Lobby
Rolledeling

Rolledeling mellom FinAut og andre aktører.

FinAut har ansvar for å:

 • overvåke regelverksutvikling som gjelder kompetansekrav knyttet til salg og rådgivning
 • utarbeide kompetansestandarder/fagplaner for ulike fag- og produktområder
 • utarbeide fagplaner for oppdatering av kompetanse
 • dokumentere kompetanse og oppdateringer gjennom nasjonale prøver og/eller internkontroll
 • føre tilsyn med at tilsluttede bedrifter oppfyller de forpliktelsene som følger av FinAuts regelverk
 • være næringens kompetansesenter innenfor etikk, forvalte bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling og tilby skreddersydde læremidler på dette området
 • utvikle mekanismer som sikrer at det materielle innholdet i God skikk løftes over i digitale kanaler
 • ivareta samarbeidet med finansbedrifter, utdanningsinstitusjoner og øvrige underleverandører


Bedriftene har ansvar for å:

 • utvikle og oppdatere kompetanse som tilfredsstiller FinAuts kompetansestandarder.
 • bidra til at de samlede rammebetingelsene for kundebehandlingen er entydige 
 • forholde seg lojalt til FinAuts regelverk og forvalte de oppgaver som i henhold til regelverket er delegert til bedriftene, herunder å
 • administrere kandidater
 • gjennomføre prøver
 • følge opp autoriserte og medarbeidere
 • gjennomføre internkontroll og rapportere til FinAut en gang pr år
 • følge opp og rapportere brudd på bransjenormen God skikk


Autoriserte rådgivere og selgere har ansvar for å:

 • innfri kravene til kompetanseutvikling og -oppdatering
 • utføre rådgivning og salg i overensstemmelse med bransjenormen God skikk
 • forholde seg lojalt til FinAuts regelverk


Eierorganisasjonene har ansvar for å:

 • synliggjøre FinAut i det offentlige rom og overfor medlemsbedrifter
 • løfte frem bransjestandarden God skikk og bidra til implementering av reglene
 • tematisere interesse- og målkonflikter