Hus
Autorisasjonsordningen i Kreditt

Autorisasjonsordningen i Kreditt er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på rådgivningen slik at kunden kan foreta gode og riktige valg.

For å sikre høy kvalitet, tillit og trygghet i kundebehandlingen skal rådgivere følge bransjenormen God skikk. 

Hvem skal autoriseres?

Både rådgivere og deres leder med faglig oppfølgingsansvar skal autoriseres. 

I bedrifter som formidler boliglån er det ansatte som gir råd eller gjør kredittvurdering som skal autoriseres. 

Med kredittvurdering menes deltakelse i kredittvurderingsprosessen i form av innstilling i eller beslutning av kredittsaken, herunder vurdering av kundens kredittevne, betalingsvilje og sikkerhet.

Med kredittrådgivning menes personlige anbefalinger om lånetilbud til forbruker.

Kredittrådgivning gjelder også ansatte i låneformidlingsforetak som yter rådgivning om boliglån til forbrukere. 

 

Hvordan bli autorisert?

For å bli autorisert, må man bestå kunnskapsprøven, etikkprøven og praktisk prøve. Det er også et krav til minimum seks måneders yrkesrelevant praksis.

 

Kunnskapsprøver

I kunnskapsprøven skal kandidatene vise at de har den nødvendige fagkunnskap innen følgende emneområder:

  • Grunnleggende regelverk og bærekraft
  • Grunnleggende personlig økonomi 
  • Personlig økonomi 2
  • Makroøkonomi
  • Rammebetingelser for kreditt
  • Kredittvurderingen og kredittprodukter
  • Aktuelle sikkerheter og pantsettelse
  • Informasjon/forklaring til kredittkunden, avslagsplikt og løsningsforslag
  • Dokumenter i kredittbehandlingen
  • Oppfølging i kredittens løpetid, innfrielse og mislighold

Til grunn for autorisasjonsordningen er det konkretisert minstekrav til kompetanse. Kravene er spesifisert i fagplan for kunnskapsprøven.


E-læringskurs i etikk og God skikk

Fra 2024 er det innført obligatorisk e-læringskurs i etikk og God skikk  for de som skal autoriseres.

 

Praktisk prøve

Testing av kandidatens praktiske kredittkompetanse skjer gjennom vurdering av vedkommendes egne kredittsaker.