i5IY55w7SvimGFDlHGYuuS49KpmqxvPLe7yUhsiJZE95CRXC1JkBtaiJn4vqHlg5
To kollegaer foran pc

Hvordan bli autorisert

 • For å bli autorisert, må en rådgiver dokumentere sin kompetanse gjennom kunnskapsprøver, etikkprøve og praktisk prøve.
 • I tillegg stilles det krav til yrkesrelevant praksis.
 • Rådgiveren må dokumentere at kompetansen holdes oppdatert og følge bransjenormen God skikk, for å beholde sin autorisasjon.
 • Autoriserte rådgivere registreres i det nasjonale registeret på finaut.no.

Veien til autorisasjon

For å bli autorisert, må en rådgiver ha fagkunnskap, kommunikasjonsferdigheter og etisk kompetanse. 

Stegene i en autorisasjon

 

 

Opplæring

Opplæring av kandidat

Fagrådene i FinAut utvikler fagplaner med kompetansekrav til hver av autorisasjonsordningene.

Kandidatene får opplæring i egen bedrift. Medlemsbedriftene kan lage eget materiell eller benytte seg av kurs som opplæringsleverandører tilbyr.

FinAut leverer pensum og opplæringsmateriell til etikk og God skikk, for å sikre felles faglig ståsted og felles begrepsbruk.
 

 

Kunnskapsprøver

Tverrgående emner
Felles for kandidater i alle autorisasjonsordningene er en kunnskapsprøve i:

 • Grunnleggende regelverk
 • Bransjenormen God skikk
 • Etikk
 • Bærekraftig finans


Emner i spesifikt fagområde
Kandidatene må vise at de har nødvendig fagkunnskap, og må bestå kunnskapsprøver i fagområdet de skal autoriseres i:

 • Sparing og investering
 • Kreditt
 • Personforsikring 
 • Skadeforsikring 
 • Personforsikring Næringsliv
 • Skadeforsikring Næringsliv

 

 

 

Etikkprøve

Navigasjonshjulet

 

Etikkprøven er felles for alle ordninger. Kandidatene skal drøfte et etisk dilemma og vurdere handlingsalternativer ut fra hensynene i Navigasjonshjulet, ta en beslutning og begrunne eget valg.

 

 

Praktisk prøve

Rollespill som praktisk prøve

Kandidatene skal vise at de mestrer salg, rådgivning og God skikk i praksis. Den praktiske prøven foregår som et fysisk rollespill eller i et digitalt simuleringsprogram.

I Kreditt skjer testing av kandidatens praktiske kredittkompetanse gjennom vurdering av vedkommendes egne kredittsaker.

Praktiske prøver for Personforsikring næringsliv og Skadeforsikring næringsliv vil foregå som rollespill og refleksjonssamtale (planlagt lansert i 2. halvår 2022). 

 

 

Autorisasjon

Diplom for autorisasjon

Når kunnskapsprøvene, etikkprøven og praktisk prøve er bestått og krav til yrkesrelevant praksis er innfridd, blir kandidaten tildelt autorisasjon og kan søkes opp i det nasjonale registeret over autoriserte rådgivere.

Krav til yrkesrelevant praksis:

 • Seks måneder (gjelder Sparing og investering, Kreditt og Personforsikring)
 • Tilstrekkelig yrkesrelevant praksis (gjelder Skadeforsikring)

 

 

Kompetanseoppdatering

Rådgiver på kontoret

For å beholde autorisasjonen, må rådgiver oppdatere fagkunnskapen hvert år, praktisere som rådgiver og følge bransjenormen God skikk.

Hver autorisasjonsordning har egne spesifikke oppdateringstemaer som velges av fagrådene hvert år. Oppdateringstemaene samles i en egen fagplan. 

Rådgiver må også vedlikeholde sin etiske kompetanse gjennom en årlig etikkprøve.

Medlemsbedriftene har ansvar for å legge til rette for at sine ansatte oppdaterer sin kompetanse, og må dokumentere oppdateringsaktiviteter for autoriserte rådgivere.

 

Dokumentasjon av kompetanse for ansatte i medlemsbedrifter

Ansatte i medlemsbedrifter kan velge å ta kunnskapsprøver, etikkprøven og praktisk prøve for å få dokumentert fagkompetansen, uten å bli autorisert. 
Kompetansen kan vedlikeholdes årlig ved å følge oppdateringsfagplanen.

 

Privatister

Kunnskapsprøver og etikkprøve er åpnet for alle. Det vil si at du ikke må være ansatt i en tilsluttet bedrift for å ta prøver, men kan ta de på eget initiativ.

Gjennomføring av praktisk prøve, tilbys kun til kandidater som er ansatt i en tilsluttet bedrift, da denne gjennomføres internt i bedriften. Du kan altså ikke bli autorisert rådgiver som privatist.

Prøver for privatister

 

 

Fant du det du lette etter?