Rådgiver med laptop
Etikkprøve

I etikkprøven skal kandidaten drøfte et dilemma, vurdere handlingsalternativene ut fra Navigasjonshjulet, ta en beslutning og begrunne valget sitt.

Etikkprøven gjennomføres i et simuleringsprogram 

Etikkprøven er utviklet med utgangspunkt i det etiske verktøyet Navigasjonshjulet. Kandidaten får presentert et dilemma og skal deretter håndtere dilemmaet ved å bruke den metoden som følger Navigasjonshjulet.

Dilemmaet innledes gjennom dialoger. Kandidaten ledes deretter gjennom hvert steg av metoden gjennom ulike oppgaver. Det kan være ulike meninger om hva som bør gjøres, med ulike begrunnelser. Det er derfor flere riktige svaralternativer å velge mellom.


 

Kompetansekrav i etikkprøven

I etikkprøven skal du gjøre valg som viser at du behersker Navigasjonshjulet.

 

Kompetansekrav

Kunnskaps-nivå

Referanse til Fagplan for kunnskapsprøven

1. Hvilken situasjon er et dilemma?

Kandidaten skal kunne skille mellom dilemmaer og situasjoner som ikke er dilemmaer

3

3.3.1 Hva et dilemma er

2. Hvilke handlingsalternativer ser du?

Kandidaten skal kunne finne fram til to relevante handlingsalternativer som står i motsetning til hverandre

3

3.3.2 Navigasjonshjulet

3. Vurder handlingsalternativene ut fra hensynene i Navigasjonshjulet

Kandidaten skal kunne vurdere handlingsalternativene ut fra:

- juridiske hensyn

- identitetshensyn

- moralske hensyn

- omdømmehensyn

- økonomiske hensyn

- etiske hensyn

 

3

3.2.2 Likhetsprinsippet

3.2.3 Offentlighetsprinsippet

3.2.4 Svake begrunnelsesstrategier

3.3.2 Navigasjonshjulet

4. Hvilke hensyn står mot hverandre?

Kandidaten skal kunne se hvilke hensyn som står mot hverandre

3

3.3.2 Navigasjonshjulet

5. Hva gjør du, og hvorfor?

Kandidaten skal kunne ta en beslutning og gi en saklig begrunnelse for valget sitt

3

3.3.2 Navigasjonshjulet

 

Etikkprøven er bestått dersom du kan:

  • identifisere dilemmaet
  • identifisere to lovlige handlingsalternativer som står i motsetning til hverandre
  • vurdere handlingsalternativene ut fra de seks hensynene i Navigasjonshjulet
  • ta en beslutning og gi en saklig begrunnelse for valget sitt
  • bruke fagstoffet på en relevant og treffende måte (gjelder samtlige kompetansekrav)

 

Pensum til etikkprøven

  • Mot og tillit (PDF)
     

Læringsmidler 

FinAut leverer opplæringsmateriell til etikk, for å sikre felles faglig ståsted og begrepsapparat.
I de andre fagområdene har medlemsbedriftene ansvar for å lage eget materiell eller benytte seg av opplæringsleverandører.

Gå til Læringstorget (kun for medlemmer)

 

Kortfilmer om etikk

 

Gå til etikk

 

 

 

Fant du det du lette etter?