xH0Ra3G6XSkBFrEPUP3tWX3lFkZGj9tX
Møterom
Kostnader

FinAuts medlemsmodell har tre nivåer:

 • Årlig medlemskontingent for medlemskap i FinAut
 • Årlig bedriftskontingent for bedrifter i hver autorisasjonsordning
 • Årlig kandidatkontingenter per kandidat i hver ordning

Det kreves medlemskap i FinAut for å slutte seg til en eller flere autorisasjonsordninger.

1. Medlemskontingent i FinAut

Finansbedrifter:

1) 15.000 kroner (eks MVA) årlig for små bedrifter*

2) 30.000 kroner (eks MVA) årlig for mellomstore bedrifter*

3) 80.000 kroner (eks MVA) årlig for store bedrifter*

4) Forhøyet kontingent med kr. 30.000 ekstra ved innmelding for bedrifter som ikke er medlemmer i Finans Norge eller Verdipapirfondenes forening.

*Små bedrifter: mellom 1-20 ansatte
*Mellomstore bedrifter: mellom 21-100 ansatte
*Store bedrifter: over 100 ansatte

For bedrifter som ikke er typiske finansbedrifter kan størrelsen fastsettes etter andre kriterier fastsatt av FinAuts styre ved søknad om medlemskap. For følgende er det fastsatt kontingentsatser:

Bemanningsbyråer: For bemanningsbyråer benyttes samme kontingentsatser som finansbedrifter, men knyttet til antallet aktuelle vikarer. 

For agenter eller formidlere for finansbedrifter benyttes samme kontingentsatser som for finansbedrifter.


FinTech-selskaper: 

1) 15.000 kroner (eks MVA) årlig for små bedrifter*

2) 30.000 kroner (eks MVA) årlig for mellomstore bedrifter*

3) 80.000 kroner (eks MVA) årlig for store bedrifter*

4) For FinTech-selskaper som er medlem i Finans Norge gis en rabatt på 50 % inntil kr. 25.000.

*Små bedrifter: omsetning siste år < kr 10 mill
*Mellomstore bedrifter: omsetning siste år mellom kr 10 mill og 50 mill
*Store bedrifter: omsetning siste år > kr 50 mill


For FinTech-selskaper som er leverandører til robotrådgivere, og som er innvilget tilgang til sjekklister og søknadsmateriell, vil det i tillegg komme en årlig kontingent på 

 • 30.000 kroner for tilganger til sjekklister og materiell knyttet til ett produktområde
 • 20.000 kroner for tilganger til hvert nytt produktområdet

Merverdiavgift (MVA) vil tilkomme.

 

2. Bedrift tilsluttet en autorisasjonsordning

Medlemskap i en autorisasjonsordning betinger at bedrift har de nødvendige konsesjoner/godkjenninger. Alle bedrifter som er tilsluttet en autorisasjonsordning må også være medlem i FinAut.

 • 10.220 kroner (eks MVA) årlig per bedrift for
  • Autorisasjonsordningen for Sparing og investering 
  • Autorisasjonsordningen i Kreditt (KRD)
  • Autorisasjonsordningen i Skadeforsikring (SF)
  • Autorisasjonsordningen i Personforsikring (PF)  
  • Autorisasjonsordningen for Skadeforsikring næringsliv
  • Autorisasjonsordningen for Personforsikring næringsliv

Dobbel årskontingent for bedrifter som ikke er medlemmer i Finans Norge eller Verdipapirfondenes forening.

Innmelding i Autorisasjonsordningen for robotrådgivere medfører ingen kontingent, men bedriften må være tilsluttet den relevante autorisasjonsordningen samt være medlem i FinAut.

Merverdiavgift (MVA) vil tilkomme.


 

3. A. Kontingent for kandidater i en autorisasjonsordning

 • 621 kroner (eks MVA) årlig per kandidat
  Autorisasjonsordningen i Sparing og investering, Kreditt og Personforsikring
   
 • 516 kroner (eks MVA) årlig per kandidat
  Autorisasjonsordningen i Skadeforsikring
 • 869 kroner (eks MVA) årlig per kandidat 
  Autorisasjonsordningen for Skadeforsikring næringsliv og autorisasjonsordningen for Personforsikring næringsliv

Bedrifter som skal autorisere rådgivere, må være tilsluttet den relevante autorisasjonsordningen samt være medlem i FinAut.

Merverdiavgift (MVA) vil tilkomme.
 

 

3. B. Kontingent for robotrådgivere

Kontingent for autorisasjon av en robotrådgiver er kr. 66 430 (eks MVA) for autorisasjon av løsningen.
Unntak gjøres for

 • robotrådgiver som baserer seg på en «basisløsning» som er lik for andre bedrifter i samme konsern/allianse/gruppe, og som allerede er autorisert: Kontingenten settes til kr. 25 550 (eks MVA).
 • robotrådgiver som baserer seg på en «basisløsning», og som tilpasses ved at det gjøres tilføyelser, og der opprinnelig løsning allerede er autorisert. Kontingenten settes til kr. 45 990 (eks MVA).

For alle tilfeller: Kr. 66 430 (eks MVA) per år i kontingent gjeldende fra året etter at roboten er autorisert.

Bedrifter som skal autorisere robotrådgivere, må være tilsluttet den relevante autorisasjonsordningen samt være medlem i FinAut.

Merverdiavgift (MVA) vil tilkomme.


 

4. Kostnader for andre ordninger  - krever at bedriften er medlem i FinAut

 • Informasjonsgivere: 256 kr (eks MVA) per informasjonsgiver i årlig kontingent.

Merverdiavgift (MVA) vil tilkomme.
 

 

Faktureringstidspunkter for 1, 2, 3 og 4

 • Nye medlemsbedrifter i FinAut og i autorisasjonsordningene faktureres ved innmelding (gjelder medlems- og bedriftskontingent). Innmelding i nye autorisasjonsordninger for eksisterende medlemsbedrifter, faktureres ved innmeldingstidspunktet.
 • Robotrådgivere faktureres ved tildeling av autorisasjon
 • Årlige kontingenter for medlemskap i FinAut, autorisasjonsordninger, kandidater i autorisasjonsordningene og autoriserte robotrådgivere faktureres i januar basert på innmeldte per 1. januar
 • Nye kandidater innmeldt etter 1. januar faktureres per 1. oktober, gjeldende for inneværende år.

Kontingenter refunderes ikke ved utmelding av bedrift eller kandidat/autorisert.
 

 

5. Kostnader for enkelttester for ansatte

 • Krever at bedriften er medlem i FinAut og har inngått egen avtale om enkelttester
 • Kunnskapsprøver: 256 kr (eks MVA) (inkl. kartleggingstester og tre forsøk på prøven)
 • Bedriften kan åpne for tilgang til enkelttester til egne ansatte som ikke er med i en ordning

Faktureres etterskuddsvis etter bruk. Merverdiavgift (MVA) vil tilkomme.

Privatister må benytte seg av Videoovervåket Test (VOT) hos Norsk Test.
 

 

Endringer i kontingenter og andre kostnader

FinAuts styre fastsetter kontingentene. Kontingenter blir justert årlig i henhold til konsumprisindeks.
 

 

Gjennomføring av prøver

Tester gjennomføres internt i bedriften etter gjeldende regelverk eller hos ekstern leverandør.
 

 

VideoOvervåket Test (VOT)

Bedrifter kan la kandidater gjennomføre eksamen med testleder fra Norsk Test som overvåker prøven på video. Overvåking med webkamera og mobilkamera sikrer en trygg, effektiv og enkel måte å gjennomføre eksamen på fra hjemmekontor. Fordelen med den nye testmetoden er at bedriften ikke trenger eget lokale eller egen testleder.

Kontakt bedriftsansvarlig eller Norsk Test for informasjon om påmelding og rutiner. 

Priser for VOT