Hånd og robot
Autorisasjonsordningen for Robotrådgivere

Formålet med Autorisasjonsordningen for Robotrådgivere er å gi forbrukeren samme kvalitet og standard i rådgivningen uavhengig av om rådgiveren er en fysisk person eller robot. 

Hvilke digitale løsninger gjelder ordningen for? 

Ordningen ble etablert i januar 2021 for digitale løsninger som gir råd, dvs. en personlig anbefaling til kunder, og omfatter produktkategoriene:

  • Sparing og investering
  • Personforsikring
  • Skadeforsikring

 

Hvorfor skal robotrådgivere autoriseres?

FinAut har autorisert rådgivere i finansnæringen siden 2009. Uavhengig av om rådgiveren er en fysisk person eller en robot skal kvaliteten på rådgivningen være like god.

I en kundesamtale settes det rammer for å sikre nødvendig informasjon og råd til kunden for sine økonomiske valg. FinAut stiller derfor samme krav til en robotrådgiver som en fysisk rådgiver. Robotrådgiver må også kunne sitt fag, følge regelverk, etikk og God skikk.

- Norsk finansnæring er langt fremme med å levere digitale løsninger som er enkle og trygge for forbrukerne. Når rådgivning tilbys av robotrådgivere, må også disse være autorisert slik at kundene kan ha samme tillit til rådene fra roboter som de i dag har til kunderådgiverne, sier Siv Seglem, administrerende direktør i FinAut.
 

Hva innebærer det at robotrådgiveren blir autorisert?

Robotrådgivere (digitale rådgivningsløsninger) som er autorisert, tildeles FinAuts autorisasjonsmerke og føres opp i et offentlig register på FinAuts sider, slik at forbrukerne kan se hvilke robotrådgivere som er autorisert.

FinAuts autorisering baseres på informasjon bedriften har gitt om løsningen og kontroll fra bedriftens internrevisjon på at alle krav er ivaretatt. Selv om en løsning er autorisert, er det bedriften som har det fulle ansvar for at løsningen er i samsvar med gjeldende regelverk.
 

Hvilke krav stilles til autorisering?

Både bedriften og robotrådgiveren må tilfredsstille flere krav. Blant annet må robotrådgiveren tilfredsstille bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling, herunder FinAuts sjekklister for aktuell produktkategori.

Rådgiveren må ha vært gjennom bedriftens interne produktstyringsprosess, og bedriftens internrevisjon må ha kontrollert at alle krav er innfridd.
 

Søknadsmateriell og detaljerte sjekklister

En søknadsprosess involverer også bedriftens revisjon, og det kan oppstå ønsker eller behov for justeringer av løsningen før en søknad sendes FinAut. Derfor anbefaler vi alle som har rådgivningsløsninger som de vil kvalitetssikre og eventuelt få autorisert, selv om det er et stykke frem i tid, til å tilslutte seg autorisasjonsordningen for å få tilgang til nødvendig søknadsmateriell og detaljerte sjekklister.

Bedriften må være medlem av FinAut og tilsluttet den aktuelle autorisasjonsordningen for fagområdet robotrådgiveren dekker før den søker om tilslutning til Autorisasjonsordningen for robotrådgivere.

En innmelding i Autorisasjonsordningen for robotrådgivere koster ikke noe ekstra utover medlemskap i FinAut og medlemskap i den aktuelle autorisasjonsordningen for fagområdet.

Det betales en årsavgift per autorisert robotrådgiver per autorisasjonsordning.

 

Søknadsprosessen

Etter godkjenning kan robotrådgiveren benytte dette autorisasjonsmerket:

FinAut_autorisert_pos_RGB_Robotrådgiver.png
 

  • Det kreves medlemskap i FinAut og tilslutning til autorisasjonsordning for aktuelt fagområde robotrådgiveren dekker
  • Bedriften søker om å slutte seg til Autorisasjonsordningen for robotrådgivere
  • Tilgang til detaljerte sjekklister og annet søknadsmateriale gis etter at bedriften tilsluttes Autorisasjonsordningen for robotrådgivere

Les mer om stegene i søknadsprosessen 
 

 

 

KONTAKT OSS
Geir-Arne Nyborg
Geir-Arne Nyborg
Fagdirektør
Telefon: 916 03 523