b87Llau4OC4fa83JTCGpFqDtCsEMtw7X

FinAut autoriserer rådgivere og robotrådgivere i finansnæringen.

Vi sikrer kompetanse og etikk i kundebehandlingen.

Sjekk om din rådgiver er autorisert.
Sjekk om din robotrådgiver er autorisert

Registrer ny bruker

Er du ansatt i en av FinAuts medlemsbedrifter, kan du opprette en bruker og få tilgang til materiell for medlemmer.

Nyhetssaker

 
Årsrapport 2020

Årsrapport 2020

FinAut forsterker sin posisjon som kompetansesenter for fag og etikk i finansnæringen. Alle de fire fagområdene i privatmarkedet: Sparing og investering, Kreditt, Personforsikring og Skadeforsikring, har en autorisasjonsordning. Korpset av autoriserte rådgivere i Norge teller nå 12 500, og de fleste har autorisasjon i to eller flere ordninger. Dette er noen av resultatene vi kan vise til:

  • Bedrifter utenfor finansnæringen kan fra 2020 bli medlemmer for å styrke utbredelsen av bransjenormen God skikk
  • Bærekraftig finans er eget emne i kunnskapsprøven og etikkprøven
  • Etikk tilbys alle ansatte gjennom Etikkboosten i Læringstorget
  • FinAut er først i verden med å autorisere Robotrådgivere
  • Forsikringsrådgivere i næringsliv kan autoriseres
  • Godkjenningsordning for informasjonsgivere etablert
  • Etterlevelse av God skikk er styrket ved at flere bedrifter har meldt inn bruddsaker og har gode rutiner internt

Årsrapport 2020

bergen-500.jpg

Bærekraftig finans

Hva vet du om grønn finans? Hold deg oppdatert med vår samleside:

Bærekraft i finansnæringen

bilde-etikkboosten-785.png

Har du prøvd Etikkboosten?

Lær om etikk i arbeidslivet på en morsom måte med Etikkboosten.

Du kan spille på mobil eller på PC.

Kom i gang

 

Veien til autorisasjon

Opplæring
Utvikling av kompetanse som tilfredsstiller kravene i fagplanen.
Kunnskapsprøven
Kandidaten testes både i tverrgående emner og emner som er spesifikke for den enkelte ordning. Prøven avlegges hos Folkeuniversitetet eller i egen bedrift med godkjent testleder.
Etikkprøven
Kandidaten drøfter et etisk dilemma og kommer frem til en begrunnet konklusjon. Kandidaten ledes gjennom prøven av en virtuell sensor og bruker navigasjonshjulet som arbeidsverktøy.
Praktisk prøve
Kandidaten testes bl.a. i bruk av bransjenormen God Skikk (Rollespill eller simulert prøve). Kreditt har eget praksiskrav.
Autorisasjon
Når alle krav er innfridd blir kandidaten autorisert. Kan søkes opp i ordningens offentlige register.
Kompetanse­oppdatering
Det kreves årlig kompetanseoppdatering for å beholde autorisasjon og godkjenning. Oppdatering skjer i regi av bedriftene med utgangspunkt i egen fagplan.