To kollegaer foran pc

Hvordan bli autorisert

 • For å bli autorisert, må en rådgiver dokumentere sin kompetanse gjennom obligatoriske e-læringskurs i etikk og God skikk, kunnskapsprøver, etikkprøve og praktisk prøve.
 • I tillegg stilles det krav til yrkesrelevant praksis.
 • Rådgiveren må dokumentere at kompetansen holdes oppdatert og følge bransjenormen God skikk, for å beholde sin autorisasjon.
 • Autoriserte rådgivere registreres i det nasjonale registeret på finaut.no.

Veien til autorisasjon

For å bli autorisert, må en rådgiver ha fagkunnskap, kommunikasjonsferdigheter og etisk kompetanse. 

Stegene i en autorisasjon

 

 

Opplæring

Opplæring av kandidat

Fagrådene i FinAut utvikler fagplaner med kompetansekrav til hver av autorisasjonsordningene.

Kandidatene får opplæring i egen bedrift. Medlemsbedriftene kan lage eget materiell eller benytte seg av kurs som opplæringsleverandører tilbyr.

FinAut leverer pensum og opplæringsmateriell til etikk og God skikk, for å sikre felles faglig ståsted og felles begrepsbruk.

 

Obligatorisk e-læringskurs i etikk og God skikk

Fra 2024 er det innført obligatorisk e-læringskurs i etikk og God skikk  for de som skal autoriseres eller godkjennes som informasjonsgivere. Kursene må startes fra Min side for å bli registrert som gjennomført og godkjent.

Kursene er tilgjengelig for alle ansatte i medlemsbedriftene på Læringstorget. Hvis ansatte ønsker dokumentasjon på godkjent kurs, må de registrere seg med fødselsnummer. 

 

Kunnskapsprøver

Tverrgående emner
Felles for kandidater i alle autorisasjonsordningene er en kunnskapsprøve i:

 • Grunnleggende regelverk
 • Bærekraftig finans


Emner i spesifikt fagområde
Kandidatene må vise at de har nødvendig fagkunnskap, og må bestå kunnskapsprøver i fagområdet de skal autoriseres i:

 • Sparing og investering
 • Kreditt
 • Personforsikring 
 • Skadeforsikring 
 • Personforsikring Næringsliv
 • Skadeforsikring Næringsliv

 

 

Etikkprøve

Navigasjonshjulet

 

Etikkprøven er felles for alle ordninger. Kandidatene skal drøfte et etisk dilemma og vurdere handlingsalternativer ut fra hensynene i Navigasjonshjulet, ta en beslutning og begrunne eget valg.

 

 

Praktisk prøve

Rollespill som praktisk prøve

Kandidatene skal vise at de mestrer salg, rådgivning og God skikk i praksis. Den praktiske prøven foregår som et fysisk rollespill eller i et digitalt simuleringsprogram.

I Kreditt skjer testing av kandidatens praktiske kredittkompetanse gjennom vurdering av vedkommendes egne kredittsaker.

Praktiske prøver for Personforsikring næringsliv og Skadeforsikring næringsliv foregår som fysisk rollespill og refleksjonssamtale.

 

 

Autorisasjon

Diplom for autorisasjon

Når kunnskapsprøvene, etikkprøven og praktisk prøve er bestått og krav til yrkesrelevant praksis er innfridd, blir kandidaten tildelt autorisasjon og kan søkes opp i det nasjonale registeret over autoriserte rådgivere.

Krav til yrkesrelevant praksis:

 • Seks måneder (gjelder Sparing og investering, Kreditt og Personforsikring)
 • Tolv måneder (gjelder Personforsikring næringsliv og Skadeforsikring næringsliv)
 • Tilstrekkelig yrkesrelevant praksis (gjelder Skadeforsikring)

 

 

Kompetanseoppdatering

Rådgiver på kontoret

For å beholde autorisasjonen, må rådgiver oppdatere fagkunnskapen hvert år, praktisere som rådgiver og følge bransjenormen God skikk.

Hver autorisasjonsordning har egne spesifikke oppdateringstemaer som velges av fagrådene hvert år. Oppdateringstemaene samles i en egen fagplan. 

Rådgiver må også vedlikeholde sin etiske kompetanse gjennom en årlig etikkprøve.

Medlemsbedriftene har ansvar for å legge til rette for at sine ansatte oppdaterer sin kompetanse, og må dokumentere oppdateringsaktiviteter for autoriserte rådgivere.

 

Dokumentasjon av kompetanse for ansatte i medlemsbedrifter

Ansatte i medlemsbedrifter kan velge å ta kunnskapsprøver, etikkprøven og praktisk prøve for å få dokumentert fagkompetansen, uten å bli autorisert. 
Kompetansen kan vedlikeholdes årlig ved å følge oppdateringsfagplanen.

 

Privatister

Kunnskapsprøver og etikkprøve er åpnet for alle. Det vil si at du ikke må være ansatt i en tilsluttet bedrift for å ta prøver, men kan ta de på eget initiativ.

Gjennomføring av praktisk prøve, tilbys kun til kandidater som er ansatt i en tilsluttet bedrift, da denne gjennomføres internt i bedriften. Du kan altså ikke bli autorisert rådgiver som privatist.

Prøver for privatister

 

 

Fant du det du lette etter?