AVxzmOaEi1XSwyG6zujSQOHhQFsqbLw9s7N8Yu1XUYJzvWjvI2w73UNSuwKKlZux
Hånd og robot
Autorisasjonsordningen for Robotrådgivere

Hovedstyret i Finans Norge har vedtatt å opprette en nasjonal autorisasjonsordning for robotrådgivere med FinAut som forvalter av ordningen.

Formålet med Autorisasjonsordningen for Robotrådgivere er å gi forbrukeren samme kvalitet og standard i rådgivningen uavhengig av kanal. Flere finansbedrifter har alt sluttet seg til autorisasjonsordningen.

Robotrådgivere har frist til å bli autorisert 31. desember 2023

Styret i FinAut besluttet 25. august 2022 at robotrådgivere som er lansert og tatt i bruk har frist til å bli autorisert 31. desember 2023. Etter 1. januar 2024 skal det ikke lanseres robotrådgivere uten autorisasjon. 

Dette gjelder robotrådgivere innenfor sparing og investering, skadeforsikring og personforsikring. Fristen gjelder ikke løsninger innenfor kredittvurdering/rådgivning. Bakgrunnen er at det gjenstår noen avklaringer av grensene for autorisasjon på dette området.

FinAut er opptatt av like god forbrukerbeskyttelse uavhengig av om rådgiveren er en fysisk person eller en robot.

- Norsk finansnæring er langt fremme med å levere digitale løsninger som er enkle og trygge for forbrukerne. Når rådgivning tilbys av robotrådgivere, må også disse være autorisert slik at kundene kan ha samme tillit til rådene fra roboter som de i dag har til kunderådgiverne, sier Siv Seglem, administrerende direktør i FinAut.


 

Hvilke digitale løsninger gjelder ordningen for? 

Autorisasjonsordningen, som åpnet i januar 2021, omfatter kun digitale løsninger som gir råd, dvs. en personlig anbefaling til kunder, og omfatter produktkategoriene sparing og investering, personforsikring, skadeforsikring og kreditt.


 

Hva innebærer det at robotrådgiveren blir autorisert?

Robotrådgivere (digitale rådgivningsløsninger) som er autorisert, tildeles FinAuts autorisasjonsmerke og føres opp i et offentlig register på FinAuts sider, slik at forbrukerne kan se hvilke robotrådgivere som er autorisert. FinAuts autorisering baseres på informasjon bedriften har gitt om løsningen og kontroll fra bedriftens internrevisjon på at alle krav er ivaretatt. Selv om en løsning er autorisert, er det bedriften som har det fulle ansvar for at løsningen er i samsvar med gjeldende regelverk.


 

Hvilke krav stilles til autorisering?

Både bedriften og robotrådgiveren må tilfredsstille flere krav. Blant annet må robotrådgiveren tilfredsstille bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling, herunder FinAuts sjekklister for aktuell produktkategori.

Rådgiveren må ha vært gjennom bedriftens interne produktstyringsprosess, og bedriftens internrevisjon må ha kontrollert at alle krav er innfridd.


 

Søknadsmateriell og detaljerte sjekklister

En søknadsprosess involverer også bedriftens revisjon, og det kan oppstå ønsker eller behov for justeringer av løsningen før en søknad sendes FinAut. Derfor anbefaler vi alle som har rådgivningsløsninger som de vil kvalitetssikre og eventuelt få autorisert, selv om det er et stykke frem i tid, til å tilslutte seg autorisasjonsordningen for å få tilgang til nødvendig søknadsmateriell og detaljerte sjekklister.

Bedriften må være medlem av FinAut og tilsluttet den aktuelle autorisasjonsordningen for fagområdet robotrådgiveren dekker før den søker om tilslutning til Autorisasjonsordningen for robotrådgivere.

En innmelding i Autorisasjonsordningen for robotrådgivere koster ikke noe ekstra utover medlemskap i FinAut og medlemskap i den aktuelle autorisasjonsordningen for fagområdet.

Det betales en årsavgift per autorisert robotrådgiver per autorisasjonsordning.

 

 

Søknadsprosessen
 

Autorisert_robotrådgiver_privatmarked_svg.png
 

  • Det kreves medlemskap i FinAut og tilslutning til autorisasjonsordning for aktuelt fagområde robotrådgiveren dekker
  • Bedriften søker om å slutte seg til Autorisasjonsordningen for robotrådgivere
  • Tilgang til detaljerte sjekklister og annet søknadsmateriale gis etter at bedriften tilsluttes Autorisasjonsordningen for robotrådgivere

Les mer om stegene i søknadsprosessen 


 

Informasjonsmateriell

Rapport 2019: Utredning av autorisasjonsordning for digitale rådgivningsløsninger (PDF)

Presentasjon av autorisasjonsordning for robotrådgivning på FinDig 2020 (PDF)

 

 

KONTAKT OSS
Geir-Arne Nyborg
Geir-Arne Nyborg
Fagdirektør
Telefon: 916 03 523