vujvfmGbMvhg4cull1FiB5qNg6m2XyjugRUN60YvjorZsZnQqHEQ70j0e54TP9Tv
Rådgiver i telefonsamtale

Bransjenormen God skikk

 • Bransjenormen God skikk gjelder for FinAuts medlemsbedrifter ved rådgivning, informasjon, veiledning og salg. 
 • Finansnæringens ambisjon er at God skikk-reglene skal sikre høy kvalitet, tillit og trygghet enten kundebehandlingen skjer fysisk eller digitalt.

God skikk-regler: Filmer

Bransjenormen God skikk består av 10 regler og er finansnæringens retningslinjer for hvordan kunderådgivning skal foregå. 

Ledere har et særlig ansvar for å unngå rutiner og systemer, herunder belønningssystemer, som ikke bygger opp under reglene.

Hva er God skikk? (Film, 1 min 20 sek)

God skikk-plakat (JPG)

 

God skikk

Vi har laget korte animasjonsfilmer som forklarer hver regel for bransjenormen God skikk, som du kan se nedenfor:

1. FORMÅL
 Formålet med reglene er å sikre at kundens interesser og behov blir ivaretatt på beste måte.
Se film som forklarer formålet med God skikk (1 min 30 sek)
 

2. PROFESJONALITET
Kundebehandlingen skal være redelig og profesjonell. Rammene skal være tydelige for kunden. Når kundens valg ikke er basert på rådgivning, skal dette klart framgå overfor kunden.
Se film  om hva profesjonalitet i kundebehandlingen vil si (2 min 20 sek)
 

3. PERSONVERN
Kundeopplysninger skal håndteres på en måte som sikrer personvern og kundens rettigheter.
Se film  om håndtering av personvern (2 min)
 

4. GRUNNLAG OG BEHOVSANALYSE
Kundebehandlingen skal være basert på et fullgodt grunnlag. Ved rådgivning skal det gjennomføres en fullgod behovsanalyse.
Se film  om hvorfor behovsanalyse er viktig (1 min 30 sek)
 

5. INFORMASJON
Informasjonen til kunden skal være korrekt, fullstendig og ikke misvisende.
Se film  om krav til informasjon i kundebehandlingen (1 min 25 sek)
 

6. INTERESSEKONFLIKT
Kundens interesser skal gå foran bedriftens og ansattes interesser. Interessekonflikter skal identifiseres og motvirkes. Dersom dette ikke er mulig, skal kunden informeres tydelig om interessekonflikten før avtale inngås.
Se film  om interessekonflikter som kan oppstå (2 min 40 sek)
 

7. ANBEFALING OG AVTALE
Bedriften skal gjøre sitt for at kunden skal forstå innholdet i avtalen og viktige konsekvenser av denne. Kunden skal gis nødvendig tid til å områ seg før avtalen inngås. Ved rådgivning skal anbefalingen bygge på behovsanalysen.
Se film  om kommunikasjon til kunden om hva avtalen innebærer (2 min 15 sek)
 

8. FRARÅDNING
Løsninger som ikke er forenlige med kundens behov og interesser skal frarådes.
Se film  om frarådning (1 min 30 sek)
 

9. OPPFØLGING
Eventuell oppfølging fra bedriftens og kundens side skal avtales.
Se film  om oppfølging (1 min 30 sek)
 

10. DOKUMENTASJON
Kundeavtalen og grunnlaget for denne skal dokumenteres og lagres.
Se film  om hvorfor dokumentasjon er viktig (1 min 10 sek)
 Kommentarutgave God skikk

Kommentarutgaven utdyper God skikk-reglene og kan filtreres på innhold som er relevant for egne arbeidsoppgaver og ansvar. Brukes i:

 • opplæring
 • veiledning i det daglige arbeidet
 • supplement til utvikling av digitale kundeløsninger

Gå til kommentarutgave God skikk
 

 

Prøver i God skikk

Kandidater forventes å ha både teoretisk og praktisk kompetanse i God skikk, og testes i to ulike prøver:

 • Kunnskapsprøve (Tverrgående emner)
 • Praktisk prøve

Gå til kunnskapsprøver
Gå til praktiske prøver
 

 

Læringsmidler

FinAut leverer opplæringsmateriell til bransjenormen God skikk, for å sikre felles faglig ståsted og begrepsapparat. I de andre fagområdene har medlemsbedriftene ansvar for å lage eget materiell eller benytte seg av opplæringsleverandører.

Læringsmidler om bransjenormen God skikk:

 • God skikk-regler
 • Filmer der God skikk-reglene forklares
 • Oppslagsverk som utdyper God skikk-reglene, og som kan filtreres på innhold som er relevant for egne arbeidsoppgaver og ansvar
 • Quiz til God skikk med begrunnelse for hvorfor et svar er riktig eller galt

Gå til Læringstorget (kun for medlemmer)
 


Sikre God skikk i digitale kundeløsninger

Medlemmer i FinAut forplikter seg til at også robotrådgivere skal følge reglene for God skikk. For å bidra til at bransjenormen God skikk implementeres i digitale kundeløsninger, har FinAut utviklet sjekklister som kan benyttes ved utforming og internkontroll av digitale løsninger.
Sjekklister for God skikk i digitale løsninger (kun for medlemmer)

 

Brudd på bransjenormen God skikk

Medlemsbedriftene har ansvar for å avdekke og melde inn når autoriserte rådgivere bryter en eller flere av reglene for God skikk.

Brudd på God skikk og saker behandlet av FinAut


 

Artikler om bransjenormen God skikk

Vi skal se nærmere på hver av reglene for God skikk og hvordan bedriftene jobber med disse. På denne siden samler vi alle artikler om God skikk.

Artikler om bransjenormen God skikk

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?