Person foran laptop
Prøver for privatister

Kunnskapsprøver og etikkprøven er åpnet for alle. Det vil si at du ikke må være ansatt i en tilsluttet bedrift for å ta prøvene, men kan ta de på eget initiativ.

Gjennomføring av praktisk prøve, tilbys kun til kandidater som er ansatt i en tilsluttet bedrift, da denne gjennomføres internt i bedriften.

Du kan altså ikke bli autorisert rådgiver som privatist.

Kunnskapsprøver

Kunnskapsprøven er splittet i mindre moduler som kan gjennomføres separat.
Les mer om kunnskapsprøver
 

Obligatorisk e-læringskurs i etikk og God skikk

Fra 2024 er det innført obligatorisk e-læringskurs i etikk og God skikk. Kursene må startes fra Min side for å bli registrert som gjennomført og godkjent.

 

Etikkprøve

Etikkprøven er felles for alle ordninger. Kandidatene skal drøfte et etisk dilemma og vurdere handlingsalternativer ut fra hensynene i Navigasjonshjulet, ta en beslutning og begrunne eget valg.
Les mer om etikkprøven

 

Påmelding

For å melde deg opp som privatist sender du inn utfylt innmeldingsskjema til FinAut på e-post: post@finaut.no
Du mottar deretter en faktura med en innmeldingsavgift. Etter denne er betalt, får du tilgang til Min side og kan ta kartleggingsprøver før selve eksamen.

Påmeldingsskjema for privatister (Excel-skjema)

Administrasjonsavgift: 2 235 kr inkludert MVA per ordning. Avgiften må betales før du får brukernavn og passord.


Privatist får:

  • 10 kartleggingstester per kunnskapsprøve
  • 3 forsøk på kunnskapsprøven                                                              
  • Skriftlig bekreftelse ved bestått kunnskapsprøve og etikkprøve på Min side                                                                  
  • Rettigheter til søknad om ekstra tid, klageadgang m.v. på lik linje med andre kandidater                                                                                                                                 

Privatist får ikke ta praktisk prøve                                        

  • Praktisk prøve må gjennomføres som ansatt i en tilsluttet bedrift.


Opplæring

Som privatist har du ansvar for egen læring og tilegnelse av nødvendig kunnskap i henhold til fagplanen.
Fagplaner


For opplæringsmateriell henviser vi til hjemmesiden til opplæringsleverandøren Kan Finans. De har kurs for kandidater som skal opp til kunnskapsprøven, og opplæringsmateriell må kjøpes hos dem.

 

Digital Testleder

For gjennomføring av prøver, må privatister benytte seg av Digital Testleder hos Norsk Test.

Overvåking med webkamera og mobilkamera sikrer en trygg, effektiv og enkel måte å gjennomføre eksamen på fra hjemmekontor. Fordelen med den nye testmetoden er at kandidaten ikke trenger å møte opp på et testsenter, og det er større fleksibilitet i valg av dag for gjennomføring av prøven.

Kontakt Norsk Test for informasjon om påmelding og rutiner. 

Pris per prøve er 380 kroner eks. MVA.