Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) ble etablert 1.januar 2009 og er en paraplyorganisasjon for finansnæringens autorisasjons- og godkjenningsordninger.

Eierne er Finans Norge og Verdipapirfondenes forening (VFF).

Visjon

FinAuts visjon er trygg rådgivning.

FinAut_Logo_Trygg_Raadgivning_Pos_RGB-150.png


Misjon

FinAut autoriserer rådgivere i finansnæringen. Vi sikrer kompetanse og etikk i kundebehandlingen.

Rolle

FinAuts oppgave er å være eierorganisasjonenes operative verktøy på kompetanseområdet for å sikre god rådgivning og kundebehandling. I pakt med dette fremmer FinAut god rådgivning, veiledning og informasjon til forbrukere gjennom å:

  • forvalte bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling
  • utvikle og forvalte kompetansestandarder
  • sikre at rådgivere har dokumentert kompetanse innenfor de fagfelt som autorisasjonsordningene dekker
  • sikre at kunden blir like godt ivaretatt ved digital og ved personlig betjening

FinAuts grunnmur

 

grunnmur-1100.jpg