DHX2EU9Zow4mhqpdVOqrWg9BxICxbWoo

Medlemmer i FinAut

Et medlemskap i FinAut skal være med på å sikre implementering av bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling. God skikk gjelder for alle ansatte, ledelse og digitale kanaler. Dette skal sikre forbrukerne god kvalitet.

Fra 1. juli 2020 åpnet FinAut for at andre bedrifter også kan søke om medlemskap i FinAut. Som medlem i FinAut slutter bedriften seg til bransjenormen God skikk og er med på å bygge tillit hos forbrukerne. Mer informasjon om kriterier og søknad finnes her: https://www.finaut.no/bedrifter/sok-om-medlemskap/.

Disse bedriftene har medlemskap i FinAut:

  • ManpowerGroup
  • Adecco Norge

Samtlige bedrifter som er tilsluttet en eller flere autorisasjonsordninger er også medlemmer i FinAut.

Medlemmer tilsluttet autorisasjonsordninger

Nedenfor er listen over alle medlemmer i FinAut, samt hvilke(n) ordning(er) de er medlem av.

Hver av de fire ordningene er forkortet slik:

  • AFR: Autorisasjonsordningen for sparing og investering
  • SF: Autorisasjonsordningen i skadeforsikring (tidl. GOS)
  • KRD: Autorisasjonsordningen i kreditt
  • PF: Autorisasjonsordningen i personforsikring
  • PFN: Autorisasjonsordningen i personforsikring næringsliv
  • SFN: Autorisasjonsordningen i skadeforsikring næringsliv
  • ROB: Autorisasjonsordningen for robotrådgivere