qF8FRlNlYqxK4zl8eDRfSmTt4gJBM6Yx

Finansnæringens autorisasjonsordninger

Autorisasjon og godkjenning skal bidra til:
 • Høy etisk standard
 • God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling
 • Relevant og oppdatert fagkompetanse

Målet er å sikre kvalitet i salg og rådgivning gjennom autorisasjon av medarbeidere.

Sjekk om din rådgiver er autorisert.
Kalenderknapp digitalkomp 300.png

Frokostseminar: Kartlegging av digital kompetanse
Tid: 08.30 - 10.00
Litteraturhuset, Oslo
Påmelding

Kalenderknapp Complianceseminar 300.png

Complianceseminar
Tid: 09.00 - 15.30
Informasjon og program publiseres snart.
Påmelding

Kalenderknapp BAseminar 300.png

Bedriftsansvarlig-seminar
Tid: 09.00 - 15.30
Scandic Hotell Solli, Oslo
Påmelding

 

 

Forside miniatyr 400.jpg

Strategi 2018 - 2021

FinAuts strategi for 2018 – 2021 slår fast at FinAuts misjon er å sette standarder for rådgivning og annen kundebehandling i finansnæringen.

Les mer om strategien her.

 

Nyhetssaker

Veien til autorisasjon og godkjenning

Opplæring
Kunnskapsprøven
Praktisk prøve
Samtalen: Prøve i etikk
Dokumentasjon
Oppdatert oppdatering
Bedriftene utvikler og oppdaterer kompetanse som tilfredsstiller FinAuts fagplaner. De velger selv opplæringsmetoder og eventuelle underleverandører.
Kandidaten testes i etikk, God skikk, fag og produktkunnskap. Prøven gjennomføres ved eksternt testsenter eller i den enkelte bedrift med godkjent testleder.
Kandidatens evne til å anvende kunnskapen i salgs- og rådgivningsprosessen testes. Bruk av bransjenormen God skikk står sentralt.
Kandidaten behandler et etisk dilemma og kommer frem til en begrunnet konklusjon. Kandidaten ledes gjennom prøven av en virtuell sensor.
Når alle krav er innfridd, blir kandidaten autorisert (AFR og Kreditt) eller godkjent (GOS). AFR-autoriserte vil kunne søkes opp i ordningens offentlige register.
Det kreves årlig kompetanseoppdatering for å beholde autorisasjon og godkjenning. Oppdatering skjer i regi av den enkelte bedrift med utgangspunkt i ordningens egen fagplan.

FinAuts særpreg er relevans

Praksisnært
Alle FinAuts tilbud er praksisnære og har stor relevans i medarbeidernes arbeidshverdag. Det skyldes i all hovedsak en involverende arbeidsmåte.
Dugnadsbasert
Alt arbeid i FinAut er dugnadsbasert. Når bedriftene deltar aktivt i utviklingsprosessene, forankres kompetansekravene og eierskapet til ordningene blir sterkt.
Kundenært
Dugnadsmetoden bidrar til kundenære fagplaner som uten bidrag fra bedriftene lett kunne ha blitt skrivebordsprodukter.
Samme standard
Faglig samarbeid virker kalibrerende på næringens kompetanseutvikling og bidrar til erfaringsutveksling på tvers.
Åpenhet
Regelmessig dialog med FinAuts interessenter, bl.a. offentlige myndigheter, gir innsyn og bidrar til at samfunnets ulike forventninger kan innfris.
Selvregulering
FinAut er et ledd i finansnæringens arbeid med selvregulering på forbrukerområdet. Felles kompetansestandarder og tilsyn med etterlevelsen av disse legger grunnlaget for troverdighet og legitimitet.

FinAut setter standarden

Tilsluttede bedrifter

 • Aasen Sparebank

 • Andebu Sparebank

 • Arendal og Omegns Sparekasse (GOS, AFR, Kreditt)

 • Askim & Spydeberg Sparebank

 • Aurland Sparebank

 • Aurskog Sparebank

 • Bank2 (under tilslutning)

 • Berg Sparebank

 • Bien Sparebank

 • Birkenes Sparebank

 • Bjugn Sparebank

 • Blaker Sparebank

 • Borea Asset Management AS

 • Castelar Corporate Finance AS

 • Codan Forsikring NUF

 • DNB

 • DNB Forsikring

 • Danica Pensjonsforsikring AS

 • Danske Bank

 • Drangedal Sparebank

 • Eidsberg Sparebank

 • Eika Forsikring AS

 • Eika Gruppen AS

 • Etne Sparebank

 • Etnedal Sparebank

 • Evje og Hornnes Sparebank

 • Fana Sparebank

 • Finansco AS

 • Flekkefjord Sparebank

 • Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS

 • Fornebu Sparebank

 • Forte Fondsforvaltning

 • Forvaltningshuset AS

 • Frende

 • Frende

 • Frende Skadeforsikring AS

 • Gildeskål Sparebank

 • Gjensidige Forsikring ASA

 • Grong Sparebank

 • Grue Sparebank

 • Haltdalen Sparebank

 • Handelsbanken

 • Harstad Sparebank

 • Haugesund Sparebank

 • Hegra Sparebank

 • Helgeland Sparebank

 • Hemne Sparebank

 • Hjartdal og Gransherad Sparebank

 • Hjelmeland Sparebank

 • Høland og Setskog Sparebank

 • Hønefoss Sparebank

 • If Skadeforsikring

 • Indre Sogn Sparebank

 • Invento Kapitalforvaltning AS

 • JOOL Markets (under tilslutning)

 • Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

 • Jernbanepersonalets Sparebank

 • Jæren Sparebank

 • KLP Banken AS

 • KLP Kapitalforvaltning AS

 • KLP Skadeforsikring AS

 • Klæbu Sparebank

 • Knif Trygghet forsikring AS

 • Kraft Finans AS

 • Kvinesdal Sparebank

 • Landkreditt

 • Larvikbanken

 • Lillesands Sparebank

 • Lillestrøm Sparebank

 • Lofoten Sparebank

 • Luster Sparebank

 • Lyberg & Partnere

 • Marker Sparebank

 • Meldal Sparebank

 • Melhus Sparebank

 • Nemi Forsikring AS

 • Nesset Sparebank

 • Norcap AS

 • Nordea Bank Abp

 • Nordnet Bank NUF

 • OBOS

 • ODIN Forvaltning AS

 • Odal Sparebank

 • Ofoten Sparebank

 • Oppdalsbanken

 • Orkla Sparebank

 • Oslo Pensjonsforsikring

 • Rindal Sparebank

 • Romsdal Sparebank

 • RørosBanken

 • SEB AB, Oslofilialen

 • SKAGEN AS

 • Sandnes Sparebank

 • Sbanken ASA

 • Selbu Sparebank

 • Skagerrak Sparebank

 • Skudenes & Aakra Sparebank

 • Skue Sparebank

 • Soknedal Sparebank

 • SpareBank 1 BV

 • SpareBank 1 Forsikring

 • SpareBank 1 Gudbrandsdal

 • SpareBank 1 Hallingdal Valdres

 • SpareBank 1 Kundesenter AS

 • SpareBank 1 Lom og Skjåk

 • SpareBank 1 Modum

 • SpareBank 1 Nord-Norge

 • SpareBank 1 Nordvest

 • SpareBank 1 Ringerike Hadeland

 • SpareBank 1 SMN

 • SpareBank 1 SR-Bank

 • SpareBank 1 Skadeforsikring AS

 • SpareBank 1 Søre Sunnmøre

 • SpareBank 1 Telemark

 • SpareBank 1 Østfold Akershus

 • SpareBank 1 Østlandet

 • Sparebanken DIN

 • Sparebanken Møre

 • Sparebanken Narvik

 • Sparebanken Sogn og Fjordane

 • Sparebanken Sør

 • Sparebanken Vest

 • Sparebanken Øst

 • Spareskillingsbanken

 • Stadsbygd Sparebank

 • Stolt Finans (under tilslutning)

 • Storebrand ASA

 • Storebrand Forsikring AS

 • Strømmen Sparebank

 • Sunndal Sparebank

 • Surnadal Sparebank

 • Swedbank Norge

 • Søgne og Greipstad Sparebank

 • Tinn Sparebank

 • Tolga-Os Sparebank

 • Totens Sparebank

 • Tryg Forsikring

 • Trøgstad Sparebank

 • Tysnes Sparebank

 • Valdres Sparebank

 • Valle Sparebank

 • Vang Sparebank

 • Vardia Forsikring AS

 • Vik Sparebank

 • Voss Sparebank

 • Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

 • Åfjord Sparebank

 • Ørland Sparebank

 • Ørskog Sparebank

 • Østre Agder Sparebank

Bli medlemsbedrift

Fyll ut skjemaet og legg ved dokumentasjon for søknaden under. Søknaden vil bli behandlet fortløpende og vi vil gi tilbakemelding på epost adressen som oppgis i søknadsskjemaet.

Legg ved fil

Ansatte i FinAut