R8btQusxt9EHPceLRfwizjfFA4XUHKvU

FinAut autoriserer rådgivere i finansnæringen.

Vi sikrer kompetanse og etikk i kundebehandlingen.

Sjekk om din rådgiver er autorisert.

Nyhetssaker


Forside.jpg

Årsrapport 2018

I 2018 ble det gjennomført over 7 000 eksamener i bedriftene, hvorav nesten 5 000 var kunnskapsprøver. 

Les mer i årsrapporten 2018 >>

 

Veien til autorisasjon

Opplæring
Utvikling av kompetanse som tilfredsstiller kravene i fagplanen.
Kunnskapsprøven
Kandidaten testes både i tverrgående emner og emner som er spesifikke for den enkelte ordning. Prøven avlegges hos Folkeuniversitetet eller i egen bedrift med godkjent testleder.
Praktisk prøve
Kandidaten testes bl.a. i bruk av bransjenormen God Skikk (Rollespill eller simulert prøve). Kreditt har eget praksiskrav.
Samtalen
Kandidaten drøfter et etisk dilemma og kommer frem til en begrunnet konklusjon. Kandidaten ledes gjennom prøven av en virtuell sensor og bruker navigasjonshjulet som arbeidsverktøy.
Autorisasjon
Når alle krav er innfridd blir kandidaten autorisert. Kan søkes opp i ordningens offentlige register.
Kompetanse­oppdatering
Det kreves årlig kompetanseoppdatering for å beholde autorisasjon og godkjenning. Oppdatering skjer i regi av bedriftene med utgangspunkt i egen fagplan.