test

Om FinAut

 • Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) ble etablert 1. januar 2009 og er en paraplyorganisasjon for finansnæringens autorisasjons- og godkjenningsordninger.
 • Eierne er Finans Norge og Verdipapirfondenes forening (VFF).

Visjon

FinAuts visjon er trygg rådgivning.
 

Logo for FinAut

 


Misjon

FinAut autoriserer rådgivere i finansnæringen. Vi sikrer kompetanse og etikk i kundebehandlingen.

 

Rolle

FinAuts oppgave er å være eierorganisasjonenes operative verktøy på kompetanseområdet for å sikre god rådgivning og kundebehandling. I pakt med dette fremmer FinAut god rådgivning, veiledning og informasjon til forbrukere gjennom å:

 • forvalte bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling
 • utvikle og forvalte kompetansestandarder
 • sikre at rådgivere har dokumentert kompetanse innenfor de fagfelt som autorisasjonsordningene dekker
 • sikre at kunden blir like godt ivaretatt ved digital og ved personlig betjening
   

 

Selvregulering

Finansnæringen ønsker å løse sitt samfunnsoppdrag på en måte som gir kundene økonomisk trygghet og forutsigbarhet.

Ambisjonene er høyere enn bare å oppfylle krav i lov og forskrift. Gjennom selvregulering har bransjefellesskapet som mål å gjøre detaljert myndighetsregulering overflødig der det er naturlig at næringen selv setter standard. 

FinAuts oppgave er å utvikle og forvalte kompetansestandarder og bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling. I tillegg er FinAut bransjens autoritative kompetansesenter for etikk.

I arbeidet med å utvikle trygge og fornøyde forbrukere er FinAut et redskap når det gjelder å forankre  Finansnæringens
etikkplakat
 (PDF), vedtatt av hovedstyret i Finans Norge. 

 

Integrert kompetanse

Kompetansetrekanten til FinAut

Gode kundeopplevelser forutsetter integrert kompetanse av fagkunnskap, kommunikasjonsferdigheter og etisk kompetanse.

Fagkunnskap og kommunikasjonskompetanse alene er ikke nok. Det er ikke forsvarlig å gi råd til kunder uten at etikk er innarbeidet i alle fagkompetanser, og evne til å håndtere etiske utfordringer og dilemmaer i det daglige er grunnlaget for å representere finansnæringen på en tillitvekkende måte. 

Hvis du mangler etisk kompetanse, kan du på en profesjonell måte anbefale en løsning som ikke er i kundens interesse.
 

 

Relevans

Dugnadsarbeidet i FinAut


For å fylle sin funksjon over tid må FinAut være relevant. Det forutsetter tett samarbeid med FinAuts hovedinteressenter:

 • myndighetene når det gjelder regelverksutvikling
 • FinTech-miljøene i og utenfor bransjen når det gjelder teknologisk utvikling
 • utdanningsleverandørene når det gjelder rammene for opplæringstilbud
 • tilsluttede bedrifter når det gjelder produktutvikling, distribusjonskanaler og kundeadferd