Rådgiver i telefonsamtale

Bransjenormen God skikk

  • Bransjenormen God skikk gjelder for FinAuts medlemsbedrifter ved rådgivning, informasjon, veiledning og salg. 
  • Finansnæringens ambisjon er at God skikk-reglene skal sikre høy kvalitet, tillit og trygghet enten kundebehandlingen skjer fysisk eller digitalt.

Korte filmer om God skikk-reglene

Bransjenormen God skikk består av 10 regler og er finansnæringens retningslinjer for hvordan kunderådgivning skal foregå. 

Ledere har et særlig ansvar for å unngå rutiner og systemer, herunder belønningssystemer, som ikke bygger opp under reglene.

Se film: Hva er God skikk? (1 min 20 sek)

God skikk-plakat (JPG)

 

Vi har laget korte animasjonsfilmer som forklarer hver regel for bransjenormen God skikk, som du kan se nedenfor:

1. FORMÅL
Animasjon.

Formålet med reglene er å sikre at kundens interesser og behov blir ivaretatt på beste måte.
Se film som forklarer formålet med God skikk (1 min 30 sek)

 

2. PROFESJONALITET

Animasjon.

Kundebehandlingen skal være redelig og profesjonell. Rammene skal være tydelige for kunden. Når kundens valg ikke er basert på rådgivning, skal dette klart framgå overfor kunden.
Se film  om hva profesjonalitet i kundebehandlingen vil si (2 min 20 sek)

 

3. PERSONVERN

Animasjon.

Kundeopplysninger skal håndteres på en måte som sikrer personvern og kundens rettigheter.
Se film  om håndtering av personvern (2 min)

 

4. GRUNNLAG OG BEHOVSANALYSE

Animasjon.

Kundebehandlingen skal være basert på et fullgodt grunnlag. Ved rådgivning skal det gjennomføres en fullgod behovsanalyse.
Se film  om hvorfor behovsanalyse er viktig (1 min 30 sek)

 

5. INFORMASJON

Animasjon.

Informasjonen til kunden skal være korrekt, fullstendig og ikke misvisende.
Se film  om krav til informasjon i kundebehandlingen (1 min 25 sek)

 

6. INTERESSEKONFLIKT

Animasjon.

Kundens interesser skal gå foran bedriftens og ansattes interesser. Interessekonflikter skal identifiseres og motvirkes. Dersom dette ikke er mulig, skal kunden informeres tydelig om interessekonflikten før avtale inngås.
Se film  om interessekonflikter som kan oppstå (2 min 40 sek)

 

7. ANBEFALING OG AVTALE

Animasjon.

Bedriften skal gjøre sitt for at kunden skal forstå innholdet i avtalen og viktige konsekvenser av denne. Kunden skal gis nødvendig tid til å områ seg før avtalen inngås. Ved rådgivning skal anbefalingen bygge på behovsanalysen.
Se film  om kommunikasjon til kunden om hva avtalen innebærer (2 min 15 sek)

 

8. FRARÅDNING

Animasjon.

Løsninger som ikke er forenlige med kundens behov og interesser skal frarådes.
Se film  om frarådning (1 min 30 sek)

 

9. OPPFØLGING

Animasjon.

Eventuell oppfølging fra bedriftens og kundens side skal avtales.
Se film  om oppfølging (1 min 30 sek)

 

10. DOKUMENTASJON

Animasjon.

Kundeavtalen og grunnlaget for denne skal dokumenteres og lagres.
Se film  om hvorfor dokumentasjon er viktig (1 min 10 sek)
 Kommentarutgave God skikk

Kommentarutgaven utdyper God skikk-reglene og kan filtreres på innhold som er relevant for egne arbeidsoppgaver og ansvar. Brukes i:

  • opplæring
  • veiledning i det daglige arbeidet
  • supplement til utvikling av digitale kundeløsninger

Gå til kommentarutgave God skikk
 

 

Prøver i God skikk

Kandidater forventes å ha både teoretisk og praktisk kompetanse i God skikk. Krav til gjennomføring og dokumentasjon:

  • Obligatorisk e-læringskurs
  • God skikk i ordningenes kunnskapsprøver
  • God skikk testes i praktisk prøver

Gå til kunnskapsprøver
Gå til praktiske prøver
 

 

Læringsmidler

FinAut leverer opplæringsmateriell til etikk og til bransjenormen God skikk, for å sikre felles faglig ståsted og begrepsapparat.

I de andre fagområdene har medlemsbedriftene ansvar for å lage eget materiell eller benytte seg av opplæringsleverandører.

Gå til Læringstorget (kun for medlemmer)
 


Sikre God skikk i digitale kundeløsninger

Medlemmer i FinAut forplikter seg til at også robotrådgivere skal følge reglene for God skikk. For å bidra til at bransjenormen God skikk implementeres i digitale kundeløsninger, har FinAut utviklet sjekklister som kan benyttes ved utforming og internkontroll av digitale løsninger.
Sjekklister for God skikk i digitale løsninger (kun for medlemmer)

 

Brudd på bransjenormen God skikk

Medlemsbedriftene har ansvar for å avdekke og melde inn når autoriserte rådgivere bryter en eller flere av reglene for God skikk.

Brudd på God skikk og saker behandlet av FinAut


 

Artikler om bransjenormen God skikk

På denne siden samler vi alle artikler om God skikk:

Artikler om bransjenormen God skikk

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?