalitet og øker forbrukernes tillit til bedriften.

Fra 1. juli 2020 åpnet FinAut for at andre bedrifter enn finansbedrifter også kan søke om medlemskap i FinAut. Det kan være bemanningsbyråer, FinTech-selskaper andre leverandører til FinAuts finansbedrifter. Som medlem i FinAut slutter bedriften seg til bransjenormen God skikk og er med på å bygge tillit hos forbrukerne.
Mer informasjon om kriterier og søknad finnes her: Søk om medlemskap.

Samtlige finansbedrifter som er tilsluttet en eller flere autorisasjonsordninger er også medlemmer i FinAut.

Disse bedriftene har medlemskap i FinAut:

Navn Link Type bedrift
ManpowerGroup https://www.manpower.no/nb Bemanningsbyrå
Adecco Norge https://www.adecco.no/ Bemanningsbyrå
Dreamwork Talents AS https://dreamwork.no/ Bemanningsbyrå
Agria Dyreforsikring NUF https://www.agria.no/ Forsikringsselskap
Eiendomsfinans Drift AS https://www.eiendomsfinans.no/ Låneformidler
Okida Finans AS https://www.okida.no/ Låneformidler
Norsk Refinansiering AS https://norskrefinansiering.no/ Låneformidler

Medlemmer tilsluttet autorisasjonsordninger

Tilslutning til en autorisasjonsordninger krever at bedriften har de nødvendige konsesjoner/tillatelser.

Autorisasjonsordningen for robotrådgivere: Det at bedriften er tilsluttet autorisasjonsordningen, betyr ikke nødvendigvis at bedriften har autoriserte robotrådgivere.

Bedrifter som har rådgivningsroboter eller som har planer om utvikling av slike, anbefales å melde seg inn i Autorisasjonsordningen for robotrådgivere. For å være tilsluttet autorisasjonsordning for robotrådgivere, må bedriften også være tilsluttet den autorisasjonsordningen som rådgivningsløsningen produktrelatert /faglig tilhører.

Autoriserte rådgivere og robotrådgivere kan søkes opp på FinAuts forside.


Nedenfor er listen over alle medlemmer i FinAut, samt hvilke(n) ordning(er) de er medlem av.

Hver av ordningene er forkortet slik:

  • S&I: Autorisasjonsordningen for sparing og investering
  • SF: Autorisasjonsordningen i skadeforsikring (tidl. GOS)
  • KRD: Autorisasjonsordningen i kreditt
  • UKR: Autorisasjonsordningen i usikret kreditt
  • PF: Autorisasjonsordningen i personforsikring
  • PFN: Autorisasjonsordningen i personforsikring næringsliv
  • SFN: Autorisasjonsordningen i skadeforsikring næringsliv
  • ROB: Autorisasjonsordningen for robotrådgivere