C2SCzgUL909LwjLfcUmfuF35caN54FYO

Medlemmer i FinAut

Et medlemskap i FinAut skal være med på å sikre implementering av bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling. God skikk gjelder for alle ansatte, ledelse og digitale kanaler. Dette skal sikre forbrukerne god kvalitet.

Fra 1. juli 2020 åpnet FinAut for at andre bedrifter også kan søke om medlemskap i FinAut. Som medlem i FinAut slutter bedriften seg til bransjenormen God skikk og er med på å bygge tillit hos forbrukerne. Mer informasjon om kriterier og søknad finnes her: https://www.finaut.no/bedrifter/sok-om-medlemskap/.

Disse bedriftene har medlemskap i FinAut:

  • ManpowerGroup
  • Adecco Norge
  • Consort AS

Samtlige bedrifter som er tilsluttet en eller flere autorisasjonsordninger er også medlemmer i FinAut.

Medlemmer tilsluttet autorisasjonsordninger

Medlemmer i FinAut forpliktet seg til å følge FinAuts felles regelverk og bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling.

For å sikre at rådgivning overfor forbrukere gjøres av autoriserte medarbeidere eller autoriserte digitale rådgivningsløsninger, anbefales at bedrifter som er medlemmer av eierorganisasjonen(e) slutter seg til de relevante autorisasjonsordningene. En betingelse for å slutte seg til er at bedriften har de nødvendige konsesjoner/tillatelser.

Bedrifter som har rådgivningsroboter eller som har planer om utvikling av slike, anbefales å melde seg inn i Autorisasjonsordningen for robotrådgivere. For å være tilsluttet autorisasjonsordning for robotrådgivere, må bedriften også være tilsluttet den autorisasjonsordningen som rådgivningsløsningen produktrelatert /faglig tilhører.

Det at bedriften er tilsluttet autorisasjonsordningen, betyr ikke nødvendigvis at bedriften har autoriserte robotrådgivere.

Rådgivere som er autoriserte kan søkes opp det offentlige registeret på FinAuts forside.

Robotrådgivere (digitale rådgivningsløsninger) som blir autoriserte vil bli publisert på FinAuts hjemmesider. De første løsningene vil etter planen bli autorisert i juni 2021. Les mer: https://www.finaut.no/robotradgivere/.

Nedenfor er listen over alle medlemmer i FinAut, samt hvilke(n) ordning(er) de er medlem av.

Hver av de fire ordningene er forkortet slik:

  • AFR: Autorisasjonsordningen for sparing og investering
  • SF: Autorisasjonsordningen i skadeforsikring (tidl. GOS)
  • KRD: Autorisasjonsordningen i kreditt
  • PF: Autorisasjonsordningen i personforsikring
  • PFN: Autorisasjonsordningen i personforsikring næringsliv
  • SFN: Autorisasjonsordningen i skadeforsikring næringsliv
  • ROB: Autorisasjonsordningen for robotrådgivere