Kvinne ser tankefull ut.
Økonomi og psykisk helse

Mange opplever økonomiske utfordringer, og FinAut vil gjerne være med på å senke terskelen for å snakke om dette. Vi har laget filmer og podcast om temaet som er tilgjengelig for alle og utviklet eget materiell for rådgivere i bransjen.

Husholdningenes økonomi
I samarbeid med psykologspesialist Ingvild Stjernen Tisløv og seniorforsker Christian Poppe fra SIFO har FinAut laget to filmer som beskriver husholdningenes økonomi i Norge nå.

Den første videoen viser konkret hva statistikken sier, mens den andre videoen er et intervju mellom de overnevnte fagpersonene der de forklarer hva som ligger bak tallene og hva som er verdt å merke seg.
 

 

 

Podcast: økonomisk stress
Professor Ellen Katrine Nyhus og psykologspesialist Ingvild Stjernen Tisløv snakker om psykisk helse og økonomisk stress.
Hør podcasten


Kompetanseløft for bransjen

Rådgivere som er i kontakt med kunder som sliter økonomisk, har et ansvar for å gi trygg rådgivning også i slike situasjoner. Det er derfor viktig å ha grunnleggende kunnskap om og forståelse for sammenhengen mellom økonomi og psykisk helse. Først da kan de bistå kundene på best mulig måte. Trygge rådgivere gir trygge kundemøter. 

Filmer: Teorier om hvordan psykisk helse påvirker økonomiske valg
FinAut har i samarbeid med psykologspesialist Ingvild Stjernen Tisløv laget fire korte filmer om teorier som forklarer hvordan psykisk helse påvirker de økonomiske valgene vi tar. Rådgivere får også tips som setter dem i stand til å kommunisere bedre med kunder som sliter økonomisk. Dette er filmenes innhold:

 • Knapphet
  Har du noen gang i hektiske perioder, når du egentlig har masse å gjøre, opplevd at du sier ja til å ta på deg enda mer? Hva skjer med oss mennesker når vi opplever knapphet?
 • Sosial sammenligning
  Har du møtt kunder som til tross for at de har den finansielle kniven på strupen, fortsetter å leve som før? Sosial sammenligningsteori kan forklare hva som ligger bak denne adferden..
 • Opplevelsesunnvikelse
  Opplevelsesunnvikelse betyr at vi forsøker å unngå eller redusere ubehagelige tanker, følelser eller minner. Dette kan virke som en fornuftig strategi for å håndtere situasjonen vi står i, men i det lange løp kan det ha negative konsekvenser for vår helse og livskvalitet. 
 • Selvbestemmelse
  Hvilke tre grunnleggende bestanddeler er det som bidrar til det vi kaller for "indre motivasjon"?

Filmene er tilgjengelig for alle ansatte i medlemsbedrifter på Læringstorget.

 

Lydfil
Psykolog og professor emeritus i helsepsykologi Arne Holte forklarer hvordan gjeld, fattigdom, selvmord og psykisk helse henger sammen. 

Spill for kommunikasjonstrening
FinAut har laget et spill for kunnskapsbygging og kommunikasjonstrening med kunder som opplever økonomisk knapphet (lanseres i 2024).

 

Læringstorget

Vi har samlet alt materiale om økonomi og psykisk helse på Læringstorget