ZAfLJeo8hrI3EAbP2C9Gmvqggnny2ZaYookZ3jlA3W8eszhNlpA1Z8mpkqUyk3Y8
Møterom
Kostnader

FinAuts medlemsmodell har tre nivåer:

 • Årlig medlemskontingent for medlemskap i FinAut
 • Årlig bedriftskontingent for bedrifter i hver autorisasjonsordning
 • Årlig kandidatkontingenter per kandidat i hver ordning

Det kreves medlemskap i FinAut for å slutte seg til en eller flere autorisasjonsordninger.

1. Medlemskontingent i FinAut

Finansbedrifter:

1) 15.495 kroner (eks MVA) årlig for små bedrifter*

2) 30.990 kroner (eks MVA) årlig for mellomstore bedrifter*

3) 82.640 kroner (eks MVA) årlig for store bedrifter*

4) Forhøyet kontingent med kr. 30.990 ekstra ved innmelding for bedrifter som ikke er medlemmer i Finans Norge eller Verdipapirfondenes forening.

*Små bedrifter: mellom 1-20 ansatte
*Mellomstore bedrifter: mellom 21-100 ansatte
*Store bedrifter: over 100 ansatte

For bedrifter som ikke er typiske finansbedrifter kan størrelsen fastsettes etter andre kriterier fastsatt av FinAuts styre ved søknad om medlemskap. For følgende er det fastsatt kontingentsatser:

Bemanningsbyråer: For bemanningsbyråer benyttes samme kontingentsatser som finansbedrifter, men knyttet til antallet aktuelle vikarer. 

For agenter eller formidlere for finansbedrifter benyttes samme kontingentsatser som for finansbedrifter.


FinTech-selskaper: 

1) 15.495 kroner (eks MVA) årlig for små bedrifter*

2) 30.990 kroner (eks MVA) årlig for mellomstore bedrifter*

3) 82.640 kroner (eks MVA) årlig for store bedrifter*

4) For FinTech-selskaper som er medlem i Finans Norge gis en rabatt på 50 % inntil kr. 25.000.

*Små bedrifter: omsetning siste år < kr 10 mill
*Mellomstore bedrifter: omsetning siste år mellom kr 10 mill og 50 mill
*Store bedrifter: omsetning siste år > kr 50 mill


For FinTech-selskaper som er leverandører til robotrådgivere, og som er innvilget tilgang til sjekklister og søknadsmateriell, vil det i tillegg komme en årlig kontingent på 

 • 30.990 kroner for tilganger til sjekklister og materiell knyttet til ett produktområde
 • 20.660 kroner for tilganger til hvert nytt produktområdet

Merverdiavgift (MVA) vil tilkomme.

 

2. Bedrift tilsluttet en autorisasjonsordning

Medlemskap i en autorisasjonsordning betinger at bedrift har de nødvendige konsesjoner/godkjenninger. Alle bedrifter som er tilsluttet en autorisasjonsordning må også være medlem i FinAut.

 • 10.558 kroner (eks MVA) årlig per bedrift for
  • Autorisasjonsordningen for Sparing og investering 
  • Autorisasjonsordningen i Kreditt (KRD)
  • Autorisasjonsordningen i Skadeforsikring (SF)
  • Autorisasjonsordningen i Personforsikring (PF)  
  • Autorisasjonsordningen for Skadeforsikring næringsliv
  • Autorisasjonsordningen for Personforsikring næringsliv

Dobbel årskontingent for bedrifter som ikke er medlemmer i Finans Norge eller Verdipapirfondenes forening.

Innmelding i Autorisasjonsordningen for robotrådgivere medfører ingen kontingent, men bedriften må være tilsluttet den relevante autorisasjonsordningen samt være medlem i FinAut.

Merverdiavgift (MVA) vil tilkomme.


 

3. A. Kontingent for kandidater i en autorisasjonsordning

 • 642 kroner (eks MVA) årlig per kandidat
  Autorisasjonsordningen i Sparing og investering, Kreditt og Personforsikring
   
 • 533 kroner (eks MVA) årlig per kandidat
  Autorisasjonsordningen i Skadeforsikring
 • 898 kroner (eks MVA) årlig per kandidat 
  Autorisasjonsordningen for Skadeforsikring næringsliv og autorisasjonsordningen for Personforsikring næringsliv

Bedrifter som skal autorisere rådgivere, må være tilsluttet den relevante autorisasjonsordningen samt være medlem i FinAut.

Merverdiavgift (MVA) vil tilkomme.
 

 

3. B. Kontingent for robotrådgivere

Kontingent for autorisasjon av en robotrådgiver er kr. 68 622 (eks MVA) per år fra året roboten blir autorisert.
Unntak gjøres for:

 • robotrådgiver som baserer seg på en robotrådgiver som allerede er autorisert, der det er gjort tilpasninger men ikke vesentlige endringer. Kontingenten settes til kr. 13 724kr (eks MVA).
 • robotrådgiver som baserer seg på en robotrådgiver som allerede er autorisert, der det er gjort endringer som regnes som vesentlige etter kravene til produktstyringsprosess for robotrådgivere. Kontingenten settes til kr. 34 311 (eks MVA).
 • Eiere av autoriserte robotrådgivere kan la andre medlemsbedrifter (med eller uten egen konsesjon) ta i bruk autoriserte robotrådgivere uten egen autorisasjonssøknad, forutsatt at det ikke gjøres andre endringer enn endring i navn og grafiske tilpasninger, samt at øvrige vilkår er oppfylt. Ta kontakt med FinAut for nærmere informasjon. Dette har en tilleggskontingent på 5 000kr per bedrift som bruker løsningen.

Bedrifter som skal autorisere robotrådgivere, må være tilsluttet den relevante autorisasjonsordningen samt være medlem i FinAut.

Merverdiavgift (MVA) vil tilkomme.


 

4. Kostnader for andre ordninger  - krever at bedriften er medlem i FinAut

 • Informasjonsgivere: 265 kr (eks MVA) per informasjonsgiver i årlig kontingent.

Merverdiavgift (MVA) vil tilkomme.
 

 

Faktureringstidspunkter for 1, 2, 3 og 4

 • Nye medlemsbedrifter i FinAut og i autorisasjonsordningene faktureres ved innmelding (gjelder medlems- og bedriftskontingent). Innmelding i nye autorisasjonsordninger for eksisterende medlemsbedrifter, faktureres ved innmeldingstidspunktet.
 • Robotrådgivere faktureres ved tildeling av autorisasjon
 • Årlige kontingenter for medlemskap i FinAut, autorisasjonsordninger, kandidater i autorisasjonsordningene og autoriserte robotrådgivere faktureres i januar basert på innmeldte per 1. januar
 • Nye kandidater innmeldt etter 1. januar faktureres per 1. oktober, gjeldende for inneværende år.

Kontingenter refunderes ikke ved utmelding av bedrift eller kandidat/autorisert.
 

 

5. Kostnader for enkelttester for ansatte

 • Krever at bedriften er medlem i FinAut og har inngått egen avtale om enkelttester
 • Kunnskapsprøver: 265 kr (eks MVA) (inkl. kartleggingstester og tre forsøk på prøven)
 • Bedriften kan åpne for tilgang til enkelttester til egne ansatte som ikke er med i en ordning

Faktureres etterskuddsvis etter bruk. Merverdiavgift (MVA) vil tilkomme.

Privatister må benytte seg av Digital testleder hos Norsk Test.
Administrasjonsavgift privatister: 2 133 kr.

 

Endringer i kontingenter og andre kostnader

FinAuts styre fastsetter kontingentene. Kontingenter blir justert årlig i henhold til konsumprisindeks.
 

 

Gjennomføring av prøver

Tester gjennomføres internt i bedriften etter gjeldende regelverk eller hos ekstern leverandør.
 

 

Eksamen med Digital testleder 

Bedrifter kan la kandidater gjennomføre eksamen med testleder fra Norsk Test som overvåker prøven på video. Overvåking med webkamera og mobilkamera sikrer en trygg, effektiv og enkel måte å gjennomføre eksamen på fra hjemmekontor. Fordelen med den nye testmetoden er at bedriften ikke trenger eget lokale eller egen testleder.

Kontakt bedriftsansvarlig eller Norsk Test for informasjon om påmelding og rutiner. 

Priser for eksamen med Digital testleder